Pressemeddelelse
 

Hvornår aftalte Fogh Danmarks medvirken i Irak-krigen med George W. Bush ?

Folketinget på vej til en ny ulovlig beslutning om forlængelse

Pressemeddelelse
Stop Terrorkrigen 16. maj 2005

Tirsdag den 17. maj førstebehandler folketinget regeringens beslutningsforslag om at forlænge det danske kontingent til den ulovlige krig i Irak med yderligere 8 måneder.
Der er på forhånd sikret et flertal af regeringspartierne og dets støtteparti Dansk Folkeparti samt Socialdemokraterne og De Radikale.

I den forbindelse udtaler Dorte Grenaa fra ledelsen af Stop Terrorkrigen og koordinationsgruppen i den danske krigsmodstands paraplyorganisation Nej til Krig:

Dorte Grenaa

- Det er forstemmende, at den danske krigsdeltagelse forlænges – og at Socialdemokraterne og De Radikale er med. Det ene land efter det andet har trukket sig ud af 'de villiges koalition' eller fastsat en dato for tilbagetrækning af deres tropper. Regeringen og de to oppositionspartier signalerer derimod, at den danske krigsdeltagelse fortsætter til den bitre ende. Det på trods af at meningsmålingerne viser et klart flertal for, at de danske tropper hurtigst muligt trækkes hjem.

Dorte Grenaa tilføjer:
- Bush og det amerikanske militær har allerede kvitteret for denne tjenstvillighed ved at give dansk våbeneksport til den amerikanske hær en favorabel særstatus sammen med fem andre tætte allierede. Danmark har under Anders Fogh placeret sig det militaristiske vanvids centrum.
Anders Fogh har fordømt samarbejdspolitikken med Hitler-Tyskland under besættelsen – men besættelsestidens 4 samarbejdspartier plus Dansk Folkeparti fortsætter kollaboratørpolitikken i dag ved at støtte USA's krige for verdensherredømme.

Den 1. maj offentliggjorde den engelske avis Sunday Times et tophemmeligt memo fra Downing Street, dateret 23. juli 2002, fra et møde mellem Tony Blair og hans politiske og militære topchefer og efterretningsbosser, den britiske krigsstabs inderkreds. Det fremgår utvetydigt af denne, at Bush ville udløse en krig mod Irak og at Blair og hans topfolk var med. Mødet beskæftigede sig både med konkrete angrebsplaner og hvordan man skulle finde et påskud for denne ulovlige aggressionskrig.

Lederen af den britiske efterretningstjeneste MI6, som i referatet betegnes som 'C', rapporterer fra sin 'nylige samtaler i Washington' følgende:
'Der var et markant holdningsskift. Militær aktion blev nu set som uundgåelig. Bush ønskede at fjerne Saddam gennem militær aktion, retfærdiggjort af sammenfaldet af terrorisme og masseødelæggelsesvåben. Men efterretninger og kendsgerninger blev tilrettelagt efter denne politik. Det nationale sikkerhedsråd havde ingen tålmodighed med FN-vejen, og var ikke begejstret for at offentliggøre materiale om det irakiske regimes faktiske status. Der var kun en begrænset diskussion i Washington om efterspillet til den militære aktion.'

Den britiske udenrigsminister Jack Straw refereres for følgende:
'Det så ud til at være klart at Bush havde besluttet sig for militær aktion, selvom tidspunktet endnu ikke var afgjort. Men sagen var tynd. Saddam truede ikke sine naboer, og hans masseødelæggelsesvåben-kapacitet var mindre end Libyens, Nordkoreas eller Irans. Vi bør udarbejde en plan for et ultimatum til Saddam for at få FNs våbeninspektører tilbage. Dette ville også hjælpe til en juridisk retfærdiggørelse af brugen af magt.'

Se
Downing Street memo offentliggjort af Sunday Times 1. maj 2005

Bush og Fogh i Det Hvide Hus marts 2002

De følgende ni måneder frem til krigens start den 19. marts 2003 blev præget af at 'efterretninger og kendsgerninger blev tilrettelagt efter denne politik'. Med andre ord af de store løgne, der blev gennemført mod bedre vidende om Saddams angivelige masseødelæggelsesvåben og terroristforbindelser, som begge efterfølgende er blevet grundigt afsløret. Det var et tilrettelagt påskud for at udløse en ulovlig krig.

Dorte Grenaa siger i den forbindelse:
- Vi har i Danmark aldrig fået den virkelige historie om, hvordan Danmark blev en af Bush's nærmeste allierede i denne ulovlige krig. Hele forløbet op til krigen viser, at Fogh-regeringen fulgte den samme linje som Bush og Blair for bevidste løgne og bedrag af offentligheden. Hvad vi ikke ved er hvornår Fogh lovede USA, at Danmark ville være med i den ulovlige krig. Vi har en formodning om, at det blev aftalt under Foghs USA-besøg i marts 2002, hvor han førte samtaler med både Bush og Donald Rumsfeld – og modtog dessiner om, hvordan han skulle agere som formand for EU's ministerråd i det kritiske andet halvår af 2002.

- Vi håber at der vil være mod nok i administrationen til at lække dokumenter herom, sådan som det er sket i England, såfremt disse beviser på planlægning af krigsforbrydelser ikke er destruerede. Fra den danske antikrigsbevægelses side opfordrer vi kraftigt medier og politikere, der er imod den danske kollaboratørpolitik og krigsdeltagelse, til få alvor at beskæftige sig med disse spørgsmål, slutter Dorte Grenaa.

Se også

Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak

Indignation Grows in U.S. Over British Prewar Documents
by John Daniszewski, Times Staff Writer, Bellaciao 13.05.2005

Stop the Crime of the Century
by David Michael Green, Information Clearing House 13.05.2005

Iraq: how we were duped
By Gary Hughes, The Age, Information Clearing House 14.05.2005


Dansk våbenindustri får særstatus i USA
Politiken 08.03.2005

Dokumentation: Den store tur
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 7, 2002

- End -