Landet rundt
 

Krigsmodstand
landet rundt

Adresser, kontakt-telefonnumre og hjemmesider for mange af fredsgrupperne, der opstod landet over med indledningen af angrebet på Afghanistan og som skød frem i forbindelse med krigen mod Irak.
Send oplysninger om andre grupper eller ændringer til stopterrorkrigen@ofir.dk

Se også her for

Lokale antikrigsgrupper tilknyttet 'Nej til krig'-Netværket


Fredskalenderen

Landsinitiativer

STOP TERRORKRIGEN
Vølundsgade 3
2200 København N


Kontakt e-mail:

stop_terrorkrig@yahoo.dk

Kontakt pr. telefon: 35 42 26 86

www.stopterrorkrigen.dk

FredsVagten
Den permanente FredsVagt foran Christiansborg kontaktes på stedet - dagligt 10-19.

Telefon: 2346-0793 mens Vagten er åben.
Der kan også lægges besked på 2151-5508.

E-mail fredsvagt@fredsvagt.dk
Hjemmeside www.fredsvagt.dk

FredsVagtens Venner
Støtteforening for FredsVagten
E-mail fredsvagtvenner@yahoogrupper.dk

Nej til krig
(tdl. Ingen krig mod Irak)

Kontakt koordinationsgruppen:
Dorte Grenaa, tlf. 35 42 26 86, e-mail: dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen, tlf. 33 93 33 24, e-mail: elland@ft.dk
Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10, e-mail: jorn@jorna.dk

www.nejtilkrig.dk

Komiteen for et Frit Irak

Postadresse:
c/o Oktober Forlag
Egilsgade 24, kld.
2300 København S


E-mail: fritirak@fritirak.dk

www.fritirak.dk

Formand:
Sammi Alaa
Tlf. 23741410
E-mail: sammidk@webspeed.dk

Talsmand:
Carsten Kofoed
Tlf. 61274177
E-mail: ck@fritirak.dk

Lad Iraks folk leve
Den danske komité for fred og udvikling i Irak
c/o Henning Kjær
Thorupsgade 1, 4
2200 København N
E-mail: danirak.dk@danirak.dk
Hjemmeside: www.danirak.dk

Faglige Unge mod Krig
Tilsluttede landsdækkende organisationer: LO Ungdom, FOA Ungdom, NNF Ungdom, KAD Ungdom
Tilsluttede lokalafdelinger i København: SiD Ungdom 2. distrikt (Kbh.), TIB-UNGDOM - Afd. 27/København, FOA Ungdom Kbh., HK Ungdom Kbh., Dansk El-Forbund Ungdom Kbh.
Kontakt
Ninna Hedeager Olsen, email: ninna_@sol.dk, tlf. 51 30 50 75
Anders Larsen, fmd. SID Ungdom 2. distrikt, email: fagligt@os.dk

Boykot Israel-Kampagnen
Adresse:
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

E-mail: boykotisrael@mail.dk
Telefon 35 37 18 89 mellem klokken 14-16

www.boykotisrael.dk

Palæstina Fredsvagter

E-mail: info@palestinafredsvagter.dk.

www.palestinafredsvagter.dk

København - Lokale grupper

Amager mod Irak-krigen
Kontakt:
Kasper Bjering, email: bjering@ruc.dk, tlf. 21 40 60 37

Ingen krig mod Irak, Brønshøj/Husum
Kontakt:
Charlie Lywood, email: dorte.charlie@vip.cybercity.dk, tlf. 38 81 67 33
Metha Bertelsen og Mustafa Göl, tlf. 38 28 17 86

Christianshavns Gymnasium - CG mod krig
Kontakt:
Bjarke Riis Larsen (1.B) e-mail: bjarkeriis@ofir.dk

Nørre G Mod Krig, Nørre G gymnasium, Kbh.
Kontakt:
Anne (1.C), tlf. 28 91 06 92
Peter (2.D), tlf. 26 45 93 04

Nørrebro mod krig
Kontakt:
Asta Land, email: astaland@hotmail.com, tlf. 35 39 38 03
Louise McEwen, email: louisemcewen@hotmail.com, tlf. 33 24 14 30

Unge mod Irak-krigen, København
Unge mod Irak-krigen er et bredt netværk startet af elever på gymnasier og tekniske skoler og studerende på universiteter og seminarier.
Kontakt:
Kasper Bjering, email: bjering@ruc.dk, tlf. 21 40 60 37
Alexander Lassithiotakis, email: alejo_25@yahoo.com, tlf. 20 68 60 26

Valby mod krig
Kontakt:
Gerd Berlev, email: gerd.berlev@post.cybercity.dk, tlf. 51 78 09 06

Københavns Amt

Gladsaxe-Herlev
Freds- og solidaritetsgruppen

Ebbe Riis Klausen
Ottingvej 93, 2730 Herlev
Tlf. 44 91 97 57

Lisbet Nielsen
lisbetherlev@get2net.dk

Anti-krigsgruppen på Højvangs Seminarium, Glostrup
Kontakt:
Diana Larsen, tlf. 24 89 69 39

Øvrige Sjælland

Nordøst-Sjælland/Helsingør
Initiativet Nej til krig og terror – Nordøst-Sjælland
Kontaktpersoner:
Arne Lund, Langebjergvej 260A, 3050 Humlebæk – arlu@ofir.dk
Tlf/fax: 49 16 22 50
Jørgen Manniche, Stubbedamsvej 9B, 3000 Helsingør –
joerma@worldonline.dk
– Tlf. 49 20 11 16

Roskilde

Anti-krigsgruppen på Amtsgymnasiet i Roskilde
Kontakt:
Christian Madsen (1b), email: c_u_madsen@hotmail.com

RUC Mod Krig i Irak
Kontakt:
Rasmus B. Petersen, tlf. 51 90 27 49
Gruppens email-adresse: ingenkrig@mail.dk

Fyn

Odense

Stop krigen netværket
Kontaktpersoner:
Jan Nielsen: 28707449 – jan.rene@get2net.dk
Charles Busk Jensen: 66169977 – cjb@dacapoteatret.dk

Hjemmeside
http://hjem.get2net.dk/stopkrigen-od/

Initiativet Ingen Krig Mod Irak i Odense
Kontakt:
Mahmoud Mansour, tlf. 24 42 50 80
Frederik Schack, tlf. 61 66 62 62

'Ingen krig mod Irak'-gruppen på SDU, Syddansk Universitet, Odense
Kontakt:
Frederik Schack, email: schack@isme.dk, tlf. 61 66 62 62
Leif Søndergaard, email: lso@litcul.sdu.dk, tlf. 65 50 32 08

Sydfyn

Nej til krig - Sydfyn
Kontakt:
Jesper Kiel, Møllergade 108, 5700 Svendborg - tlf 62 21 93 44
E-mail: jesper_kiel@mail.dk

Adresse:
c/o Internationalt Forum, Møllergade 108, 5700 Svendborg,
email: moba@post.opasia.dk, tlf. 62 22 17 88

Jylland

Esbjerg

Esbjerg Fredsbevægelse
Kontaktperson
Poul Eck Sørensen
Willemoesgade 29
6700 Esbjerg
tlf. 75 18 15 62
fax 75 18 12 96
mob. 2613 1826
www.peaceweb.dk
poul@peaceweb.dk

Hjørring

Ingen Krig Mod Irak, Hjørring
Kontakt:
Peter Hvelplund, email: hvelplund@mail.dk, tlf. 98 96 08 00/20 90 84 62

Randers

Randers mod Krig

Kontaktpersoner:
B.C. Andersen - 86 42 28 98
Anders Nielsen - 86 41 83 32

Randers mod Krig og Terror
Kontaktpersoner:
Ole Lundbøll – ole.lundboell@sid.dk – Tlf. 21700132
Uffe Thorsen – effu@mail.dk – Tlf. 22618721

Silkeborg

Netværket – Ingen krig mod Irak, Silkeborg
Kontakt:
Poul Erik Kristensen, email: penk@vip.cybercity.dk
Inge Høgh, email: ingehoegh@mail.dk
Jørgen Madsen, email: sirdorf@mail.tele.dk


Struer

Kontakt:
Heidi Steenberg, email: heidi.steenberg@mail.dk


Thisted

Kontakt:
Jesper Andersen, email: jesper_thisted@ofir.dk, tlf. 97 92 33 23

Tønder

Tønder mod krig

Kontakt:
Michael Styrk, tlf. 21 47 91 97 eller 74 78 35 64
Emil Friis, tlf. 24 27 68 75 eller 73 71 01 10

Email: suf6270@hotmail.com.

Hjemmeside http://www.friserverplads.dk/tmk/index.php

Aalborg

Aalborg Fredsaktion

Kontakt:
Per Clausen, tlf. 27 12 80 39

Mailadresse: aalborgfredsaktion@ofir.dk

AAU mod krig, Aalborg Universitet

Kontakt:
Peter Kjær, tlf. 98 78 05 60

Mailadresse aaumodkrig@hotmail.com

Århus

Initiativet Ingen Krig Mod Irak, Århus
Kontakt:
Carsten Andersen, tlf. 86 24 52 34
Gruppens email-adresse: nej_til_krig@stofanet.dk

Århus mod krig og terror
Kontakt fredsbevægelsen på E-mail: nej_til_krig@stofanet.dk
eller Carsten Andersen på 86245234

Århus Uni Mod Krig
Kontakt:
Nicoline Noe (teologi-studerende), tlf. 29 93 20 21
Rikke Holm (Litteraturhistorie), tlf. 86 13 12 87
Gruppens email-adresse: aarhusunimodkrig@hotmail.com

Århus' ungdom for fred
For elever ved alle ungdomsuddannelser i Århus.

Hjemmeside http://sova.dk/irak/

Kontakt:
Kaspar Sinding Meyer, email: 6x106023@tiscali.dk, tlf. 25 37 06 92
Esben Valløe, email: esben@musicchart.dk, tlf. 51 80 86 06

- End -