Udtalelser
 

Nej til missilskjoldet!

Ingen dansk-grønlandsk accept!

Udtalelse Stop Terrorkrigen

I flere år har først den socialdemokratisk ledede regering og siden hen dens efterfølger, den nuværende Venstre-ledede regering, lurepasset over for USA's offentligt kendte planer om opbygningen af et missilskjold. Hver gang regeringerne er blevet konfronteret med spørgsmålet om Danmarks stilling til opbygningen af et sådan missilskjold, har undskyldningen været, at der ikke forelå nogen officiel henvendelse på området.

Med USA's henstilling til NATO-topmødet i Prag om at undersøge mulighederne for et fælles NATO-missilskjold kunne den danske regering ikke længere opretholde sin tavshed. Den kom ud af busken og afslørede, hvilken holdning den hele tiden har båret rundt på, men ikke turde sige offentligt, nemlig at den støtter op om USA's missilskjoldsplaner. Således udtalte udenrigsminister Per Stig Møller at: "Det er i fredens tjeneste. Det kan ikke være andet. Det er præcis for at beskytte befolkningen imod, at der kommer missiler i hovedet på os".

Intet kunne være mere urigtigt, end at missilskjoldet skulle være i "fredens tjeneste". USA planer for opbygningen af et missilskjold har allerede ført til skrotningen af ABM-aftalen, som i en vis grad forpligtede de to største atommagter, USA og Rusland (førhen Sovjetunionen), til ikke at opruste umådeholdent på området. Hvis det er teknisk muligt for USA at opbygge et effektivt missilskjold, der inkluderer brugen af Thuleradaren på Grønland, vil det bl.a. medføre, at:

* USA opnår en særstatus blandt atommagterne, der fritstiller USA til at anvende sine atomvåben og efterfølgende ikke selv blive ramt. Altså øges faren for angreb med atomvåben.

* andre atommagter, såsom f.eks. Rusland og Kina, vil se sig nødsaget til at udvide og effektivisere deres atomvåbenarsenaler, således at de ikke er forsvarsløse overfor USA. Altså fører det til storstilet militær- og atomvåbenoprustning.

* Grønland bliver gjort til umiddelbart bombemål.

Opbygningen af et missilskjold vil således, uanset om USA gennemfører planerne på egen hånd eller leder dets gennemførelse under NATO-paraplyen, ikke føre til en mere fredelig eller stabil verden. Missilskjoldet vil koste et afsindigt millionbeløb, der i stedet kunne anvendes på at brødføde verdens befolkning.

Missilskjoldet er blevet en integreret del af Bush-administrations doktrin og strategi for verdensherredømme. En doktrin som inkluderer tilsidesættelse af og afståelse fra nye internationale aftaler, ekstrem militær oprustning, offensiv anvendelse af atomvåben, "forebyggende krig" og væbnet intervention overalt på kloden. Missilskjoldet vil medføre en yderligere forskydning af den militære ligevægt, der opstod oven på 2. verdenskrig, hvor USA udbygger sin supermagt-særstatus. Faren for anvendelse af atomvåben vil forøges kraftigt, et våbenkapløb af hidtil uset omfang vil igangsættes og Grønland som sagt blive konverteret til et sikkert bombemål.

Vi kræver derfor, at den danske regering og folketinget tager afstand fra ethvert tiltag fra USA's side til opbygning af et missilskjold! Vi kræver, at den danske regering og folketinget stopper med at anvende Grønland som et internationalt trumfkort i sin forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik! Grønland bør tilhøre grønlænderne, hverken Danmark eller USA!

Stop Terrorkrigen
25. november 2002