Udtalelse
 

 


Det er tid til fred – og til at stå sammen på tværs af ideologiske, politiske og religiøse skel!

Udtalelse fra Temagruppen De internationale krige og solidaritet
Aktionsdag Tid til fred – 6. april 2015 

I en situation med fortsat krig og terror i Mellemøsten, Afrika osv og med nye trusler mod freden i Europa må folkene rykke ud for at stoppe krigene.

Vi må tværs over grænserne give hinanden håndslag på at få gjort en ende på de menneskeskabte katastrofer og deres forfærdende konsekvenser. Vi må bremse bomberne og kampflyene, der spreder død og lidelse. Vi må stoppe årsagerne til flygtningestrømmene, og gøre op med racisme, fremmedhad og fremvoksende fascisme.

Siden USA indledte den såkaldte ’krig mod terror’ i 2001, er en tilsyneladende endeløs række af krige og reaktionære borgerkrige rullet hen over verden.

Land efter land ødelagt, dræbte i hundredtusindvis, millioner på flugt. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Filippinerne, Mali … Det besatte Palæstina igen og igen angrebet af Israel, USA's nære allierede. Gaza massakreret og raseret.

Danmark har været med i det meste. Med soldater, kampfly, kostbare militære og såkaldt humanitære projekter. Under dække af at ’skabe demokrati’, ’forsvare befolkningerne’, skabe fremgang for kvinderne, osv, selvfølgelig.

Aldrig et ord om økonomiske og magtpolitiske interesser, om olie og plyndring af de angrebne landes ressourcer.

En af konsekvenserne af 13 års uafbrudt terrorkrig har været styrkelse af islamistiske terrorgrupper som Islamisk Stat i Syrien og Irak. Vestens gamle kampfæller i Libyen.

I Kobane og Rojave i Nordsyrien har kurdiske kæmpere – mænd og kvinder, side om side - ført en heroisk kamp mod barbariet.

USA’s, NATO’s og EU-landenes terrorkrige er folkeretsstridige imperialistiske krige og reaktionære borgerkrige.

Befolkningerne er dødtrætte af krige, som optrappes, mens velfærd og sociale ydelser beskæres.

Samtidig er der grund til at frygte, at krigene breder sig på det europæiske kontinent.

I Ukraine kom en ny regering til magten ved et kup støttet af USA, EU og NATO. Den har ført en brutal krig mod befolkningen i den østlige del af landet, med grænse til Rusland, med titusinder af dræbte og mere end en million flygtninge.

Ruslands reaktioner har udløst omfattende sanktioner fra USA og EU. I realiteten eksisterer der igen en situation med en ny kold krig og en voldsom militariserings- og oprustningsbølge i Europa.

Faren for en ny europæisk storkrig, en verdenskrig , er reel.

Der er brug for en stærk verdensomspændende antikrigsbevægelse og for fredelige konfliktløsninger.

Danmark må bidrage med et skifte fra krigspolitik til fredspolitik.

Der er brug for at alle krigsmodstandere i vores land forener sig om disse krav – på tværs af ideologiske, politiske og religiøse forskelle – i en fælles kamp for freden og retten til livet.

 


Dansk Syrisk forening | Dansk Marokkansk Kulturforening |
Den Palæstinensiske forening i Danmark | Intersol |
Komiteen for et Frit Irak | Migrante Denmark |
Nazim Hikmet kulturforening | Trans-Europæisk Fredsdialog |
Stop Terrorkrigen- End -