International fredsbevægelse
 

Ingen krig imod Irak

26. OKTOBER 2002

Global aktionsdag

A C H S E
D E S
F R I E D E N S
B E R L I N

Tysk originaltekst - se længere nede på siden

En ny krig mod Irak vil påny koste tusinder af uskyldige mennesker livet, lægge landet øde og volde skade på miljøet.
En ny krig kan udløse en steppebrand af vold og krig i hele regionen med konsekvenser på verdensplan.
En ny krig mod Irak planlagt som "forebyggende militæraktion" er et lammende angreb på folkeretten.

Førende tyske politikere tog før forbundsdagsvalget afstand fra Tysklands deltagelse i denne krig og advarede imod dens følger - ofte med fredsbevægelsens argumenter. Lad os tage den nu genvalgte regering på ordet!

Vi kræver:

- Omgående tilbagetrækning af alle soldater og militærteknik fra golfregionen!

- Ingen finansiel og politisk understøttelse af denne krig!

- Ingen tilståelse af overflyvningsrettigheder og benyttelse af militær infrastruktur!

- Ingen ombygning af forbundsværnet til en international agerende interventionshær!

Det overvældende flertal af den tyske befolkning er imod denne krig.
Lad os tage denne modstand ud på gaderne! Hver eneste stemme er vigtig!
Lad os vise den amerikanske fredsbevægelse vores uforbeholdne solidaritet!"

Demonstration
26.10.02, 14.00, Berlin-Alexanderplatz

Stop krigen imod Irak!

Slut med de siden 1991 uafbrudte bombeangreb!

Slut med embargoen imod civilbefolkningen!

 

KEIN KRIEG GEGEN DEN IRAK!

26. OKTOBER 2002

Global action day

Ein neuer Krieg gegen den Irak wird erneut Tausende unschuldiger Menschen das Leben kosten, das Land verwüsten, die Umwelt zerstören.
Ein neuer Krieg kann einen nicht mehr kontrollierbaren Flächenbrand von Gewalt und Krieg in der gesamten Region und weltweit entfesseln .
Ein neuer Krieg gegen den Irak, als "präventiver Militärschlag" geplant, ist ein schwerer Angriff auf das Völkerrecht.

Führende deutsche Politiker sprachen sich vor der Bundestagswahl gegen die Teilnahme Deutschlands an diesem Krieg aus und warnten vor seinen Folgen - oft mit den Argumenten der Friedensbewegung. Nehmen wir die nunmehr wieder gewählte Regierung beim Wort!

Wir fordern:

" Sofortiger Abzug aller Soldaten und Militärtechnik aus der Golfregion!
" Keine finanzielle und politische Unterstützung für diesen Krieg!
" Keine Gewährung von Überflugrechten und von Nutzung militärischer Infrastruktur!
" Kein Umbau der Bundeswehr zur international agierenden Interventionsarmee!

Die übergroße Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist gegen diesen Krieg. Tragen wir unseren Widerstand auf die Straße! Jede Stimme ist wichtig! Erweisen wir der US-amerikanischen Friedensbewegung unsere uneingeschränkte Solidarität!

D e m o n s t r a t i o n
26.10.02, 14.00 Uhr, Berlin-Alexanderplat
z

Stoppt den Krieg gegen den Irak!

Schluss mit den seit 1991 andauernden Bombenangriffen!

Schluss mit dem Embargo gegen die Zivilbevölkerung!


A C H S E D E S F R I E D E N S B E R L I N