Udtalelser
 

Stop det 'nye' NATO!

Udtalelse Stop Terrorkrigen

Det nylige NATO-topmøde i Prag stadfæstede alliancens nye strategi, som tillader den at gå i krig overalt på kloden, hvor dens ledende magt USA anser det for formålstjenligt.

NATO blev i sin tid oprettet som en angiveligt ren defensiv alliance under den kolde krig, som ikke ville operere uden for medlemsstaternes territorier og kun i selvforsvar. I stedet for at blive opløst i forbindelse med dens modstykke Warszawapagtens opløsning har den givet sig selv nye mål.

Det 'nye' NATO vil kunne gå i krig som en militær understøttelse af den af USA proklamerede 'krig mod terror'. Det er en militærblok af imperialistiske lande, med nogle tidligere østbloklande som vedhæng.
At det er den rige verdens militærblok, som skal kunne sættes ind overalt i og imod den fattige verden, blev endnu tydeligere i Prag.

Det blev hilst som et historisk skridt, at syv tidligere østbloklande blev optaget som medlemmer af alliancen: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Tre andre lande blev anbefalet til kommende medlemskab: Albanien, Kroatien og Makedonien. Disse lande bliver i realiteten ikke andet end redskaber for USA's globale militære strategi og deres soldater kanonføde for imperialismen. De fleste af disse har erstattet en sovjetisk paraply og Warszawa-pagten med en amerikansk paraply og NATO-medlemskab.

Topmødet i Prag understregede sin karakter af en aggressiv global krigsalliance med beslutningen om at oprette en såkaldt reaktionsstyrke - en hurtig udrykningsstyrke på 25.000 mand til indsættelse i globale brændpunkter - betegnet som NATO Response Force. Også Danmark vil indgå i denne udrykningsstyrke, som vil blive anvendt som et led i amerikansk militærstrategi.

NATO-topmødet gav endvidere udtryk for støtte til USA's planlagte krig i Irak, og en hel del af NATO-landene (indbefattet Danmark) har givet udtryk for, at de deltager i den nye krigsalliance, George W. Bush er ved at stable på benene.

Alt dette viser, at NATO er et redskab i den amerikanske imperialismes hænder, i realiteten den europæiske arm af USA's 'krig mod terror'.

Danmark sagde ja til det hele, ja til USA's plan. Fogh-regeringen sendte et signal til verden om, at Danmark ikke har en selvstændig fredspolitik, men handler som vasal af USA.

Initiativet Stop Terrorkrigen opfordrer til at rejse modstanden mod dette 'nye' NATO, USA's og den rige verdens militære jernnæve.
Vi arbejder for, at Danmark trækkes ud af denne aggressive militærblok, og at den bliver opløst.

STOP TERRORKRIGEN
25. november 2002