Udtalelse
 

IKKE FLERE KRIGE I EUROPA – NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE

Udtalelse fra Valby og Sydvest mod krig

31. marts 2014




Krigstrommerne havde buldret i nogen tid da det den 17. marts fra Anders Fogh Rasmussen, NATO’s generalsekretær, lød: ’den russiske intervention i Ukraine udgør den mest alvorlige trussel mod Europas sikkerhed siden afslutningen på Den Kolde Krig’ og han fortsatte: ’Det her et wake-up call. - For det euroatlantiske fællesskab. For Nato. Og for alle dem, der støtter et helt Europa, frit og i fred’.

Dette er ræven, der er sat til at vogte gæs, der taler: ’Hvis man kigger på det, kan man se en overordnet russisk strategi.  Det tjener deres langsigtede strategiske interesser om at bevare ustabilitet i regionen, der kan bruges, blandt andet til at forhindre landene i området mod at søge euro-atlantisk integration.’

NATO aftalte herefter med Ukraine at forstærke det militære samarbejde og udvikle Ukraines militære potentiale.

Dagen efter meldte Lene Espersen ud at Danmark må vise rettidig omhu og opgradere sine fregatter med radar mv. til at deltage i missilforsvaret mod Rusland. Nu sender vi krigsfly!


NEJ TAK TIL SAMMENBLANDING AF CIVIL OG MILITÆR INDSATS

Et dansk-ledet team af OSCE observatører blev herefter sendt til Østukraine. OSCE er ikke en neutral observatør, siden 1999 har de udviklet et tværgående økonomisk- miljø-politisk-militært program i samarbejde med Ukraines regering og hær, herunder opbygning af lovgivning, retssystem mv. efter EU og USA’s normer.

Her er Danmark gerne med, i en ”samtænkt stabiliseringsindsats”, hvilket betyder at civil-, bistands-, humanitær- og militær indsats samles i én. Den indsats er en del af EU’s fælles sikkerheds- og militærpolitik og i strid med den danske forsvarsundtagelse.


EU HANDLER IKKE DEMOKRATISK

Underskriften på associeringsaftalen med EU blev underskrevet af kup-regeringen på EU-topmødet 20.-21. marts, af en regering uden nogen demokratisk legitimitet, men aftalen er ifølge Rompuy ”en anerkendelse af det ukrainske folks håb om at leve i et land, der baserer sig på værdier, demokrati og retsstatens principper, hvor alle borgere har en andel i den nationale velstand”.

Det er meget langt fra virkeligheden og slet ikke demokratisk. EU puster til ilden og åbner en ladeport for interne stridigheder i Ukraine, og aftalen er starten på EU-hjælpepakker á la Grækenland med kraftige sociale nedskæringer, mens banker og oligarker støttes, og dermed også nye folkelige protester og uro.


NEJ TIL KUP-REGIMET I UKRAINE

EU og USA med krigsalliancen NATO i front er på vej frem mod øst for at sikre sig herredømme og kontrol over naturressourcer og strategiske områder. Imperialistiske stormagtsinteresser driver udviklingen, men Krim blev en forhindring for deres fremfærd.

En fremfærd som ellers var planlagt med økonomisk og politisk støtte til kuppet i Ukraine. Et kup der udnyttede protester mod et korrupt rigmandsvælde til at bringe nye oligarker til magten med nazister i forsvarsministeriet og det nationale sikkerheds- og forsvarsråd.

I de baltiske lande, hvor de danske fregatter skulle placeres og hvortil den danske regering nu sender krigsfly, marcherer nazister i gaderne, og hylder krigen mod Rusland.

Ukraines og Krims folk har ikke brug for krig, men for international støtte fra verdens progressive befolkninger.

EU, USA og NATO siger de sikrer freden i Europa, mens de lægger grunden for nye krige og interne uroligheder i landene og trusler mod befolkningerne, i tæt samarbejde med ekstreme højreorienterede kræfter.

USA fortsætter sin omringning af Rusland og EU forbereder sig på at optage Ukraine straks efter det ukrainske valg den 25. maj, samme dag som valget til Europaparlamentet!


AFRUSTNING IKKE OPRUSTNING AF EUROPA

DANMARK UD AF NATO - DANMARK UD AF EU