Udtalelse
 

Stop krigen mod det irakiske folk

Vedtaget af generalforsamlingen i
SID-Grafisk, Randers/Århus afdeling
29. marts 2003

Fagbevægelsens idégrundlag bygger på at alle arbejdere verden over, står sammen i kampen for opnåelse af gode løn- og arbejdsvilkår.
Denne internationale solidaritet arbejdere imellem, omfatter også retten til dagligt at have lov til at organisere sig i fagforeninger, at udtrykke sine tanker uden frygt for overgreb og retten til selv at skabe sin fremtid.
Fundamentet herfor er selvfølgelig retten til at leve.

USA har nu igangsat en krig mod den irakiske befolkning.
En krig som allerede har lagt en større del af landet i ruiner, og dræbt flere uskyldige mennesker.
USA har besluttet at føre denne krig for at befri den irakiske befolkning for Saddam Hussein, men uden at det irakiske folk har bedt om med krig at nå dette mål.
Vi nærer ingen sympati overhovedet for Saddam Hussein og hans diktatoriske styreform, men vi nærer respekt for det irakiske folks overlevelse og retten til at tage ansvar for egen livsførelse.

USA's krig har for os reelt kun til formål at sikre landets egen fremtid gennem kontrol med mellemøstens store olieressourcer, og på ingen måde hensynet til det irakiske folks liv og fremtid.

Krigen er igangsat på trods af verdenssamfundets fordømmelse heraf, og får kun opbakning fra et fåtal af øvrige lande.
Dette viser USA's forvrængede forestilling om at demokratiske regler om flertalsbeslutninger kun skal gælde, når man selv kan opnå dette flertal.

Vi tager derfor kraftig afstand fra at der føres krig mod det irakiske folk.
Vi tager ligeledes kraftig afstand fra at den danske regering med støtte fra Dansk Folkeparti, på trods af protester fra et flertal i den danske befolkning og verdenssamfundet, er gået med i denne krig, og opfordrer derfor LO til at etablere en landsdækkende aktionsdag for alle danske arbejdere.

En bedre verden skabes ved at hjælpe udsatte befolkninger - ikke ved at slå dem ihjel.
Derfor - stop krigen nu.


Enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i
SID-Grafisk, Randers/Århus afdeling
den 29. marts 2003


Jan Guldmann,
Afdelingsformand