Fredsbevægelse
 

Bush's, Blair's og Fogh's krig skal stoppe øjeblikkeligt

Af Dorte Grenaa
Tale ved menneskekæden den 5.april 2003 i København på vegne af 'Ingen krig mod Irak'

Fotoreportage fra menneskekæden:
Klik på billedet

 

Danmark er i krig. Danmark deltager og er medskyldig i en ulovlig, brutal og bestialsk krig. Den 21. marts 2003 vil for altid stå som en sort dag. Den dag hvor Fogh-regeringen indskrev sig som krigsforbryderregering. Den dag hvor et lille snævert flertal i Folketinget demonstrerede at de sætter følgagtighed overfor USA's olie og magtinteresser over deres egen befolknings. Den dag hvor regeringen valgte side og satte danske soldater og militær under en fremmed magts kommando - nemlig USA's.
Den dag fik Fogh-regeringen blod på hænderne.
En skammens, en sorgens, en vredens dag.

Regeringen løj, da den kuppede Danmark i krig. Det er ikke en befrielseskrig. Det er det modsatte. Bush's, Blairs og Foghs krig strider mod Folkeretten. Den strider mod FNs Charter.

Vi fordømmer krigen som kriminel. Vi kræver øjeblikkeligt stop for krigen og stop for dansk krigsdeltagelse.
Træk aggressions- og besættelsestropperne ud! Nej til besættelse af Irak!

Alle Iraks døde og lemlæstede er ofre for krigsforbrydere. Civile, soldater. Landets ødelæggelse er en forbrydelse. Og krigsforbryderne skal stilles til ansvar. Det gælder også de danske politikere, der ulovligt sendte Danmark i krig .

USA og Storbritannien - militært kun bakket op af Australien og Danmark - vælter dag og nat deres krydsermissiler, præcisionsbomber og klyngebomber ned over Bagdad og andre irakiske byer. Præcisionsbomber - der rammer hospitaler, markedspladser og civile.

Det siges at den irakiske regering bruger beskidte tricks så som at placere den irakiske befolkning i de irakiske byer, irakere i beboelsesejendomme. Hvor skulle de ellers være ? De bor der. Det er deres land, byer og marker, familier og børn der i disse uger og timer udsættes for en invasion af verdens største militærmagt og krigens vanvid.
Allerede nu er der kastet flere bomber end under hele den første Golfkrig. Mere end tusind civile er døde af bomber og under kamphandlinger. Tusindvis er sårede. Men de fleste civile døde bliver ikke bombedræbt. De dør som følge af sygdomme, mangel på mad og vand. Irak er allerede en humanitær katastrofe.

De forbryderiske klyngebomber er ikke de eneste ulovlige våben, USA bruger. De smider også DU-bomber, bomber med forarmet uran, som ikke nedbrydes. De var årsag til Golfsyndromet og til talløse misdannelser og en katastrofe for miljøet. Nu kastes de igen.

USA vil ikke bringe fred og demokrati i Irak. Blev der demokrati og fred i Afghanistan? Der blev indsat en amerikansk lakaj - og der blev kaos og permanent ustabilitet.

Blair lover at være garant for at USA ikke egenrådigt vil omdanne Irak til en marionetstat.
Fogh lover at han vil bygge bro og lade FN være besættelsesmagten, der skal sikre USA's og EU's fremtidige interesser i Irak.
Men USA vil have hovedrollen for sig selv og har ikke brug for FN som andet end et gummistempel til godkendelse af deres ulovligheder. De vil have broderparten af krigsbyttet - og vil fra Irak gå videre med deres planer for verdens nyordning.

I denne uge har Bush-regeringen sendt et kommuniké til den israelske regering, hvor den forsikrer at USA kæmper for at neutralisere Iraks trussel mod Israel. Og efter denne krig - hedder det - vil USA "afregne med" andre radikale regimer i regionen. Denne krig afsluttes ikke med Irak. Nu er man gået i gang med at indrette hele Mellemøsten efter amerikansk og israelsk design. Besættelsen af Palæstina og Irak er begyndelsen.

"Ingen krig mod Irak" har hele tiden taget og tager afstand fra Saddam's styre og er alligevel hver gang blevet kritiseret for ikke at gøre det. Først den dag vi stoppede vores modstand mod krigen vil denne kritik forstumme.

Det er en kendsgerning, at det irakiske folk ikke har modtaget de ny kolonimagters hære som befriere. Det kæmper mod besættelsesmagten. Først sagde man at irakerne ville rejse sig mod Saddam. Det skete ikke. Nu påstår man, at det er af frygt for Saddam, at irakerne slås. Det er en ny løgn: Irakerne slås mod imperialistisk besættelse. De slås for deres land. For deres selvstændighed. Over hele Mellemøsten har der rejst sig en storm af vrede mod USA og UK og de reaktionære regimer, der er allieret med USA.

Lige nu er hundredtusindvis af modstandere af krigen rundt om i verden samlet for at vise protesten i deres by, i deres land. I går - i dag - i morgen. På næste lørdag den 12. april er der igen global aktionsdag som den 15. februar og den 15. marts - og den starter i Danmark her ved ambassaden kl. 12.

Så mange millioner af mennesker er gået på gaderne, at ingen længere kan tælle dem. Lige som vi her i dag vil danne en menneskekæde rundt om den amerikanske og engelske ambassade - er bølge efter bølge, kæde efter kæde af protester, demonstrationer, blokader af militærtransporter, undervisningsstandsninger, strejker, skyllet gennem verden.

Den største globale anti-krigsbevægelse nogensinde har sat sig igennem. Og hvert et led i kæden tæller - i de store kæmpedemo'er, i det små, den daglige fredsvagt, i bevægelsen mellem to hænder, der modtager og giver en løbeseddel mod krigen videre.

Nogle er forhindrede i deltage - mod deres vilje. Ved demonstrationen ved engelske militærbase Fylingdales i dag mangler fredsaktivisten Ulla Røder, som må følge den fra fængslet, efter hun ene kvinde uskadeliggjorde et engelsk bombefly med en hammer. I Ægypten blev over 100 krigsmodstandere arresteret i går og 11 sidder forsat fængslet. I Athen er 7 studerende fængslet efter onsdagens store studenterstrejke i over 30 græske byer. I København sidder to maler-aktivister varetægtsfængslede. I Jemen er krigsmodstandere blevet skudt af politiet.

Fordi vi er mennesker med hjerner og hjerter bøjer vi os ikke for overmagten - hverken krigen eller krigsherrene. Hvad enten de hedder Bush, Blair eller dødens købmænd som A.P. Møller. Vi holder fast ved vores demokratiske ret til at tænke, tale og handle - og følge vores samvittighed. Derfor forsætter protesterne over hele landet, derfor forsætter der med at komme nye anti-krigsgrupper til hver uge.
i er fortvivlede, føler os forrådt, vi er vrede, skamfulde over den danske krigsdeltagelse, men vi elsker livet og vi mærker hvordan energien og fremtiden gror og vokser sig stærkt i den bevægelsen vi sammen er en del af og sammen skaber.

Stop krigen nu.
Stop dansk krigsdeltagelse.
Nej til besættelse af Irak!

- End -