Udtalelse
 
Solidaritet mellem mennesker frygter ikke terror

Ved terrorattentaterne i København 14.-15. februar 2015

Af "Tid til fred - aktiv mod krig"
Danmark er i krig og har været det siden d. 11.september 2001. I disse krige har vi deltaget sammen med andre nationer i en alliance primært bestående af USA, NATO lande og sympatisører. Den krig der blev iværksat blev kaldt kampen mod ”ondskabens akse”.

Siden 2001 har der været en politisk og økonomisk drivkraft for at skabe et fjendebillede rettet mod den islamiske tro. En krig der kan ligestilles med de krige der blev ført efter 2. verdenskrig og indtil murens fald i 1989. Her blev mennesker og nationer dæmoniseret hvis de støttede eller var understøttet af den socialistiske ideologi.

70 års krige og ødelæggelser har resulteret i at menneskeheden oplever fysisk voldelige handlinger udført af både enkeltpersoner, mindre grupperinger, nationer og interesseorganisationer, som f.eks. NATO og de våbenindustrier der er accepteret af et flertal af G7 landene.

Ifølge den nuværende regering med Helle Thorning i spidsen er terroren kommet til Danmark.

Mennesker verden over uanset deres tilhørsforhold til religion og politisk ideologi ønsker fred i verden og det er derfor dette ny fredsnetværk ”Tid til fred – aktiv mod krig” har set dagens lys.

For vi er af den overbevisning at vi ikke kommer nogen vegne uden at vi nedbryder de umenneskelige barrierer der har splittet os og stadig splitter os.

Vi tror på at bekæmpelsen af krig, terror og økonomisk magt skal vindes ved at almindelige mennesker begynder at handle sammen for en fremtid med anstændige levevilkår og uden menneskelige og miljømæssige ødelæggelser.

I den kamp må vi komme åbent frem og holde fast i vores dybeste ønsker for at skabe frihed, retfærdighed og lighed for alle mennesker.

Vi solidariserer os med de, der blev ofre for de voldelige episoder der fandt sted i København lørdag og søndag d. 14. og 15. februar.

Vi ønsker at vise vores solidaritet ved stå sammen med personer og grupperinger, der mistænkeliggøres  i terrorkrigens navn, og vi vil modarbejde opblomstring af de menneskefjendske fascistiske og nazistiske ideologier.

Med fredelige og ikke-voldelige hilsner
”Tid til fred – aktiv mod krig”- End -