Udtalelse
 

Thi kendes for uret!

Af Horserød Stutthof Foreningen
5. marts 2011


Danske modstandfolk = Terrorister
i den tyskkontrollerede danske presse under besættelsen

Danmark er blevet et overvågnings- og kontrolsamfund, hvor borgernes retssikkerhed udhules dag for dag. Det er ikke en påstand men en realitet. Teleselskaber og andre er ifølge terorlovgivningen forpligtet til at gemme alle oplysninger i et år. Hermed kan PET  ugenert snage i borgernes privatliv.  

Et af mange elementer i den eksisterende lovgivning – hvis formål er, at så angst i befolkningen, for dermed at sætte en stopper for solidariteten med undertrykte og forfulgte mennesker.

550 milliarder oplysninger om tele- og internet-trafikken er i øjeblikket til rådighed for  efterretningsvæsnerne – danske som udenlandske! Ifølge regeringen, justitsministeren og PET er det for at komme trusler mod »samfundets strukturer« i forkøbet. 

Sandheden er, at det – der i går var en moralsk pligt og en solidarisk handling – i dag anses som et terroristisk anslag mod staten. Derfor slæbes Horserød Stutthof Foreningen for retten anklaget efter terrorlovens §114 stk. 1 og 2.   

Kort og godt: Man stoler ikke på befolkningen. Man betragter store dele af landets borgere – krigsmodstandere, fredsforkæmpere, antifascister og miljøaktivister – som systemets fjender, det er nødvendigt at have under konstant overvågning.

Med terrorloven i hånd

Med loven i hånd – terrorloven – og i demokratiets navn sættes demokratiet ud af kraft? Det er nogle af grundene til at Horserød Stutthof Foreningen vender sig mod den eksisterende, udemokratiske terror-lovgivning – i alt væsentlig en afskrift af krigsforbryderen Bush’ »Patriot Act«.  

Og det er på den baggrund, at man fra justitsministerens og rigsadvokatens side har fundet det nødvendigt, at anklage vor forening – stiftet af blandt andet de overlevende fra udryddelseslejren Stutthof – for økonomisk støtte til en terrororganisation. En anklage som har en straframme på ti års fængsel.  

Men vi har ikke støttet en terrororganisation. Vi har ydet humanitær hjælp til befolkningen i Gaza-striben – verdens største ghetto med 1,5 million indbyggere – via Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP) – som ikke er en terrororganisation – uanset  USA og EU har placeret dem på terrorlisterne – men som navnet siger en befrielsesbevægelse, som i dag kæmper mod den israelske besættelsesmagt, som vore kammerater kæmpede mod den nazistiske besættelsesmagt under den tyske besættelse af Danmark 1940 – 1945.

Sporene skræmmer

De blev for øvrigt også – skulle nogen have glemt det – kaldt terrorister af den daværende regering og deres nazistiske forbundsfæller. Navnene skifter. I går Det tredje Rige – i dag Den nye Verdensorden. Men politikken er den samme.

Vi anser sagen mod vor forening, Horserød Stutthof Foreningen og foreningens formand – og andre retssager, som måtte komme inden den nuværende terrorlovgivning er endelig fjernet, som for eksempel sagen mod Den faglige Klub – som led i den fortsatte kamp om det danske demokrati, et demokrati som antastes på det groveste af den nuværende lovgivning og regering.

Generalforsamlingen fastslår, at vi er modstandere af terrorisme – også statsterrorisme – men vi vil til enhver tid støtte mennesker som kæmper for fred, frihed og national uafhængighed mod krig og undertrykkelse. Det gælder under alle forhold, og uanset at den siddende regering har en anden opfattelse.

Sluttelig skal det meddeles, at sagen mod Horserød Stutthof Foreningen og foreningens formand kommer for Københavns byret i juni – 70-året for arrestationen af de danske kommunister i 1941, der iblandt vor forenings stiftere.

Med loven i hånd – kommunistloven – blev de udleveret til deres nazistiske bødler og deporteret til udryddelseslejren Stutthof. Det var der mange der ikke overlevede!

I 2011 er det så de sidste overlevende fra Stutthof og deres sønner og døtre i Horserød Stutthof Foreningen, som på justitsministerens befaling, og med loven i hånd – terrorloven – anklages for at have ydet humanitær hjælp til nødstedte mennesker i Gaza og dermed støttet en befrielses-organisation, som af politiske grunde hænges ud som terrorister, og derfor er på USA’s og EU’s terrorlister.

Vedtaget på Horserød Stutthof Foreningen generalforsamling den 5. marts 2011

- End -