USA
 

Sieg Heil: George Bush - Karl Rove - Arnold Schwarzenegger

Deres forbindelse til nazi og destabiliseringen af Kalifornien

af Bob Fitrakis and Harvey Wasserman

Både George W. Bush, hans vigtigste politiske rådgiver Karl Rove og den nyvalgte guvernør i Kalifornien Arnold Schwarzenegger har brune lig i skabet

George W. Bush´s bedstefar bidrog til finansieringen af det nazistiske parti. Karl Rove´s bedstefar bidrog angiveligt til at drive det nazistiske parti og bidrog til opbygningen af Birkenau koncentrationslejren. Arnold Schwarzenegger´s østrigske far var frivillig i det berygtede nazistiske SA og havde officersrang.

I fællesskab har de destabiliseret Kalifornien og er på nippet til at skaffe det et nyt Reich. Med Schwarzenegger kandidatur har de belejret Amerika´s største stat, som optræk til valget 2004.

Bush familjens bånd til nazipartiet er velkendte. I deres bog fra 1994 Secret War Against the Jews bruger Mark Aarons og John Loftus officielle amerikanske dokumenter til at fastslå at George Herbert Walker, George W. Bush´s oldefar på mødrene side, var en af Hitler´s vigtigste tidlige støtter. Han kanaliserede penge til den opstigende unge fascist via the Union Banking Corporation.

I 1926 fik Walker arrangeret, at hans svigersøn, Prescott Bush ... far til præsident George Bush I ... blev hyret som vicepræsident i W.A. Harriman and Company. Prescott blev senior partner da Harriman fusionerede med et britisk-amerikansk investeringsselskab der blev til Brown Brothers Harriman. I 1934 tilsluttede Prescott Bush sig direktionen for Union Banking.

Banken hjalp Hitler med at komme til magten. Den hjalp ham også med at føre krig. Så sent som i juli 31, 1941 ... et godt stykke tid efter den nazistiske invasion af Polen ...nedfrøs den amerikanske regering $3 mio i Union Banking aktiver med forbindelse til Fritz Thyssen. Thyssen var kendt i den amerikanske presse som en "tysk industrimand og oprindelig støtte af Adolf Hitler."

Loftus skriver at Thyssen´s "amerikanske venner i New York City (var) Prescott Bush og Herbert Walker, faderen og svigerfaderen til en fremtidig præsident af de Forenede Stater." Dette skulle så blive den nuværende præsidents far, George Herbert Walker Bush, der også var tidligere CIA direktør.

Den 20. oktober 1942 beordrede den amerikanske regering inddragelse af tyske bankoperationer i New York City, der var under Prescott Bush´s direktion. Regeringen tog kontrol med Union Banking Corporation i overensstemmelse med the Trading with the Enemy Act. Likvidationen gav angiveligt et afkast på $750.000 stykket til Prescott Bush og George Herbert Walker. Bogen, The Splendid Blonde Beast. Penge, lov og folkedrab, går i detaljer om Bush-Harriman nazi pengehvidvaskningen. Senere har
Michael Kranish dækket de samme Bush-Nazi forbindelser i The Rise of the Bush
Family Dynasty, publiceret af the Boston Globe. Loftus dokumenterer at "Prescott Bush bevidst fungerede som penge- hvidvasker for nazisterne. Husk, at Union Bank´s bøger og regnskaber blev indefrosset af den amerikanske Alien Property Custodian i 1942 og ikke givet tilbage til Bush familjen før 1951."

Bush familjens samhandel med de tidligere nazister bliver ofte overset. John Foster Dulles, som havde arbejde med Bush familjen i Harriman Company var Dwight Eisenhower´s udenrigsminister. Hans broder blev CIA direktør.

Som Martin Lee dokumenter i The Beast Reawakens, rekrutterede amerikansk efterretningsvæsen adskillige top nazister til at spionere imod Sovjet under den kolde krig. Mange etablerede forbindelser til Bush familjen, der havde hjulpet med at finansiere den oprindelige opstigning til magt. I Project Censored bemærkede i sin top pris, "hvordan de store massemedier ignorerede, overså eller under dækkede i det mindste ti kritiske historier rapporteret i Amerikas alternative presse, der rejste
alvorlige spørgsmål om den republikanske kandidat, George Bush, der rækker fra hans angivelige rolle som et CIA "aktiv" i 1963 til hans præsident kampagnes forbindelse med et netværk af anti-semiter med nazi og fascistisk tilknytning i 1988."

Investigative reporter Russ Bellant etablerede bånd mellem det republikanske parti og tidligere akse-nazister og fascister.
I 2000 og 2001 publicerede the Columbus Alive en serie af artikler der dokumenterer yderligere forbindelser mellem Bush, Sr. og the Rev. Sun Myung Moon og hans egne fascistiske netværk i Japan og Korea.

Karl Rove har parallelle bånd. Den skyggeagtige Rove fungerer som "Bush´s hjerne" i det nuværende Hvide Hus. Han er den politiske hjerne bag Kalifornien kuppet og er nu i overskrifterne for at afsløre Valerie Plame, ambassadør Joseph Wilson´s CIA kone. Som dreven strateg kan Rove have afsløret Plame som hævn for Wilson´s svigtende opbakning af Bushs påstand om, at Saddam Hussein købte kernevåben materiale i Afrika. Ifølge nogle offentliggjorte rapporter, som så mange som halvfjerds CIA
operatører er blevet udsat for, er der risiko for Rove´s hævn.

Ifølge Wilson og pensionerede US Navy Lt. Commander Al Martin (www.lmartinraw.com), var Rove´s bedstefader Karl Heinz Roverer, gauleiter for
Oldenburg. Roverer var Reich- Statthalter ... dvs nazistisk distriktsformand for sin region. Han var også partner og senior ingeniør i Roverer Süd Deutsche Ingeniuerbüro A.G. et ingeniørfirma, der byggede Birkenau koncentrationslejren, hvor titusinder af jøder, zigeunere, afvigere og andre blev slagtet en masse.

Rove, der har været hjemmehørende i Utah og tilknyttet Mormon kirken, er velkendt som den nuværende Bushadministrations chefarkitekt. Han og Tom DeLay forsøger at tvinge Texas lovgivningen til distriktsflytte sine kongresdelegationer, ved at tilføje syv sikre pladser til den republikanske opstilling. Ved at kontrollere elstatsregeringene i New York, Florida, Texas og Californien, vil GOP (republikanerne HP) være i stand
til at styre e fire største stater i unionen og på den måde have adgang til at manipulere stemmoptællinger og strip voter registration rolls under opløbet til
valget i 2004.

Rove er den førende aktør bag kulisserne i Schwarzenegger kampagnen. Den 1. maj 1939, et år efter at nazisterne tog kontrol med Schwarze- neggers fødeland Østrig, tilsluttede hans far, Gusav sig frivilligt Hitler´s berygtede Sturmabteilung (SA), "brunskjorte" stormtropper. Dette var kun seks måneder efter at brunskjorterne spillede en central rolle i de blodige Krystalnat-angreb på Tysklands jødiske samfund.

Den Wien´ske dagspresse Der Standard bemærkede fornylig at "Gustav, en højtplaceret nazist, opdrog den bebrillede, temmeligt skrøbelige dreng med en jernnæve og ikke så få slag i ansigtet." Arnolds far yndede et overskæg i Hitlerstil på fotos.

Den 3. oktober fremdrog ABC News historien om Schwarzenegger´s 1977 interview, hvor han blev spurgt om, hvem han beundrede. Schwarzenegger svarede, "Jeg beundrer Hitler, f.eks. fordi han kom fra at være en lille mand næsten uden formel uddannelse og op til magten. Jeg beundrer ham for at være en så god offentlig taler, og for hvad han fik ud af det."

For at dække sig selv har Schwarzenegger givet betragtelige donationer til det Los Angeles baserede Wiesenthal Center, der opsporer tidligere nazister. Arnold har også taget afstand fra Hitler.

Men har har ikke givet afkald på sit venskab med landsmanden Kurt Waldheim, den tidligere FN chef med kendte nazi bånd. Bogen Arnold: En uautoriseret biografi dokumenterer Arnold, der skåler med Waldheim, som havde deltaget i nazi-grusomheder under 2. verdenkrig, under Schwarzeneggers bryllup med Maria Shriver. "Mine venner ønsker ikke at jeg skal nævne Kurt´s navn, på grund af alt det nylige nazistof og FN kontroversen," (om Waldheim. HP) sagde Arnold. " Men jeg elsker ham og det gør Maria også, og derfor tak, Kurt"

Den 17 maj 2001 mødtes Schwarzenegger også med Kenneth "Kenny Boy" Lay fra Enron på Peninsual Hotellet i Los Angeles. I kraft af utility deregulerings-planen der blev underskrevet af Pet Wilson, Schwarze-neggers hovedrådgiver, blev Kalifornien destabiliseret, staten gik bankerot og døren blev åbnet for tirsdagens tilbagekaldelses-valg. Lay har været George W. Bush´s væsentligste økonomiske støtte og en nær forbindelse til Karl Rove.

Ifølge Bob Woodward´s `Bush at War`, overværede Bush en sportskamp med New York Yankees kort efter 11 septmber World Trade katastrofen. Han bar en brandmandsjakke. Da han kastede the first pitch brød mængden ud i jubel. Tusinder af fans rakte deres arme med tommelfingrene op. Karl Rove, der sad i Yankee-ejer George Steinbrenners boks, sammenlignede mængdens jubel med "a Nazi rally".

Han må vide det.

Overs. Hans Pendrup

Bob Fitrakis's Spooks, Nuke & Nazis
kan nu fås på http://www.freepress.org/.

Han er medforfatter med Harvey Wasserman af
The SuperPower of Peace v. Bush et. al.

Harvey Wasserman har skrevet Harvey Wasserman's History of the United
States og er medforfatter (with Bob Fitrakis) of The Superpower of Peace v.
Bush et. al.

- End -