Fredsbevægelse
 

15. februar 2003
International aktionsdag

March 15. februar

'Forsamlet her i København -
INGEN KRIG I VORES NAVN!

Fotoreportage 2

Det var ikke de kendtes demonstration. Det var ikke de store navne eller de berømte bands, der trak folk på gaden i titusindvis. Det var den folkelige protest mod en ubegrundet og forbryderisk krig, som manifesterede sig i København, over hele Danmark, over en hel verden, hvor der var demonstrationer i mere end 70 lande og 600 byer. (Det virkelige antal byer er langt større).

Klik på de små billeder for at forstørre.
Hvor ikke andet er angivet er fotografierne taget af Stop Terrorkrigen og , Stop Krigen Odense og Valby mod krig.

En historisk dag: Verdens første samtidige gigantaktion mod krig, der med uret rullede hen over kloden fra Melbourne i Australien over det asiatiske kontinent, Mellemøsten, Afrika og Europa, og over Atlanten til Nordamerika, de caraibiske øer, Centralamerika og Sydamerika. Selv på Antarktis protesterede et hold forskere. De, der har fulgt med i, hvor der blev demonstreret, vil have lært en masse nye navne: Goddag verden! Goddag Busan, Dili, Edmonton, Foster! Goddag Geelong, Gislaved og Gävle! Goddag Hjørring, Hobart, Jaén, Kigali, Lahore, Launceston, Lismore og Lleida! Goddag Newcastle i Australien! Goddag San Juan!

Gigantdemonstrationen i London bragte Blairs krigsregering i krise
Kan ikke forstørres

Og hallo til hovedstæder og storbyer i farten:
Hallo Amsterdam, Athen, Bangkok, Barcelona, Berlin, Bern, Bruxelles, Budapest, Cairo, Cape Town, Caracas, Chicago! Hallo Cypern, Dublin, Glasgow, Havana! Hallo Helsinki, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Johannesburg. Hej Kiev, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Los Angeles! Hallo Luxembourg! Hallo Madrid, Melbourne, Mexico City, Montreal, Moskva! Hallo New York, Oslo, Paris, Prag! Hallo , Ramallah: Hilsen herfra! Hej Reunion Island og Reykjavik! Hej Rom, San Francisco, Sao Paulo, Santo Domingo, Seattle , Seoul, Skopje, Sofia, Stokholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien, Warschawa - og Wollongong.
Hej til jer alle - og hilsen herfra:

'Forsamlet her i København -
INGEN KRIG I VORES NAVN!

Gennem Nyboder -
kæde næsten uden ende
Foto: David Koppel

Palæstinensere og israelere demonstrerede sammen mod en Irak-krig. Millioner og atter millioner på gaden. Rekord efter rekord for fredsdemonstrationer sat i den ene hovedstad efter den anden, i by efter by. Gigantisk: det kom bag på medierne, mange steder kom det bag på arrangørerne. Det globale folk, verdens borgere, viste deres ansigt - for fred, mod USAs globale diktat, mod imperialisme og ny kolonialisme.

De store antiglobaliseringsdemonstrationer har bragt folk sammen mod magteliten, når den mødes i den ene eller anden storby, eller feriested, på det ene eller andet kontinent. Nu gik folk på gaden der hvor de var, på en gang, overalt.

Der var alle aldre - fra babyer for fred til bedstemødre mod krig. Danskere, indvandrere, kristne, jøder, muslimer. Kommunister, socialister, almindelige socialdemokrater (toppen var inviteret til at holde tale, men kom ikke: Lykketoft, Auken og Hans Jensen takkede pænt nej). Hardy kom. Og Anker Jørgensen. Radikale for fred. Anarkister mod krig og kapitalisme. Globale rødder og masser af provinsboer. Borgerlige der ikke vil se titusinder af uskyldige blive slået ihjel for olie og profit og USAs verdensherredømme. Gymnasiaster, folkeskoleelever, RUC'ere og KUA'er, faglige unge mod krig. Kassedamerne og deres køer. Der var mange. Og en enkelt gal cowboy, der red den gale vej ...

Hvordan er det egentlig gået til, at den 15. februar blev global aktionsdag mod Irak-krig? Det blev faktisk besluttet her i København, under EU-topmødet. Efter protesterne i gaderne mod EUs supermagtsdrømme, mod den globale udbytning og den planlagte Irak-krig: Nærmere bestemt på et møde mellem de europæiske antikrigsbevægelser på Holmen den 15. december.

I begyndelsen af november af holdt de sociale bevægelser i Europa (ESF) en kontinental konference i Firenze. Under denne afvikledes den første milliondemonstration mod Irak-krig. Repræsentanter for antikrigsbevægelserne i en række europæiske lande besluttede her at gøre den 15. februar til fælleseuropæisk aktionsdag: De europæiske hovedstæder skulle alle demonstrere på den dag.
Den danske koalition 'INGEN KRIG MOD IRAK', som var blevet dannet op til demonstrationen og fredskoncerten den 26. oktober, blev bedt om at være vært for et nyt koordineringsmøde i forbindelse med EU-topmødet.På demonstrationsruten var der hængt bannere ud

På mødet på Holmen kritiseredes beslutningen om kun at gøre det til en europæisk aktionsdag kritiseret for at være 'eurocentreret'. En repræsentant fra Filipppinerne erklærede: 'Manila er også med!' - og mødets sluterklæring konkluderede:
"Det synes åbenbart, at der er et flertal mod krig i de fleste europæiske lande og verden over. Det er derfor, at denne krig ikke kan udkæmpes i vores navne. Det er også derfor, vi tror, at det er afgørende at opbygge den bredest mulige globale anti-krigs alliance til at fremføre kravet: Ingen krig mod Irak.
Vores møde viste, at vores bevægelses styrke er voksende. I alle repræsenterede nationer er der indkaldt til demonstration den 15. februar 2003.
Vi vil arbejde for koordinering af antikrigsblokkene såvel i som udenfor Europa og afholde endnu et koordineringsmøde efter demonstrationerne den 15. februar. Vi fortsætter denne kampagne indtil krigstruslerne / krigen er ophørt.
Vi opfordrer bevægelser i lande, der ikke var repræsenteret på dette møde, til at tilslutte sig initiativet."

Bolden var givet op. De amerikanske antikrigskoalitioner Int. ANSWER og United for Peace tilsluttede sig initiativet. På en konference i Cairo nogle dage senere tilsluttede en række mellemøstlige og asiatiske lande sig. I Porto Alegre ved det 3. sociale topmøde understregedes den globale karakter af aktionsdagen, og Latinamerika blev stærkere repræsenteret. Den 12. februar kunne VERDENSKOALITIONEN MOD KRIG udsende en fælles pressemeddelelse om den virkelig verdensomspændende aktionsdag.

Den største antikrigsbevægelse, verden har set siden Vietnamkrigen, var skabt - og den blev til sammen med den største samlede aktionsdag på globalt plan nogensinde - endnu før aggressionskrigen er begyndt ...
Det skete ubemærket af de borgerlige medier og de krigsglade politikere, som blev paniklslagne over dette gigantiske udtryk for den globale folkelige modstand mod krigen.
Som det hedder i pressemeddelelsen:
Den 15. februar vil vi sende den besked til Bush og hans allierede, at der ikke kan føres krig mod Irak i noget folks navn, i hele verden.

Kan ikke forstørres

Se også de øvrige fotoreportager:

Største demo nogensinde ved den amerikanske ambassade
Fotoreportage 1

Christiansborg:
INGEN DANSK KRIGSDELTAGELSE!

Fotoreportage 3

Se udtalelsen fra INGEN KRIG MOD IRAK
En hel verden sagde: Ikke i vores navn

- End -