Unge mod krig
 

'Unge mod krig':
Kampen for fred fortsætter

Elever og studerende er en gruppe som bl.a. i Frankrig, Tyskland og England har ført an i kampen mod krigen og har nu også i Danmark organiseret sig mod krigen.
Således er initiativet ”Unge mod krig” opstået som et resultat af samarbejde mellem flere elevråd, studieråd og antikrigsgrupper på forskellige uddannelsessteder. Med en demonstration fredag d. 21 kl. 14.00 på Rådhuspladsen tog de unge første skridt af mange mod regerings vanvittige krigsplaner.

Initiativet ”Unge mod krig” stod i dag bag ved to timer lang protestmarch rundt i København. En protestmarch der samlede om mod 2000 unge. Men demonstrationen er blot første skridt i kampen for fred.

Initiativet er en del af den brede antikrigsbevægelse, med demonstrationen fredag vil initiativet vise regeringen, at ungdommen i Danmark på ingen måde vil acceptere af unge danske drenge bliver sendt i krig for amerikanske olieinteresser.

Demonstrationen er blot første skridt, i en kamp for fred, der, desværre, kan vise sig at blive lang. Bjarke siger i den forbindelse:
Det irakiske regime er et forfærdeligt regime, men krig er ikke løsningen. Det er nonsens at Anders Fogh snakker om at vi går i krig for demokratiet. Han og den danske regering har underkendt et flertal i den danske befolkning, og han gør det sammen med en præsident som i realiteten ikke burde have været præsident. Krigen mod Irak handler om olie og magt i Mellemøsten, og den dagsorden kan vi som unge mennesker ikke acceptere som en fremtidig verdensorden.”

En krig mod Irak vil koste tusinde af uskyldige mennesker livet, traumatisere amerikanske og Irakiske soldater, drive massere af mennesker på flugt, kaste folk ud i sult og elendighed, og koster Amerikanerne tusinder af milliarder dollars. Penge som burde være brugt til at hjælpe det irakiske folk, penge som kunne sikrer millioner af fattige i Mellemøsten mad og velfærd. I stedet for at bruge pengene på at skabe nød og elendighed gennem krig, burde man bruge pengene på velfærd og mad. Og lige netop det faktum, at Bush, Fogh og Blair hellere vil bruge pengene på krig, demonstrere,
ifølge initiativet ”Unge mod krig”, med største tydelighed, at formålet med krigen ikke er at skabe frihed, demokrati og velfærd i Irak, men at sikre amerikanske interesse i Mellemøsten.

Bjarke udtaler: ”Krigen er så åbenlyst forkert, at vi som unge menneske har et ansvar for at reagere mod den. Demonstrationen fredag gav de mange unge som for tiden skammer sig over den danske regering, en mulighed for at sende et klart signal til Fogh: Vi vil ikke acceptere at du sende unge danske soldater i krig mod unge irakere.”

På spørgsmålet om det ikke er for sent at reagere nu, svarer Bjarke:
”Modstanden verden over kunne desværre ikke stoppe krigen, men for hver gang
vi, unge og gamle, demonstrerer vores modstand mod krigen, gør vi det sværere
for den danske og amerikanske regering at gennemfører deres inhumane
planer.
Vores demonstrationer kan tvinge de krigeriske regeringer til at stoppe krigen, samt tvinge dem til at tage bare et minimum af humanitært ansvar for de skader de kommer til at udrette med deres krig.”

Demonstrationen fredag er blot det første af mange initiativer mod krigen.
Initiativet vil indtil den dag krigen er ovre protestere offentligt mod den frygtelige krig.

Initiativet 'Unge mod krig' består af elevråd, studieråd, antikrigsgrupper og
enkeltpersoner.

For mere information kontakt
Bjarke Riis tlf. 22593617
Anders Berner 28927763

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER