Udtalelse
 


Terrorkrigen er en katastrofe:
Stop al udenlandsk indblanding i Irak  

Af Stop Terrorkrigen
14. juni 2014
Demonstration mod USA's 'krig mod terror' 16. oktober 2002


11 år efter den  folkeretsstridige krig mod Irak, som  krigsforbryderne George W. Bush, Tony Blair, Anders Fogh Rasmussen og konsorter gennemførte trods massive protester fra antikrigsbevægelserne og deres egne befolkninger, ser vi en af de frygtelige konsekvenser: En sekterisk borgerkrig mellem sunnimuslimske militser i ISIL ('Den Islamiske Stat i Irak og Levanten') – som støttes og finansieres af Saudiarabien og de reaktionære arabiske Golfstater – og det shia-muslimske Al Maliki-regime, som er kommet til magten i kraft af en politisk studehandel mellem USA og Iran .

Propagandaen har villet have os til at tro, at USA’s, NATO’s og Vestens besættelse skabte en slags demokrati i Irak og har sikret en vis stabilitet, så olien igen har kunnet flyde. Men dette illusoriske mediebillede er blevet  revet fra hinanden, efter den sekteriske og barbariske ISIL-milits i løbet af få dage har kunnet indtage Mosul udover Tikrit og tidligere Falluja. Den har nu  proklameret en march mod Bagdad for at oprette et islamisk kalifat i Irak. Den vestligt uddannede og udrustede irakiske regeringshær gik i opløsning, da militserne gik i offensiven.

Disse fakta  viser, at   Maliki-regimet, der blev indsat af besættelsesmagterne, ikke har  nogen solid folkelig opbakning. Den har ført sin egen sekteriske splittelsespolitik og  myrdet, tortureret og fængslet politiske modstandere.

Siden 2011 har irakere gennemført masseprotester mod Maliki-regeringen og dens sekteriske undertrykkelse. De er stemplet som ’terrorister’ og brutalt undertrykt – indbefattet at shia-militser og regeringsstyrker har angrebet beboelsesområder og hele kvarterer.  

Det var været USA's og Vestens politik at spalte Irak efter nationale og religiøse skillelinjer – og det må siges at være lykkedes.

Efter Saddam-regimet, der blev væltet i en ulovlig krig, og efter Baath-partiet blev forbudt og voldeligt opløst, er Irak blevet spaltet og har nu hele to sekteriske islamistiske  regimer i krig med hinanden  som ’alternativer’.

Al Qaeda og tilsvarende jihadister fandtes ikke i Irak før Blair, Bush og Foghs krig indledtes i 2003. Nu sætter de dagsordenen. Terroren er vokset til enorme proportioner.

Det irakiske folk er den store taber. Vestens terrorkrig har betydet et ødelagt samfund,  hundredtusinder af døde, millioner af flygtninge, en smadret infrastruktur og daglig usikkerhed og terror.  

 USA, NATO, Vesten, Danmark og alle de magter, der gennemførte den blodige aggressionskrig og besættelsen, og løj fra start til slut,  er de hovedansvarlige for denne tragedie. De er skyldige i en indtil videre ustraffet krigsforbrydelse af uhyrlige dimensioner.

Nu snakker de om, hvordan de skal gribe ind i lyset af udviklingerne, ISIS-militsens offensiv og regeringsstyrkernes nedsmeltning. Svaret er – som antikrigsbevægelsen hele tiden har sagt – at de skal holde sig væk! Ud af Irak, helt væk!

Al indblanding fra den gamle krigsalliance gør kun forholdene værre, og situationen mere desperat for den irakiske befolkning.

Det gælder også i forhold til freds- og forsoningsinitiativer og ulands-bistand, administreret af  de gamle besættelsesmagter, som der nu tales om som en mulig vej ud af katastrofen.

Iraks skæbne og fremtid må afgøres alene af de irakiske folk – uden nogen form for indblanding eller pres.

Det gælder også i forhold til indblandingen fra Saudiarabien og de andre reaktionære arabiske regimer, der står bag ISIS-militserne, der opererer både i Irak, Libyen og  i Syrien, hvor de forøger at vælte Assad-regimet trods dettes betydelige folkelige opbakning.

Og det gælder også i forhold til det  iranske præstestyres  indblanding, der har bidraget til den sekteriske opdeling og splittelse i Irak.

Antikrigsbevægelsen må internationalt og globalt kæmpe for at bringe terrorkrigen til ophør og få lagt pres på alle de udenlandske kræfter, der har blandet sig i suveræne nationers indre anliggender, og fører krig direkte eller anstifter reaktionære borgerkrige via købte militser.

Danmark har spillet en beskidt og aktiv rolle som krigsdeltager, besættelsesmagt og kaosskaber i Irak som en lydig og tjenstvillig lakaj for USA, hvilket krigsforbrydere Anders Fogh Ramussen blev belønnet med NATO højeste politiske post for.

Danmark skal  tage ved lære af katastrofen Irak og gøre op med sin rolle som aggressiv krigsførende nastion, der altid er parat, når USA og NATO kalder.

Der må gennemføres en uafhængig og offentlig undersøgelse af den ulovlige danske krigs mod Irak og dens konsekvenser. Ansvaret må placeres , de skyldige krigsforbrydere nævnes og straffes.  Også danske krigsskadeserstatninger må tages op.

De kræfter, der udkæmper en sekterisk borgerkrig i Irak nu, er alle produkter af en ulovlig krig og ulovlig udenlandsk indblanding. At afsløre deres karakter som lakajer og marionetter for udenlandske kræfter og få etableret et maksimalt pres på  de mere eller mindre skjulte og illegitime udenlandske aktører og fjender af det irakiske folk er nogle af  opgaverne for antikrigsbevægelsen i dag  i forhold til den dramatiske situation i Irak.

Det irakiske folk skal støttes i selv at løse deres problemer og skabe en ny og bedre fremtid for Irak  Det betyder at jage de sekteriske regimer og militser ud, der kun holdes oppe i kraft af udenlandsk indblanding, og få  etableret et stabilt styre, der repræsenterer hele befolkningen og hele nationen.

Dette er den eneste vej ud af den katastrofe, terrorkrigen har skabt.Se ogsåNej til dansk og EU-krigsdeltagelse

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 25. november 2002

På tærsklen til krig

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 12. februar 2003

Iraks fremtid skal bestemmes af den irakiske befolkning!
Dorte Grenaas tale for Nej til krig 1. maj 2003 ved den amerikanske ambasade

Stop Bush og Fogh
Pressemeddelelse Stop Terrorkrigen 26. maj 2005

Stop det krigsgale folketing
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 20. marts 2011

10 års 'krig mod terror er 10 år for meget!
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 7. september 2011

 

- End -