International fredsbevægelse

 NATO – en garanti for krig

Pressemeddelelse fra Stopp NATO, Norge

 


Jens Stoltenberg er officielt  udnævnt til ny generalsekretær for NATO. Det er en national skam og tragedie. Udnævnelsen er en belønning for at Norge har været USA’s  lydigste terrier, som under bombekrigen mod Libyen.

Det officielle Norge jubler, men for det norske folk indebærer udnævnelsen, at Norge vil blive spændt endnu strammere fast til NATO’s krigsvogn. Det bliver dyrt. Og det bliver farligt. For os og for resten af verden.

NATO sikrer ikke fred, bare krig.

NATO-medlemskabet er en garanti for at Norge vil blive draget ind i en storkonflikt mellem USA og Rusland og andre kriger og konflikter, som NATO provokerer frem.

Norge er nu på vej ind i endnu en krig på tværs af, eller i bedste fald på kanten af, folkeretten. Det er krig nummer fem på femten år. Alle krigene har vært drevet frem af USA og NATO.

Militariseringen vil skyde endnu mere fart med Stoltenberg i Bruxelles.

Norge vil i stigende grad blive et område for militær opbygning og øvelser. Øget overvågning og indskrænkning af demokratiet går hånd i hånd med militariseringen, sådan som PST (norsk efterretningstjeneste, Stk) allerede viser med sin iver efter at registrere alt, hvad vi gør og foretager os.

NATO sikrer ikke, men undergraver norsk suverænitet. I en alvorlig krisesituation vil NATO helt tilsidesætte norsk selvbestemmelsesret.

Det er på tide at nogen tager til genmæle og at den norske motstand mod militarisme og krig genrejses.

Derfor lancerer vi i dag initiativet Stopp NATO


Se hjemmesiden

Stopp NATOOslo, den 1. oktober 2014

Kim Kopperud
talsperson


Oversat af Stop Terrorkrigen - Originalartikel her

Se også om generalsekretær Stoltenberg

En frontkjemper for NATO – en skam for Norge
Nettmagasinet Revolusjon
- End -