Udtalelse
 


Hænderne væk fra Ukraine !

Af Stop Terrorkrigen

3. marts 2014
Medlemmer af det facistiske Svoboda-parti i demonstration


Den notoriske krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen, tidligere dansk statsminister og nuværende generalsekretær for den imperialistiske militæralliance NATO, erklærede den 2. marts, da han indkaldte NATO-landene til et krisemøde om den tilspidsede situation i Ukraine:

”Hvad Rusland nu gør i Ukraine krænker principperne i FNs charter. Det truer freden og sikkerheden i Europa. Rusland må stoppe sine militære aktiviteter og trusler.”


Fogh Rasmussen burde vide hvad han snakker om. Han er fortsat ustraffet for sin andel i aggressionskrigen mod Irak, der var en grov forbrydelse mod folkeretten og FN’s charter, baseret på en skummel løgn om irakiske masseødelæggelsesvåben.

Den indtil videre ustraffede Fogh Rasmussen fortsætter sine løgne og sin rolle som agent for USA og vestlig imperialisme.

USA, EU og NATO er hovedansvarlige for den foruroligende og ildevarslende situation i Ukraine. De har økonomisk og politisk og på andre måder støttet statskuppet, der afsatte og fordrev den demokratisk valgte præsident Viktor Jakunovitz og indsatte en provestlig marionetregering med Turtjinov som ’midlertidig præsident’.

Fascistiske og nynazistiske kræfter spillede rollen som spydspids i det voldelige kup, som de vestlige medier fremstiller som en folkelig ’revolution’. Men dens virkelige karakter er ultrareaktionær. Det fascistiske parti Svoboda har en afgørende indflydelse i denne illegitime regering, der tog kontrol med hovedstaden Kiev og det vestlige Ukraine og straks blev anerkendt af USA og EU-landene.

Den er stærkt antirussisk og har Ukraines tilslutning til EU og NATO som mål. For at give den et skær af legitimitet har den dekreteret præsidentvalg den 25. maj – samme tid som valgene til EU-parlamentet afholdes. En af den indsatte regerings første handlinger var at annullere russisk som Ukraines officielle sprog nr. 2.

EU ønsker at Ukraine bliver en fast del af dets indflydelsessfære og USA vil fortsætte sin militære omringning af Rusland, som det ser som en af sine farligste globale konkurrenter.
 
Kuppet har kastet Ukraine ud i et politisk og socialt kaos. Faren for en blodig borgerkrig, udløst af de fascistiske militser har været overhængende.

I denne situation har Rusland reageret med at tage militær kontrol med den gamle russiske halvø Krim med et russisk befolkningsflertal, som først i 1954 blev en del af Ukraine, et land i det daværende Sovjetunionen. Efter landets løsrivelse fra Sovjetunionen i 1991 har Rusland indgået aftaler om opretholdelse af strategisk vigtige militær- og flådebaser.

Rusland har ikke anerkendt kupmagerne, men anerkender fortsat den væltede præsident Jakunovitz, som angiveligt har anmodet Rusland om at grribe ind for at hindre blodige kampe på Krim og Ukraine. Rusland forsvarer også de militære aktiviteter, der sigter på at neutralisere de ukrainske soldater på Krim, der er underlagt kupregeringen.

Det er en kendsgerning, at de russiske soldater ikke har løsnet et skud, og at befolkningen på Krim betragter dem son en beskyttelse mod fascistiske militser, som har pogromer på programmet.

Det er også en kendsgerning, at USA og EU har ført og fører en aggressiv eventyr- og kuppolitik i Ukraine. De højt besungne ’frie demokratiske valg’ tilsidesættes simpelthen, når resultaterne ikke passer disse imperialistmagter, der organiserer ’regimeskifter’ i deres egen interesse.

Der er på den anden side heller ingen grund til at være blåøjet med hensyn til de kræfter, der indgår i magtspillet om Ukraine. Den flygtede præsident Jakunovits og hans provestlige politiske modstandere som den tidligere præsident Julia Timosjenko og eksbokseren Vitali Klitschko repræsenterer forskellige grupper i det ukrainske oligarki, der har delt landet mellem sig, og orienterer sig henholdsvis mod Rusland og Vesten . Korruption er udbredt blandt dem alle.

Rusland forfølger også sine egne mål, som ikke kun er defensive og reaktioner på USA’s og NATOs  militære omringning og udvidelsen af deres idslydelssfærer. Putins kapitalistiske Rusland er en militær og økonomisk stormagt, som igen har globale imperialistiske supermagtsdrømme.

Hvorvidt den militære aktion på Krim er et varsel om, at Rusland vil tage halvøen tilbage og gøre den først de facto, og senere formalt, til en del af Den russiske Føderation, står tilbage at se.

Begivenhederne i Ukraine er dybt foruroligende og ildevarslende. Der kan komme nye dramatiske udviklinger.  Faren for krig og borgerkrig er ikke afværget. Deling af landet er en mulighed .Der foregår en intens kamp om territoriel magt og indflydelse og kontrol med råstoffer og energi mellem stormagter. Det ukrainske folk, dets skæbne og dets selvbestemmelsesret betyder mindre.

Begivenhederne i Ukraine viser, at faren for nye krige på det europæiske kontinent er stor og voksende. EU har på ingen måde sikret fred i Europa, som det hedder i propagandaen. NATO er en alliance for krigsforbrydelse.

Antikrigsbevægelsen i Danmark og Vesten må afsløre og fordømme hele det imperialistiske spil om Ukraine – herunder USA’s. EU’s og NATO’s løgne og reaktionære rolle.

Den danske regering har ingen selvstændig politik for freds- og konfliktløsning, men hyler med i flokken af imperialistiske ulve i EU og NATO - og er altid parat til et nyt militært eventyr.

Der må siges Nej til økonomiske sanktioner og andre skridt, der tilspidser situationen - og antikrigsbevægelsen  må støtte etableringen af internationalt garanterede aftaler, der kan bringe det nuværende kaos til ophør. Der må findes stabile løsninger,  der kan bekræftes og støttes af den ukrainske befolkning gennem demokratiske valg og eventuelle folkeafstemninger.

HÆNDERNE VÆK FRA UKRAINE!


- End -