International fredsbevægelse
 


Stopp NATO, Norge: Opplegg til Fredsfestival 2015 i Århus

Af Henrik Hjelle, Stopp NATO

 Henrik Hjelle på Fredsfestival 2015, ÅrhusUtnevnelsen av Jens Stoltenberg til NATOs generalsekretær i fjor høst har brakt NATO enda tettere på Norge. Krigsretorikken i mediene har virkelig skutt fart.

Det er i grunnen ganske logisk at det nettopp er en sosialdemokratisk eks-statsminister fra Norge som får stillingen som generalsekretær i NATO. Sjefsposten kan ses på som en takk for lang og tro tjeneste. Det norske Arbeiderpartiet har tjent  USA og NATO trofast siden andre verdenskrig tok slutt. Den siste bragden var Norges ivrige medvirkning i sønderbombingen av Libya i 2011. Det var daværende statsminister Stoltenberg som loset oss inn i den krigen.

Norge var mer eller mindre det eneste blant landene som deltok i Libya-bombingen som ikke hadde noen debatt i forkant av dette. Alle lederne av stortingspartiene var enige, stortingspolitikerne var enige, de store avisene var enige, kirken var enig. Det var heller intet formelt vedtak i regjeringskollegiet, ingen formelle møter i regjeringen, ingen møter på Stortinget og ingen møter i den utvidede utenrikskomiteen om dette.
Det var også Arbeiderpartiet som tok seg av den omfattende overvåkningen av kommunister og andre venstreorienterte i årene etter krigen.

Man kan ikke stole på at mainstream-mediene gir noe korrektiv til løgnene politikerne serverer. De spyr opp den samme NATO-versjonen igjen og igjen. Vi så det før, under og etter Libya-krigen. Vi ser det nå i forbindelse med Syria og Ukraina. Russerfobien i mediene er større enn på lenge.

En annen konsekvens av NATO-medlemskapet er at Norges forsvar får mindre og mindre preg av å være nettopp et forsvar. Det har i lengre tid vært under omstrukturering for å kunne tas i bruk til NATO-ledede angrepskriger rundt omkring i verden.

Frigjøringsdagen 8. mai er også blitt skjendet som følge av NATO-medlemskapet. I de siste år har regjeringen gjort dagen om til en "veterandag" der man skal hylle forskjellige krigsveteraner. Det innbefatter soldater som har deltatt i krigen i Afghanistan og bombingen av Libya.
Norge deltar stadig i NATO-øvelser ved Russlands grenser.

I månedsskiftet mai - juni var Norge hovedansvarlig for øvelsen Arctic Challenge Exercise 2015". Den foregikk på norsk, svensk og finsk territorium på Nordkalotten. Formelt sett var det ikke en NATO-øvelse, siden både Sverige, Finland og Sveits deltok.

NATO-medlemskapet legger sterke begrensninger på Norges politiske handlingsrom. Norge kan ikke støtte et forslag om forbud mot atomvåpen, siden det er i strid med USAs militærdoktrine.

Da NATO gikk til angrep på Irak i 2003 var antikrigsbevegelsen i Norge langt større enn i dag. Det var store demonstrasjoner mot krigen.
I 2005 gikk Sosialistisk Venstreparti i regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet - den rødgrønne regjeringen. SV-ledelsen gav opp krigsmotstand og endte opp med å støtte Norges deltakelse i sønderbombingen av Libya i 2011. SVs leder kalte overfallet på Libya for "venstresidens krig".

Siden SV tradisjonelt hadde utgjort en stor del av antikrigsbevegelse, bidro partiets knefall for NATO til at denne bevegelsen ble svekket.
Dessuten har den massive NATO-propagandaen hatt sin virkning på vanlige folk.

Stopp NATO ønsker å bidra til å gjenreise antikrigsbevegelsen i Norge. Vi vil drive opplysningsvirksomhet og arrangere demonstrasjoner og møter.

I april arrangerte vi et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo hvor vi presenterte oss selv og vårt arbeid. Dessuten holdt vi innledninger om forskjellige sider ved NATO. Vi fikk kontakt med flere aktivister som ble med på arbeidet videre.

I november arrangerer Norsk-ukrainsk Handelskammer et møte i Oslo der målet er å agitere for økt norsk innblanding i Ukraina. Blant annet skal den norske utenriksministeren Børge Brende delta. I den anledning vil vi ha en markering utenfor møtelokalene, med parolen "NATO ut av Ukraina!".

Stopp NATOs hjemmeside


Se også

Nej till NATO, Sverige: Oplæg til Fredsfestival 2015 i Århus
Af Staffan Ekbom

Danmark og oprustningen af Norden
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen

Oktober Radio Århus: Samtale om fredskampen i Sverige og Norge

Samtale med Staffan Ekbom, Nej till NATO, Sverige, og Henrik Hjelle, Stopp NATO, Norge

Fredsfestival Århus 2015: Ny viden og livlig debat
KPnet 5. oktober 2015
- End -