International fredsbevægelse
 

Anti-krigs opråb

fra EUROPEAN SOCIAL FORUM - Firenze

Til alle medborgere i Europa:
Sammen kan vi stoppe for denne krig!

Vi, de europæiske folkebevægelser, kæmper for sociale rettigheder, for social retfærdighed og demokrati, og imod alle former af undertrykkelse.

Vi går ind for en verden af mangfoldighed, gennemsyret af frihed og gensidig respekt.

Vi mener at krigen, hvadenten den bakkes op af FN eller ej, vil være en katastrofe for Iraks folk, - der allerede lider under sanktionerne, såvel som under Saddam Husseins regime, - ligesom for de andre folkeslag i Mellemøsten.
Og den burde modsiges af alle der tror på demokrati og politiske løsninger af
internationale konflikter, for den indeholder også potentialer til en global katastrofe.

Der er i dag massiv modstand mod krig i alle Europas lande. Hundrede tusinder
har allerede mobiliseret for fred.

Vi opfordrer bevægelserne og borgerne i Europa til at påbegynde en modstandsbebægelse mod krig over hele kontinentet, og til:

1. organisere en massiv modstand modf et angreb på Irak NU
2. hvis krigen starter omgående at protestere og aktionere, og indkalde til landsomfattende demonstrationer den følgende lørdag
3. At lørdag d. 15.februar 2003 bliver en fælles Europæisk demonstrationsdag
hvor alle Europas hovedstæder vil huse massedemonstrationer imod krigen.

Vi kan stoppe denne krig.

12.-11. 2002

Originaltekst på engelsk: EFS Anti war call