Info
 

Konturerne af Den fjerde Verdenskrig i tal

Af Vinay Menon
Toronto Star den 5. april 2003
Orig: The shape of World War IV, by number

... Det er vanskeligt at bedømme denne "præventive" krig, eftersom der ikke eksisterer noget historisk sammenligningsgrundlag.
James Woolsey, den tidligere CIA direktør, siger, at den fjerde verdenskrig nærmer sig - "den tredje verdenskrig" var den kolde krig.
Hvad resten af verden ikke kan regne ud er hvem, der startede den. Og hvorfor.

Der er mange grunde til at være skeptisk over det, der sker lige nu. Men undertiden fortæller tal mere end ord. Her er nogle stykker, der har fanget min opmærksomhed.

Irak Krigsregister

77:
Procentsvis andel af amerikanere, som støtter militær aktion imod et hvilkensomhelst land, der menes forbundet med 9/11 terrorist angrebet, selv hvis uskyldige civile bliver dræbt i disse lande.

----------------------------------------------------------

69:
Pprocent af amerikanere, der i en meningsmåling 2002 sagde, at de tror Irak har atomvåben

----------------------------------------------------------

0:
Antallet af atomsprænghoveder i Irak.

-----------------------------------------------------------

53.9:
Det skønsmæssige antal af amerikanske soldater over 20 år, der vurderes overvægtige iflg. føderale fedme standards.

-----------------------------------------------------------

$ 850 milliarder:
Skønnet militærforbrug i verden i 2002.

-----------------------------------------------------------

50:
Procent brugt af USA.

----------------------------------------------------------

0.0015:
Procent brugt af Irak.

-----------------------------------------------------------

50 procent:
Forbrugsstigning på amerikansk nationalforsvar fremdateret mellem 2000 og 2007

----------------------------------------------------------

20 metric tonnes:
Mængde af depleted uranium der er tilbage i regionen efter Golf krigen i 1991.
---------------------------------------------------------

200,000:
Anslået antal amerikanske soldater, der siges
at lide af Golf Krig syndromet.

----------------------------------------------------------

700 % :
Stigning i antallet af kræfttilfælde i Irak mellem 1991 og 94.

-----------------------------------------------------------

1 ud af 6:
Chancen for at USA bombede Irak på en hvilken-
somhelst dag sidste år.

-----------------------------------------------------------

9:
Procentdel amerikansk sprængstof, der er klassificeret som præcisionsstyret og nedkastet under den første Golf Krig.

-----------------------------------------------------------

75:
Procent brugt under den aktuelle krig.

-----------------------------------------------------------

98:
Den rapporterede "success rate" (eller procent af præcise anslag med Tomahawk krydsermissiler) under den første Golf Krig.

-----------------------------------------------------------

10:
Pentagon's anslåede "success rate" efter krigens afslutning.

-----------------------------------------------------------

$750,000:
Pris pr. enhed Tomahawk krydser missil.

-----------------------------------------------------------

725:
Antal Tomahawks anvendt i Irak torsdag morgen (04.04.2003).

-----------------------------------------------------------

6:
af den 10 mand store kommission, der blev oprettet til at undersøge 9/11 terrorist angrebet, som har direkte forbindelser til luftfartindustrien.

-----------------------------------------------------------

$3 million:
Budget tildelt kommissionen.

-----------------------------------------------------------

$9 milliarder:
Anslåede månedlige omkostninger for USA til opretholdelse af krig i Irak.

-----------------------------------------------------------

$100 milliarder:
Anslåede omkostninger i forbindelse med "rekonstruktion" af Irak.

-----------------------------------------------------------

$7.4 milliarder:
Det beløb, USA vil bruge på forskning og udvikling af missilforsvar i år.

-----------------------------------------------------------

70:
Den procentvise øgning af velstandskløften mellem top 10 procent af amerikanske familjer med de højeste indkomster og de 20 procent familjer med de laveste indkomster mellem 1998 og 2001.

-----------------------------------------------------------

400:
Antal af franske produkter og selskaber, der foreslås boycottet på flere web sider.

-----------------------------------------------------------

18:
Antal gange Frankrig har brugt sit veto i FN´s historie.

-----------------------------------------------------------

76:
Antal gange USA har brugt sit veto.

-----------------------------------------------------------

1.200:
Antal amerikanske historikere, der underskrev en henvendelse sidste år som forlangte, at Bush administrationen respekterer den amerikanske forfatning mht. erklæring af krig.

-----------------------------------------------------------

54 to 67:
Den anslåede procentdel af råolje, der vil komme fra den Persiske Golf i 2020.

-----------------------------------------------------------

2:
Som et mål for påviste oljereserver, der placerer Irak blandt alle lande.

-----------------------------------------------------------

6:
Procentandel af verdens befolkning, der bor i USA.

-----------------------------------------------------------

30:
Procentandel af verdens energiresoucer, der bruges i USA.

-----------------------------------------------------------

89:
Procentandel af amerikanere, der sætter deres lid til TV som deres første kilde til nyheder under krigen i Irak.

-----------------------------------------------------------

92:
Den procentvise andel mellem Sept. 14, 2002 og Feb. 7, 2003, af nyhedshistorier udsendt på NBC, ABC og CBS, der stammer direkte fra det Hvide Hus, Pentagon eller udenrigsministeriet.

---------------------------------------------------------

67:
Den procentvise andel af amerikanske TV seere mellem 25 og 27 marts, der sagde, at de følte sig "triste over at se krigsdækningen."

-----------------------------------------------------------

83:
Den procentvise andel af amerikanske TV seere, der siger, at de nu ønsker en tilbagevenden til underholdningsprogrammering.

-----------------------------------------------------------

236,202:
Antallet gange Osama bin Laden blev nævnt i internationale medierapporter mellem 11 september 2001 og 11 september 2002.

-----------------------------------------------------------

57,667:
Antal gange Osama bin Laden blev nævnt mellem d. 11 september 2002 og i dag.

-----------------------------------------------------------

66,648:
Antal gange Saddam Hussein blev nævnt mellem Sept. 11, 2001 og Sept. 11, 2002.

-----------------------------------------------------------

225,147:
Antal gange Saddam Hussein blev nævnt mellem Sept. 11, 2002 og i dag.

----------------------------------------------------------

Oct. 2, 2002:
Datoen for de amerikanske Golf Veteraners Associations opfordringtil den amerikanske forsvarsministers tilbagetræden efter at han benægtede, at USA sendte biologiske våben til Irak i 1980´erne.

-----------------------------------------------------------

38:
Den procentvise andel af amerikanere, der i en meningsmåling 2002 sagde, at Canada burde annekteres.

---------------------------------------------------------

13:
Den procentvise andel af amerikanere mellem 18 og 24, der kunne finde Irak på et kort før krigen.

-----------------------------------------------------------

16,000:
Antallet af militære områder i USA, der har ueksploderede sprængstoffer, som udgør en alvorlig miljømæssig fare.

-----------------------------------------------------------

1.5 million:
Antal af internet "hits" som " the Iraq Body Count Web site" har haft siden krigen begyndte.

-----------------------------------------------------------

52:
Den procentvise andel af disse besøg, der er fra USA.

-----------------------------------------------------------

50:
Procentvise andel af våben på det globale marked, der kommer fra amerikanske firmaer.

-----------------------------------------------------------

10:
Procentvis andel af amerikansk militært forbrug, der kan forsyne klodens befolkning med de basale behov.

-----------------------------------------------------------

1:
Antal lande, der har brugt atomvåben imod et andet land.

-----------------------------------------------------------

Kilder: U.S. Department of Defense, New York Times, Opinion Dynamics Corporation, Factiva Database, Leger Marketing, Center for Media and Public Affairs, Medact, Pentagon, Znet, U.S. Surgeon General, National Geographic, Environmental Protection Agency, United Nations, World Health Organization, National Energy Policy, Colorado Campaign for Middle East Peace, Iraqi Body Count, Advertising Age, The Pew Research Center, Congressional Budget Office, BBC News, Washington Post, Amnesty International.

Copyright 1996-2003. Toronto Star Newspapers Limited
Oversat og lettere forkortet af Hans Pendrup.


- End -