Fredsbevægelse
 

Syrien-krig ikke afværget: Fredsbevægelsen må styrke sig

Af Franz Krejbjerg

Tale på vegne af Århus mod krig og terror ved demonstrationen den 15. september 2013
Franz Krejbjerg taler i Århus 15. september 2013
Klik på billedet for video fra demoen
fa KPnetTV

Konflikten i Syrien har det vist sig, er meget mere end en borgerkrig. Det er en krig hvor udenlandske aktører spiller en afgørende rolle i at sende våben og penge og krigere. Som bandemedlemmer fra Danmark osv.

Den danske regering har været med fra et tidligt tidspunkt og har støttet den fortsatte krig gennem et forum kaldet ”Syriens venner”. Faktisk i mere end halvandet år siden foråret 2012.

Thorning og Co. har senest støttet USA's konkrete krigsforberedelser og trusler, og gjort det klart, at man støtter USA imod den internationale retsorden.Hun er også villig til at gå i krig på nøjagtig samme baggrund som da Fogh gik med i krigemod Irak.

Altså uden om sandheden og uden om FN-sikkerhedsråd.

De seneste årtier har verden og fredsbevægelsen været vidne til de destruktiver Golfkrige, og de ødelæggende krige mod Palæstina, Libanon, Afghanistan og Libyen, Somalia osv. osv..

Krigstrommerne har lydt uafladeligt, men bemærk, at det er skiftende parter, der dæmoniseres og tages til nåde, og dæmoniseres igen.

Både Assad og Gaddafi var på talefod med vesten for ganske få år siden, mens de bevæbnede krigere, der nu har Vestens støtte er de samme, som er blevet bekæmpet i Afghanistan og andre steder siden 2001.

Sådan har historien været med alle de krige som USA og deres allierede har været involveret i. Der er ikke en rød moralsk tråd, som USA og vennerne i Nato og Israel og Golfstaterne følger.

Det viser sig tydeligt, når det betragtes samlet, at hele formålet med de mange krige er ikke demokrati og fred og velstand for de civile – det er en stor løgn, som danske politikere og danske soldater gang på gang har spillet med i, med mia. af kroner og masser uskyldige liv på samvittigheden.

Danmarks engagement har de fakto gjort skiftende danske regeringer medskyldige i krigsforbrydelser og overtrædelser af FNs grundlæggende pricipper - uden at det endnu er kommet til et retsopgør eller en seriøs hjemlig debat om den militaristiske miskurs landet er trukket ned i.

Efter to år med Helle Thorning som statsministe kan vi se, at der ikke er en forandring. Det er en fortsættelse med SF arm i arm med Natos general sekretær Anders Fogh.

Det kalder på en stærk fredsbevægelseder kan tale højt og klart imod krigsdeltagelse.

Vi må forbinde alle de kræfter der ønsker fred, og går imod krig. Fredsbevægelsen kan i Syrien ikke støtte den ene eller anden krigsførende part, og ikke støtte stormagtens kanonbådsdiplomati. Krig er ingen løsning.


Vejen til fred i Syrien går i særdeleshed uden om indblanding fra USA og ”Syriens venner” og deres CIA- træningslejre og våbenforsyninger.

Igennem den flere år lange borgerkrig synes det oplagt, at denne vilje til fred ikke har været til stede fra de parter, der står udenfor Syrien og tilsyneladende drømmer om at dele landet mellem sig.

Derfor er der også grund til sund skepsis overfor den netop indgåede aftale om at hente Syriens kemiske våben og sende dem til destruktion.

Aftalen har den faldgruppe at USA har sat sig selv i spidsen for at lede eftersøgningen efter disse våben. En række datoer er allerede fastlagt, og krigspresset fastholdes.

Det fortæller også den danske udenrigsminister, som om det er Syrien, der er den farlige forbryder, man ikke kan stole på. Og ikke vores egen regering.

Fred er muligt hvis der er en ægte vilje til fred mellem de parter, der er i konflikt.

Fredsbevægelsen er beredt på at situationen kan ændre sig hurtigt, og krigen om Syrien ikke er slut.

Derfor er det vores intension at styrke fredsbevægelsen også med landsdækkende initiativer.


Se video fra KPnetTV: Ingen krig mod Syrien


Fredsbvægelsen går ikke hjem: Skeptisk overfor aftalen om kemiske våbenSe også demoappellen fra Århus mod krig og terror
her


- End -