Fredsbevægelse
 

De har blod på hænderne

Drag krigsforbryderne
til ansvar!

Krigen mod Irak blev indledt med det påskud, at Irak besad masseødelæggelsesvåben, som udgjorde en trussel mod Vesten. Det blev gentaget af alle de krigsgale statsledere, som villigt indgik i den amerikanske præsident George W. Bushs kriminelle krigskoalition.

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen erklærede: "Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Det er noget, vi ved."

Ved folketingets åbning 1. oktober 2002 sagde Fogh:

”Saddam Hussein har i årevis siddet FN's bindende påbud overhørig om at skille sig af med sådanne forfærdelige våben. FN bør efter over ti års forsøg over for Irak leve op til sit ansvar for at standse spredningen af masseødelæggelsesvåben. Det er for sent, når først giftgassen er spredt over én af vore store byer.”

Det var krigsanstifteren, som talte. Og det var løgn. For Saddam Hussein havde ikke masseødelæggelsesvåben. Han truede ingen store byer i Vesten og havde i øvrigt heller ikke siddet nogen FN-beslutning overhørig.

Krigen mod Irak var hele vejen igennem ulovlig. I strid med folkeretten og i strid med FN's charter. Ingen ansvarlige fra den amerikansk ledede krigskoalition er stillet for en krigsforbryderdomstol, selvom disse ’statsmænd’ hører til de mest forhadte af slagsen og endte deres politiske karrierer i skam.

Men mens krigsløgnen er afsløret, er det kriminelle spil, der gik forud for krigen, ikke klarlagt i detaljer.

Bush og Blair er for længst ekspederet ud i den politiske nat. Anders Fogh blev for sine kriminelle ydelser gjort til NATOs generalsekretær, hvor han fortsætter sin blodige gerning.

De hører alle tre hjemme foran en krigsforbryderdomstol, som nazisterne i Nürnberg i sin tid. Og krigsforbrydelser forældes aldrig.


Se også

Største protester nogensinde ved en krigsstart
Kommunistisk Politik 3, 2013, Stop Terrorkrigen

Bush, Blairs og Foghs store løgn
Netavisen 9. september 2002

Foreløbigt anklageskrift mod statsminister Anders Fogh Rasmussen m.fl. for forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og for krigsforbrydelser
Stop Terrorkrigen 15. november 2004

Fogh: Flere krigsløgne, mere blod på hænderne
Dokumentation - Netavisen 30. oktober 2008

Kommunistisk Politik 3, 2013


- End -