Info
 

CIA bekymret for at USA´s terrorkrig går fejl af de grundlæggende årsager


Agence France Presse
29 oktober 2002

Det amerikanske Central Intelligence Agency (CIA) har iflg. nye dokumenter gjort opmærksom på, at de amerikanske kontraterroristiske operationer rundt om i verden ikke nødvendigvis vil eliminere truslen om fremtidige angreb. fordi de ikke tager sigte på de grundlæggende årsager til terrorisme.

Med en usædvanlig åbenhed påpegede CIA, at vedvarende ustabilitet i Afghanistan, Saudi Arabiske herskeres konfrontation med udfordringer og den betændte Israelsk-Palestinensiske konflikt kan forventes at opildne til radikalisme i den muslimske verden.

Denne barske vurdering blev formuleret i en serie skriftlige svar på spørgsmål stillet af medlemmer af den amerikanske kongres sidste april, der blev frigivet til offentligheden i tirsdags.

Den vil sandsynligvis styrke det fremdukkende synspunkt, at CIA synes at på konfliktkurs med nogle medlemmer af Præsident George W. Bush´s administration vedrørende centrale politiske spørgsmål.

Tidligere i denne måned gav CIA direktør George Tenet anledning til ophidselse her ved at forudsige, at den irakiske præsident Saddam Hussein, sandsynligvis snarere, hvis han føler sig trængt, vil tage sin tilflugt til massedestruktions- våben - altså netop det, som en varslet amerikansk invasion af Irak har til formål at afværge.

Men i takt med at administrationen videreudviklede sine planer om at bruge irakiske dissidenter til at vælte Baghdad regeringen, advarede CIA i sine svar til lovgiverne om,at den irakiske hær fortsat vil være "i stand Til at besejre ringere bevæbnede interne oppositionsgrupper."

Hvad angår håb om, at medlemmer af den irakiske elite vil gøre oprør imod Hussein i samme øjeblik USA iværksætter en invasion, så påpegede CIA at fremstående Irakiske funktionærer "betragter deres skæbne som forbundet med Saddam regimets og deres loyalitet er formentlig konsolideret af årtiers propaganda-kampagne imod FN sanktioner og Vesten

CIA har været i frontlinjen af den terrorkrig, som blev igangsat af Bush i kølvandet på 11 september 2001, angreb der blev tilskrevet Osama bin Laden og hans al-Qaeda netværk.

Men efterhånden som det fik opstøvet terrorist-celler, viste CIA sig at indtage en mere pessimistisk holdning til det generelle sigte med bestræbelserne.

"Samtidig med at vi tilføjer al-Qaeda alvorlige slag - og dermed den mest overhængende terrorist trussel, så vil de grundlæggende årsager, der er drivkraften bag terrorister, fortsat bestå," sagde CIA.

Adskillige bekymrende globale udviklingstræk - især den voksende demokratiske ungdomsoverskud i udviklingslandene, hvor de økonomiske systemer og politiske ideologier er under enormt pres - vil give næring til opkomsten af flere utilfredse grupper, der er villige til at bruge vold for at omsætte deres kritik i handling, tilføjede CIA.

Mere end 1.300 islamistiske ekstremister, der er mistænkt for tilknytning til al-Qaeda i over 70 lande, er ifølge amerikanske officielle kilder blevet arresteret i mere end 70 lande siden begyndelsen af krigen imod terror.

Til trods for disse succes´er gav CIA udtryk for tvivl om USA´s evne til at stabilisere Afghanistan og afskære terrorister fra finansiering i overskuelig fremtid.

CIA sagde, at resterne af Taliban og al-Qaeda var "velplacerede til at inddrage lokale ledere eller stammeledere og bruge dem til at retablere en basis som udgangspunkt for udfordring" af den afghanske centralregering.

Hvad terroristernes finansielle basis angår, advarede CIA funktionærer om, at den var bredere end tidligere beskrevet og konkluderede at, "vi vil aldrig blive i stand til at standse alle pengestrømmene til terroristerne."

Med volden rasende i mellemøsten, driver Bush også på for at fremkalde ændring i ledelsen af de palestinensiske myndigheder og anklager deres leder, Yasser Arafat for at svigte sin egen befolknings håb om fred.

Men ifølge CIA vil Arafats afgang have helt de modsatte virkninger.

CIA siger, at en efterfølger for Arafat "hverken vil have det magtgrundlag eller de lederegenskaber, der er nødvendige for at udøve fuld autoritet."
"Stillet overfor den udfordring som konsolidering af kontrol og uden mulighed for at matche Arafat´s evne til at forene palestinensere på Vestbredden, Gaza striben og Diaspora, ville et nyt lederskab være mere afhængig af den palestinensiske "gade", og vil sandsynligvis vise mindre tilbageholdenhed moderation overfor en Palestinensisk-Israelsk fredsproces," advarede CIA.

Oversættelse: Hans Pendrup

- End -