Udtalelse
 


Århus mod Krig og Terror udtaler:

Hænderne væk fra Ukraine! For en fredelig løsning!

 Den amerikanske udenrigsminister John Kerry imellem ukrainske kupmagere - tv den fungerende præsident Oleksandr Turchynov og th. premierminister Arseniy Jatsenjuk

Situationen i Ukraine viser, at EU og NATO ikke er forkæmpere for demokrati og fred i Europa. En lovligt valgt regering er blevet væltet ved mobilisering af nynazistiske bander og partier.  Der er reelt tale om et udemokratisk kup. Og EU og NATO har spillet en afgørende rolle.

Disse sammenslutninger arbejder på ingen måde for et demokratisk og fredeligt Ukraine, men for at  sikre sig adgang til landets ressourcer og indlemme det i både EU og NATO, mens de omringer Rusland.

NATO, USA og EU anerkendte da også straks den nye regering, hvor en række ministre er medlemmer af det nazistiske parti Svoboda.

Vores egen regering spiller desværre aktivt med gennem diplomati, propaganda og opbakning til disse planer.

Vi er vidne til et ufatteligt hykleri. De lande der selv har invaderet Irak, Afghanistan og Libyen i ulovlige krige fordømmer nu Rusland i høje toner for dets tilstedeværelse på Krim og truer med militær indgriben, hvis de ikke får Ukraine ind under deres dominans. Hvad befolkningen i Ukraine måtte ønske for deres land spiller ingen rolle.

Vi har set en lignende situation i Syrien, hvor vestlige kræfter har lagt pres på regeringen med Al-Qaeda grupper som pressionsmiddel. Det er de ekstreme kræfter, der vinder.

Rusland har også sine egne interesser og mål i forhold til Ukraine og Krim. Ingen af de globale spillere tager udgangspunkt i Ukraine og det ukrainske folks interesser, men varetager deres egne.

EU har travlt nu og smeder, mens jernet er varmt. De stiller krav om 'frie og retfærdige valg', men underskriver alligevel en associeringsaftale med Ukraine allerede inden valget, der er fastsat til d. 25. maj.

Vi må forlange, at presset på Ukraine for at tilknytte sig EU og NATO stoppes, ligesom en regering med nazistisk deltagelse må fordømmes.

Antikrigsbevægelsen må appellere til verdenssamfundet om at arbejde for fredelige løsninger, der kan bringe den nuværende optrapning af konflikten til ophør.

Der må findes stabile løsninger, der kan bekræftes og støttes af hele den ukrainske befolkning gennem demokratiske valg og eventuelle folkeafstemninger.

Vi opfordrer den danske regering til at støtte bestræbelser på mægling og konfliktløsning.

Vi siger nej til militære trusler, økonomiske sanktioner og andre skridt, der tilspidser situationen.

 Hænderne væk fra Ukraine! For en fredelig løsning!

23. 03. 2014


- End -