Udtalelser
 

Mellemøsten har brug for fred, ikke for krig

Åbent brev fra universitetslærere/intellektuelle mod krigen i Irak

Bragt som annonce i Politiken den 30.oktober og i Information den 28.november underskrevet af mere end 400 danske universitetslærere og intellektuelle

Det trækker op til en ny krig i Mellemøsten. Den amerikanske regering synes åbenlyst besluttet på at stille så skrappe betingelser til regimet i Bagdad om våbeninspektion og total afvæbning, at intet suverænt land i verden ville kunne acceptere dem. Dermed mener USAs regering, at den har retfærdiggjort en "præventiv" angrebskrig for at vælte Saddam Husseins regime.

Vi er overbeviste om, at en sådan krig vil være katastrofal. Som forskere og intellektuelle mener vi, at vi har en særlig forpligtelse til at pege på nogle tungtvejende argumenter imod en militær løsning, som alt for sjældent fremføres med vægt i de danske medier.

Men er diktatoren Saddam Hussein og hans mulige masseødelæggelsesvåben da ikke en trussel mod omverdenen? Vi svarer med det samme modspørgsmål, som stilles af f.eks. Sir Michael Quinlain, fhv. departementchef i det britiske Forsvarsministerium, og med ham af talrige uafhængige våbeneksperter og konfliktforskere:

Hvorfor skulle afskrækkelsen, der som bekendt virkede i over 40 år mod Stalin og hans efterfølgere i Sovjetunionen, dog ikke fungere i Iraks tilfælde?

Hundreder af atombomber er rettet eller kan med kort varsel rettes mod Irak i et altødelæggende gengældelsesangreb. Kun en dybt irrationel, selvdestruktiv leder ville udløse et sådant angreb mod sig selv, og intet tyder på, at Saddam Hussein er en sådan leder - tværtimod vil han gøre alt for at holde sig ved magten. Som USA's fhv. præsident Carter har påpeget, er det eneste, der ville kunne få Saddam til at bruge sine eventuelle masseødelæggelsesvåben mod vesten, netop et massivt militært angreb mod ham som det, USAs regering nu åbenbart planlægger.

Selv om en sådan krig - med eller uden FN-mandat, og med eller uden støtte fra andre vestmagter - på kort sigt skulle blive en amerikansk militær succes, så vil den (på samme måde som Golfkrigen om Kuwait i 1991 gjorde det) skabe tusinder af nye tilhængere af Osama bin Ladens terrorist-netværk blandt dybt frustrerede, arabiske og muslimske unge. De vil opfatte USAs og Vestens adfærd som et nyt højdepunkt af vestligt hykleri og magtarrogance, når USA/Vesten samtidig på 36. år ser gennem fingre med Israels klokkeklart folkeretsstridige besættelsespolitik og statsterror mod palæstinenserne.
USAs - og Vestens - sikkerhed vil være mere, ikke mindre truet efter en sådan krig, og det i forvejen spændte forhold mellem den vestlige og den arabisk-muslimske verden vil kunne forværres i katastrofalt omfang.

Vi er derfor helt enige med Tysklands kansler Gerhard Schröder, når han siger: "Mellemøsten har brug for fred, ikke for krig." Og vi er lige så enige med den amerikanske senator Edward Kennedy, som siger: "Det er muligt at elske Amerika, og samtidig være modstander af en krig mod Irak". Den siddende regering i Washington må af et samlet Europa bringes til at forstå, at den med sin nuværende, ensidige og yderligtgående konfrontationspolitik over for omverdenen risikerer ubodeligt at skade både USAs egne interesser og de vestlige værdiers anseelse i resten af verden.

Alternativet til den politiske og menneskelige katastrofe, som en angrebskrig mod Irak vil blive, er ophævelse eller drastisk lempelse af den handelsembargo mod Irak, som har udviklet sig til at være et sandt, anvendt masseødelæggelsesvåben, der direkte eller indirekte allerede har kostet mindst en million irakere livet, og som har styrket, ikke svækket, Saddam Hussein og hans diktatoriske greb om magten i landet. Rigelig mad, medicin og hjælp til uddannelse udefra og kommunikation med omverdenen er den eneste sikre vej til at styrke den irakiske civilbefolkning, så den ved egne kræfter kan indføre et demokratisk og stabilt styre i Irak.

* * *

Initiativtagere:
BERNHELM BOOSS-BAVNBEK, RUC
PER CLAUSEN, SEKRETÆR, CHRISTIANSBORG
ROLF CZESKLEBA-DUPONT, RUC
TUE MAGNUSSEN, CAND. MAG.
INGRID STAGE, LEKTOR, SLAGELSE
POUL VILLAUME, KU

***********************************************************

c/o Bernhelm Booss-Bavnbek, Institut for Matematik og Fysik

Roskilde Universitetscenter, Postboks 260, 4000 Roskilde

Tel: 4674 2282 (arb), 3860 7628 (hj), Fax: 4674 3020 (arb),

email: booss@ruc.dk , forskere@fred.dk

- End -