Udtalelse
 

Stop krigen -
Nej til besættelse af Irak

Udtalelse fra STOP TERRORKRIGEN 9. april 2003

Siden den ulovlige krig mod Irak indledtes den 20. marts har den internationale antikrigsbevægelse manifesteret sig overalt i verden i en storm af protest, som ikke tager af.

Lørdag den 12. april er der igen en internationalt koordineret aktionsdag. I København starter den foran den amerikanske ambassade kl. 12 - og går derefter til Christiansborg, arrangeret af 'Ingen krig mod Irak'. Der er samme dag demonstration i Odense, Haderslev, Fredericia, Esbjerg, Århus, Randers og Frederikshavn.
Og der vil være massedemonstrationer i USA, England, Grækenland, Italien, Tyskland og en lang række andre lande.

Det irakiske folk har ikke opfattet de amerikanske og britiske styrker som befriere og har ikke villet overgive sig til den knusende militære overmagt. Krigen er blevet brutal, beskidt og blodig. De civile ofre tælles i tusinder.

Demonstrationerne verden over vil fokusere på et øjeblikkeligt stop for den ulovlige krig og stille krav til verdenssamfundet om at gribe ind over for Bush, Blair, Fogh og Co., som har udløst krigen mod det store flertal af folkenes og nationernes vilje og ønske.

De vil også vende sig imod de amerikanske planer om verdensherredømme og besættelsen af Irak som et led i en 'nyordning' af Mellemøsten efter amerikansk og israelsk design og mod Israels forstærkede aggression mod palæstinenserne i ly af aggressionen mod Irak.

I Danmark betoner vi i særlig grad kravet om øjeblikkelig stop for dansk deltagelse i den ulovlige krig. Fogh og Co. har ikke kunnet retfærdiggøre at Danmark er i krig - og soldaterne skal hjem NU.

USA og de få lande i krigskoalitionen planlægger en besættelse af Irak. Vi understreger, at en sådan besættelse som resultat af en krig, som strider mod folkeretten og FNs charter, er en ulovlig besættelse - uanset om den kommer til at foregå under USA's banner eller i FNs Sikkerhedsråds navn. Det sidste vil ikke gøre den legitim - men i stedet yderligere uddybe den krise, som FN står i.

Antikrigsbevægelserne verden over kræver derfor: Stop for krigen, tilbagetrækning af alle amerikanske, britiske og andre udenlandske tropper fra Irak og regionen - og at krigsmagerne drages til ansvar for deres handlinger.

STOP TERRORKRIGEN
9. april 2003