Fredsindlæg
 

Åbent brev til Hans Blix

Af Sammi Jawad
talsmand for kommiteen 'Ingen sanktioner og krig mod Irak'

FN's våbeninspektion i Irak vil begynde officielt på onsdag. I denne anledning ligger spørgsmålet om grønt lys for krig eller fred i nu 'udelukkende' i FN's hænder, af den simple grund, at det irakiske regime ønsker politisk overlevelse. Et åbent brev til:

Dr. Hans Blix
FN's våbeninspektør

Mohamed El Baradei
IAEA's generaldirektør

København 25-11-2002

Dear Sirs,

FN har altid stået frem, når Verdenssamfundet havde brug for en modig aktør, der påminder om de grundlæggende principper, der bør regulere de internationale forhold. Verdensfred står atter på spil. FN står i dag måske over for sin vanskeligste opgave: afværgning af krig og afrustning af Iraks masseødelæggelsesvåben. FN's troværdighed står også på spil. FN er det eneste organ tilbage, som verdens befolkning har tillid til. FN og ikke mindst våbeninspektørernes indsats er under stærkt pres fra USA for at færdiggøre FN's våbeninspektion i Irak - dog af forskellige politiske dagsorden.

FN's våbeninspektion i Irak skal have som udgangspunkt, at arbejdet bygger på en professionel, neutralt og med gennemsigtighed, der tilstræber en afrustning af Iraks masseødelæggelsesvåben. FN's afrustningsindsats skal foretages i overensstemmelse med FN's charter, der garanterer Iraks suverænitet og territoriale ukrænkelighed. Den tidligere våbeninspektion i Irak (UNSCOM) skabte omstændigheder, der provokerede konflikter, der endte med Desert Fox Operation i december 1998.

Det er FN-inspektionens forpligtelser at drage lære fra de tidligere erfaringer og rummer foranstaltninger, der forhindrer en gentagelse af fortidens konflikter, der fører til krig. Krigens konsekvenser vil blive enorme for det irakiske folk, der er i forvejen har lidt alt for meget under FN's sanktioner. Det irakiske folk, der håber på en ende på disse sanktioner, skal ikke straffes yderligere med en krig.

Som FN's repræsentant og IAEA's generaldirektør har I et stort ansvar for, at situationen ikke udvikler sig til en krig. USA og Storbritannien har erklæret, at de ønsker et regimeskift og ikke en afrustning af masseødelæggelsesvåben i Irak. Demokratiet er intern anliggende i Irak og ikke et argument for krig mod landet. Det irakiske folk bestemmer selv, hvilken styreform det vil have.

Som talsmand for Komitéen Stop sanktioner og krig mod Irak gør jeg JER opmærksom på, at en uheldig/utilsigtet håndtering af FN's våbeninspektion kan give anledning til, at USA fører krig mod Irak. En ny krig mod Irak vil i denne gang blive en stor katastrofe for hele Mellemøsten og truer den i forvejen skrøbelige verdensfred.

Det er vores håb og forventning, at JERES ledelse af FN's våbeninspektion kan forhindre en sådan trussel mod verdensfreden. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1441 rummer mange punkter, der ikke kan implementeres, og som kan give påskud for krig. FN skal ikke være med til at legitimere en krig mod et medlemsland, Irak. FN skal kæmpe for sine idealer og overlevelse i en jungleagtig international orden. En krigsvelsignelse fra FN's side vil krænke FN's charter og miskreditere hele FN's formål: at modarbejde krig og bevare verdensfred.


Venlig hilsen

Sammi Jawad

talsmand for
Komitéen Stop sanktioner og krig mod Irak

___________________________________

Debat - Aktiviteter - Kommentarer - Indlæg

Send dit til
stopterrorkrigen@ofir.dk