Grundlag
 

Grundlag for Initiativet

STOP TERRORKRIGEN
(Tdl Nej til Krig og Terror)
København

English version

Nej til dansk krigsdeltagelse!
Nej til racisme og fremmedhad!
Invester i liv og omsorg, ikke i krig!
Bekæmp verdens fattigdom - ikke verdens fattige!
For global retfærdighed!

Grundlag:

"Krigen imod terror" føres ikke for at udrydde terrorismen, men for at USA kan befæste sine globale positioner. Krigen gik først ud over Afghanistan, nu udvides den til andre dele af verden.

USA og allieredes krig undergraver en i forvejen skrøbelig verdensorden. Konsekvenserne kan blive en storkrig der involverer adskillige atommagter. En krig kan blive en trussel mod civile over hele verden.

Krig vil ikke forhindre fremtidige terrorhandlinger, men snarere føre til flere.
Lad ikke nytteløs gengældelse føre til global krig.
Lad ikke racismen og intolerancen udbredes i krigens kølvand.

I stedet opfordrer vi til besindelse, overholdelse af international lov og fredelige aktiviteter.

Vi kræver at den danske regering og Folketinget fravælger terrorkrigen - og terrorlovgivningen.
Vi er for demokratiske rettigheder og den nationale selvbestemmelsesret og suverænitet, samt en bedre fordeling af verdens goder.

Krig og rustningsindustrien betales af almindelige mennesker, på bekostning af sociale budgetter og jobs.
Vi er for fred og tryghed - en basal menneskeret for alle.

Vedtaget på stormødet i København d. 4. marts 2002

Se også Vedtægter

Initiativet
STOP TERRORKRIGEN

Kontakt e-mail: stopterrorkrigen@ofir.dk
Hjemmeside: www.stop-terrorkrigen.dk