Info
 

Referat fra møde i initiativet "Ingen krig mod Irak"
mandag d. 21.10.02

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24

Tilstede: Enhedslisten, IS/ISU, APK, Stop Terrorkrigen, Den Irakiske Menneskerettighedsforening, Stop sanktioner og krig mod Irak.

Ordstyrer: Helge, referent: Dorte

1. Demonstrationen d. 26.oktober
Fastlæggelse af selve programmet for talerne: Ved USA's ambassade: Jan Øberg, Lone Skov Al Awssi, Hind Al-Naimi Kjær, Bjørn Elmquist. På Christiansborg slotsplads: Thomas Koppel, saad Al-Zubeidi, Pernille Rosenkrantz-Theil, Hardy Hansen.

Fastlæggelse af konferienci(er) færdiggøres af programgruppen, da svar på forspørgelser ikke er afklaret - Jesper Klein, Jens Borking (TIB)

Vagtværn: Der skal bruges 10 m/k til selve demo'en. De forskellige organisationer må stille med et par m/k. Helge ansvarlig for Fredsvagt-armbindene.

Mødetegn: Jørn sikrer trykning af mødetegn - logo: Stop The Crazy Man. Sælges for 10 kr.

Demo-banner "Ingen krig mod Irak" - der laves et fælles banner kl.11 på fredag i Folkets Hus. Gerd køber materialer - men der skal møde folk op for at male.

I løbet af de næste dage samlet overblik over alle de praktiske arbejdsopgaver på demo og koncert og der sendes besked ud hvad der mangler af aktivister.

2 Anbefalere og Annoncering
Der er kommet mange nye anbefalere siden sidste møde, så vi har den gode opgave løbende at op-datere plakat, løbeseddel og annoncer. Der kommer stadig nye til.
Mandag annonce i Metro og i takt at beløbende fra anbefalerne reelt kommer ind tages stilling til yderligere annonce i Information og JP-København.
Der er sendt yderligere pressemeddelelse ud, meddelelser til ugeaviserne og der laves særligt pressearbejde for fredskoncerten torsdag/fredag.
Der kan forsat hentes plakater og løbesedler i Studiestræde 24.
Sammi og Saad har lavet en fælles oversættelse af løbesedlen til arabisk.
Alle opfordres til at sætte en sidste mobiliserings-indsats ind.

3. Ang. demonstrationen d.24.10 "For krig mod Irak"
Den Irakiske Menneskerettighedskomite beklagede de stadig står på som medarrangør på nogle hjemmesider, det vil de igen prøve at få slettet.

4. Ang. opfølgning af initiativet
Enighed om at der var lavet et godt arbejde, der bør forsættes under en eller anden form.
Dette meddeles på demo'en sammen med en opfordring til at danne aktivistgrupper og til at møde op på Rådhuspladsen kl.20.00, hvis USA indleder en krig.

5. Næste møde tirsdag d. 29.10 kl.19.00 i Studiestræde 24
Udover en opsummering af demo'en diskuteres det videre arbejde, herunder at indkalde til et større møde om 14 dage.

Ref. Dorte Grenaa

- End -