Nyhedsbrev
 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 2, 2003
Tidligere nyhedsbreve

Den 20. marts:
Krigen er begyndt!

Ingen dansk krigsdeltagelse!
Stop krigen!

Stop Terrorkrigen opfordrer til at støtte følgende - og til at synliggøre modstanden mod den ulovlige krig overalt:

Demonstrationer over hele landet i protest mod krigen og dansk krigsdeltagelse i aften
torsdag den 20. marts kl. 20
I København og Århus er det på Rådhuspladsen.
I Odense er det på Flakhaven.
I Aalborg på Gammeltorv

Oversigt over resten af landet her
http://www.nejtilkrig.dk/hviskrig.htm#byerne

Arr. INGEN KRIG MOD IRAK
http://www.nejtilkrig.dk


Fredag den 21. marts
Beslutning om dansk krigsdeltagelse i folketinget
Protest ved Christiansborg fra kl. 8

Udvid FredsVagten! Dan fredskæde!

Luk skoler, uddannelsessteder!
Nedlæg arbejdet!
Mange steder sker det fra kl. 12

Fredag d. 21. marts
INTERNATIONAL
ELEV- OG STUDENTERSTREJKE MOD IRAK-KRIGEN
Fra kl. 12.00

Demo kl. 14 på Københavns Rådhusplads - Derefter til Christiansborg
Unge mod Irak-krig København

Lørdag den 22. marts
Demonstration ved den amerikanske ambassade kl. 12
Derefter march til Christiansborg
Arr. Ingen krig mod Irak

___________________________________________________________

En krig i strid med folkeretten
- Dansk krigsdeltagelse er dansk krigsforbrydelse

INGEN KRIG MOD IRAK
Pressemeddelelse 19.03.03

Den amerikanske præsident George W. Bush har erklæret krig mod Irak.
Det er en krig, som strider mod folkeretten. Den er i strid med FNs Charter og uden bemyndigelse fra FNs Sikkerhedsråd. Den er imod flertallet af verdens folks og nationers ønske og vilje.
Hvert eneste offer i denne krig er offer for en krigsforbrydelse, strafbar efter international lov - og vil ikke forældes.

INGEN KRIG MOD IRAK - sammenslutningen af danske organisationer mod krigen - fordømmer krigen som kriminel.
Vi kræver øjeblikkelig stop for krigen og fuldstændig amerikansk og allieret tilbagetrækning fra Irak og regionen.

Demonstrationerne i København og en lang række byer landet over på den internationale aktionsdag den 15. marts udtrykte flertallet af det danske folks mening: Ingen krig mod Irak - og var et klart signal til Fogh-regeringen om, at den handler i modstrid med danskernes vilje, hvis den sender danske soldater i krig.
Vi kan nu konstatere, at Anders Fogh og hans regering har løjet, når den har påstået, at en forankring i FN var nødvendig for dansk krigsdeltagelse. Krigen kommer uden nogen form for FN-mandat. Vi anklager Fogh og hans regering for at regere i modstrid med flertallet.

Vi forlanger øjeblikket stop for udsendelsen af danske soldater. Vi forlanger forbud mod A.P. Møllers og andre virksomheders deltagelse i og profit på krigen. Vi forlanger at regeringen tager klar og utvetydig afstand fra den ulovlige amerikanske krig, truslen om brug af atomvåben, og ikke understøtter den politisk eller militært på nogen måde.
INGEN KRIG MOD IRAK opfordrer det danske folk til at protestere mod den illegitime krig og dansk krigsdeltagelse - indbefattet med ikke-voldelig civil ulydighed mod regeringens ulovlige handlinger.

Vi er en del af en gigantisk og verdensomspændende antikrigsbevægelse. Vi vil fortsat deltage i og koordinere med dens aktioner. I øjeblikket overvejs forskellige kampskridt, herunder boykot af amerikanske varer.
Vi vil ikke indstille protesten og kampen, før alle amerikanske og allierede tropper er ude af Irak og af Mellemøsten og det irakiske og de arabiske folk og øvrige folk i regionen selv kan afgøre deres fremtid. Vi stiller os solidariske med det palæstinensiske folks berettigede kamp for en selvstændig stat og bekæmper alle forsøg på at udnytte Irak-krigen til dets skade.

Vi opfordrer skoleelever og uddannelsessøgende til at protestere, når krigen kommer. Vi opfordrer arbejderne til at vise deres solidaritet mod krig.
Fredag den 21. marts kl. 12 opfordrer vi til at Danmark samlet siger fra!
Den dag vil et snævert folketingsflertal endeligt beslutte dansk krigsdeltagelse.
Vi opfordrer til at danne en menneskekæde af protest ved Christiansborg .
Til at forstærke fredsvagten foran folketinget …
Elever og studerende har planlagt demonstration på Rådhuspladsen fredag kl. 14 og går derefter til Christiansborg.

Når krigen bryder ud (og det kan være når som helst efter natten til torsdag) vil der være demonstrationer første gang klokken bliver 20.
Det er på Rådhuspladsen i København og ved rådhuse eller på centrale pladser i mere end en snes byer landet over.
Den første lørdag derefter kl.12.00 indkalder vi til demonstration ved den amerikanske ambassade.

De amerikanske krigspåskud, som George Bush fremførte i sin tale den 17. marts, er uden hold i virkeligheden: Det nuværende Irak udgør ikke en trussel mod hverken USA eller resten af verden. Det er USA og dets få allierede, som overfalder Irak som aggressorer.

Det er hverken frygt for Iraks masseødelæggelsesvåben eller hensynet til demokrati eller til de irakiske folks skæbne, der motiverer USA. Så havde USA ikke søgt krig, men en fredelig vej. Motivet er at vinde kontrol med den irakiske olie og politisk og militær kontrol med et nøgleland i en strategisk afgørende region. Indsættelse af et amerikansk marionetregime vil ikke skabe demokrati i Irak eller fremme en demokratisk udvikling i Mellemøsten. Det er derimod et led i en bestræbelse på at omforme hele regionen efter amerikansk interesse.

Irak-krigen er den første prøve på Bush's folkeretsstridige militærdoktrin om 'forebyggende angreb', som kan åbne vejen for en endeløs serie af krige. Stoppes USA og dets allierede ikke en gang for alle i Irak, vil der komme nye krige, udkæmpet efter samme kriminelle supermagtsfilosofi.
Det er også en prøve på den folkeretsstridige doktrin om USA's ret til at gennemtvinge 'regimeskift', overalt hvor et regime ikke passer verdens eneste supermagt. Også det er en krænkelse af international lov, af den nationale suverænitet og selvbestemmelsesret.
USA forbeholder sig ret til at anvende masseødelæggelsesvåben, herunder atomvåben, i denne krig. Også det er i strid med international ret.

Den danske fredsbevægelse tager afstand fra Saddam Husseins brutale diktatur, men det er det irakiske folk selv og ikke en kynisk supermagt, der kan gennemføre landets demokratisering.

Nej til dansk krigsdeltagelse!
Stop krigen!

Koordinationsgruppen Ingen krig mod Irak
Yderligere oplysninger:
Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10, e-mail: jorn@jorna.dk
Annelise Ebbe, tlf. 39 69 67 75, e-mail: a_ebbe@centrum.dk
Mads Engholm, tlf. 36 78 30 54 (priv.)/ 33 37 44 49 (arb), email: mads@sf.dk
Dorte Grenaa, tlf. 35 42 26 86, e-mail: dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen, tlf. 33 93 33 24, e-mail: elland@ft.dk

www.nejtilkrig.dk

___________________________________________________________

FredsVagten: Dan menneskemur ved Christiansborg

Kl. 10 fredag åbner Folketinget for behandling af lovforslaget om Danmarks deltagelse i Irakkrigen.

Pressemeddelelse

Fredag morgen kl. 8 d. 21. marts åbner FredsVagten, som den har gjort stort set hver dag i næsten halvandet år. Kl. 10 åbner Folketinget for behandling af lovforslaget om Danmarks deltagelse i Irakkrigen.
Men tænk - der er så tykt af mennesker omkring Borgen at de ikke kan komme ind... ikke at vi vil forhindre dem - der er bare pakket. (I had a dream...)
Vi nedlægger arbejdet, studierne, skolerne og børnehaverne og mødes allesammen dér ved FredsVagten. Jo før jo bedre. Husk skilte og bannere og hvad I har. Husk gryder og spande at baldre på. Ta trommen med..

Alle, der på nogen måde mener at deres normale dagsorden ikke lige nu er helt så vigtig som det rædselsfulde perspektiv Bush-slænget lukker op for.
Alle, der på nogen måde har så meget ære i behold, at de ikke vil finde sig i at Danmark skal deltage i hykleriet og masseødelæggelsernes blodbad.
Engang over middag er debatten slut. Og alt efter udfaldet må vi beslutte os derfra.

Kl. 14 er der indkaldt til International Elev og Studenterstrejke på Rådhuspladsen, hvorfra de vil gå til Christiansborg og protesterne smelter sammen til én.
Allerede natten til torsdag kan krigen bryde ud. Kom ind til FredsVagten hvor vi samler den spontane protest op hele dagen. FredsVagten er et fixpunkt.
Ring til alle I kender. Spam det ud over hele nettet. SMS jeres telefoner så de gløder. Lad telefonsvarerne løbe fulde. Jeg hader spam, men jeg hader den lortekrig endnu mere.
På fredag drager vi til Borgen og ytrer vor protest.

Fredag 21. marts 2003 kl. 8 til . . .


Det er ikke en demonstration i traditionel forstand. Det er en sammenstimlen af livets umiddelbare trods mod døden. Og det der sker vil ske.
FredsVagten vil arrangere en højtalervogn på Slotspladsen. Den vil fungere som åben talerstol for folkets indignation.
I mellemtiden: Ring osse til alle folketingsmedlemmerne fra krigspartierne.

Koordination
Bo Richardt 4913-1887 bojak@bludo.dk
Dorte Grenaa 3542-2686 dortegrenaa@yahoo.dk

_________________________________________________

Globale Rødder X-DAG

http://www.ulydighed.dk/x-dag/index.htm
_________________________________________________

Fogh har blod på hænderne

De to maleraktivister fra Globale Rødder Lars Grenaa og Rune Eltard er blevet varetægtsfængslet i 27 dage. Det er et signal om en meget hård kurs mod krigsmodstanden.
STOP TERRORKRIGEN ser deres aktion som et eksempel på fredelig civil ulydighed - og opfordrer hele fredsbevægelsen til at støtte de fængslede.
__________________________________________________

Den danske krigsmodstand kan endnu forhindre Danmark i at deltage i en forbrydelse mod menneskeheden.

STOP TERRORKRIGEN

Kontakt STOP TERRORKRIGEN

Email: stop_terrorkrig@yahoo.dk

Telefon: 35 42 26 86

PS! Krigsmodstand på Nettet

Antikrigsbevægelsen har også skabt en række nye websites, som er væsentlige informationskilder.
Følg dagligt med i den globale kamp og krig og fred på Nettet:

www.stop-terrorkrigen.dk

'Ingen krig mod Iraks' udtalelser og aktiviteter:
www.nejtilkrig.dk

Lokale gruppers aktiviteter findes og følges bedst her:
www.nejtilkrig.dk/lokalgrupper.htm

Krigsmodstandere på arbejdspladser og i fagforeninger kan følge den faglige antikrigsbevægelse i Danmark og verden rundt på
www.labournet.dk

 

STOP TERRORKRIGEN
Vølundsgade 3
2200 København N

Email: stopterrorkrigen@ofir.dk
stop_terrorkrig@yahoo.dk

www.stop-terrorkrigen.dk

STOP TERRORKRIGEN blev dannet efter 11. september 2001 og starten poå Afghanistan-krigen og har siden stået for en lang række antikrigsaktiviteter i København, herunder demonstrationer og nationale og internationale konferencer. STOP TERRORKRIGEN var medstifter af koalitionen INGEN KRIG MOD IRAK

Kontakt arbejdsudvalget:
Dorte Grenaa - tlf. 35 42 26 86 - email dortegrenaa@yahoo.dk

- End -