Udtalelser
 

INGEN DANSK KRIGSDELTAGELSE
STOP KRIGEN!

Udtalelse vedtaget ved protestdemonstrationen på Rådhuspladsen i København 20. marts 2003 kl. 20
Ingen Krig Mod Irak

Den amerikanske præsident George W. Bush har erklæret krig mod Irak.
I hele verden og over hele landet - i mere end danske 30 byer - demonstreres der lige nu.

Det er en krig, som strider mod folkeretten. Den er i strid med FNs Charter og uden bemyndigelse fra FNs Sikkerhedsråd.

INGEN KRIG MOD IRAK - sammenslutningen af danske organisationer mod krigen - fordømmer krigen som kriminel. Vi kræver øjeblikkelig stop for krigen og fuldstændig amerikansk og allieret tilbagetrækning fra Irak og regionen.

Den danske fredsbevægelse tager afstand fra Saddam Husseins brutale diktatur, men det er det irakiske folk selv og ikke en kynisk supermagt, der kan gennemføre landets demokratisering.

I morgen skal folketinget beslutte om Danmark skal deltage i denne ulovlige krig.
To ud af tre danskere er modstandere af krigen og af dansk krigsdeltagelse.
Anders Foghs regering vil kaste Danmark ud i en aggressionskrig imod folkets vilje og ønske.

Vi appellerer til hvert eneste medlem af folketinget - og ikke mindst af krigspartierne:
Følg FNs Charter! Følg samvittighedens stemme! Følg folkeviljen!
Stem nej til krigen!
I kan forhindre at vort land bliver medskyldig i en krigsforbrydelse!

Vi opfordrer alle til at gøre i morgen - fredag den 21. marts - til en national protestdag mod dansk krigsdeltagelse:
Vi opfordrer elever og studerende til at standse undervisningen og vise deres protest. Til at fortælle, at de unge ikke vil ofre deres eget eller uskyldige irakeres blod for olie.

Vi opfordrer arbejdere og funktionærer i private og offentlige virksomheder til at gøre protesten synlig - de kan standse samfundsmaskineriets hjul. Vi opfordrer tillidsfolk og faglige ledere til at overholde deres virkelige fredspligt: at gå imod krigen.

Vi opfordrer soldaterne til at nægte at gå i krig, og alle dem, der professionelt skal understøtte den konkrete krigsførelse, til at nægte at være med.

Der vil blive demonstreret ved Christiansborg fra kl. 10. Lad fredsviljen omringe folketinget!
Elever og studerende vil nedlægge undervisningen. Arbejdspladser vil standse arbejdet fra kl. 12.

Lørdag indkalder INGEN KRIG MOD IRAK til demonstration ved den amerikanske ambassade kl. 12. Derefter går vi til Christiansborg.

Lad ingen være i tvivl:
Lytter politikerne ikke til folkets vilje - så vil Danmark sige fra!

INGEN DANSK KRIGSDELTAGELSE
STOP KRIGEN!