Fredsbevægelse
 

Hastehenvendelse til danske kunstnere om Irak-krig

Af Annisette og Thomas Koppel

HASTER

Til
Billedkunstnernes Forbund
Danish DeeJay Organisation
Dansk Artist Forbund
Dansk Forfatterforening
Dansk Jazz Forbund
Dansk Jazzmusiker Forening (vi ingen e-mail dertil)
Dansk Journalistforbund
Dansk Komponistforening
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Danske Filminstruktører
DJBFA
FAJABEFA
ROSA

Vi tror ikke listen er fuldstændig og beder om at I videresender til hvem vi ikke har fået med. TAK!
Bedes også snarest udsendt til jeres medlemmer.

STOP KRIGEN

Kære venner og kolleger,

Det er tid at gå på barrikaderne for det vi er, og det vi elsker. Vi foreslår jer omgående at vedtage resolutioner imod krigsforberedelserne.

Et militært angreb på Irak vil være et angreb på os. Allerede forberedelserne til krigen er et slag mod alt det, vi som kunstnere står for. Og de strider imod FNs charter, Haag- og Geneve-konventionerne, Nürnberg processen.
.
Også de 12 års tragiske sanktioner mod Irak, som har kostet 1.5 mill. civile livet, inkl. over en halv million børn, bryder alle internationale konventioner samt FNs charter. De engelsk-amerikanske bombardementer af Irak gennem de 12 år er kriminelle. No-fly zonerne er overhovedet ikke godkendt af FN.

Før USA selv udnyttede Irak i Iran-Irak-krigen, hvor Vestens våbenindustri tjente tykt på begge parter, var Irak en selvstændig og på mange måder progressiv nation blandt de arabiske nationer. Olieindtægten blev brugt på et af Mellemøstens fineste uddannelsessystemer, f. eks. Bagdads universitet med studenter fra mange lande. Kvindefrigørelse var i fuld gang; hele landet fik elektricitet og rent drikkevand. Landbruget blev moderniseret og sult var ved at være udryddet. Irakiske kunstnere begyndte at skabe international opmærksomhed, ikke mindst musikere.

Alt det er nu horribel destruktion. Golfkrigen er aldrig blevet en gevinst for nogen nation, kun et svidende tab. Den dræbte umiddelbart 150.000 civile, ødelagde Iraks unikke kulturskatte, og efterlod store områder forevigt afspærret - forurenet af uran fra ulovlige amerikanske bomber. Kultur blev forvandlet til Texas-formuer; alle andre fik død, miljøødelæggelse, angst; den ultimative anti-kultur.

Ifølge den offentliggjorte BushdokTrin skal verdensherredømmet sikres med alle midler, inklusive 'forebyggende atomvåbenangreb'. Hiroshima og Nagasaki er blevet skildret i utallige smertefulde kunstværker, men budskabet er ikke blevet modtaget af George Bush, faderen. I et interview med Los Angeles Times' Robert Sheer, blev Bush spurgt, hvordan nogen i det hele taget kan 'vinde' en atomkrig:

'Hvis man har sikret overlevelse for den fungerende ledelse, overlevelse for en industriel kærne, beskyttelse af en vis procentdel af ens befolkning, og man har en slagstyrke som skaber større ødelæggelse hos modparten, end modparten kan påføre en selv - så har man en vinder.'

Det er lidt svært at tænke sig en mere afstumpet tankegang, og kunstnere er der ialt fald ikke tænkt på i Papa Bushs fremtidsverden.

Der er mange, skiftende påskud for en ny krig mod Irak. Men krigen i sig selv er et påskud for et astronomisk tyveri af offentlige midler, sikret gennem en hastig fascisering af samfundet. I USA står befolkningen overfor sult, nød, arbejdsløshed, mangel på uddannelse og sundhed. De skråsikre vindere er en håndfuld storspillere i olie- og våbenindustrierne, som håndterer kloden som Chaplin i Diktatoren.

I Danmark, hærger tilsvarende destruktion af demokrati, kulturelle traditioner og identitet. Bag en mediemur, der står i kontrast til de demokratiske pressetraditioner, er de juridiske rammer for en overgang til åben fascisme allerede vedtaget i det danske folketing med de såkaldte anti-terrorlove. Menneskebure er allerede afprøvet i Københavns P-kældre.

Fasciseringen er beregnet på kontrol med de kommende, uundgåelige sociale oprør.

For kunstnere i Danmark er alle positive resultater siden nazismens nederlag ved at blive tilintetgjort. Tier vi nu, lukker døren bag os, og vi finder os selv i Blåskægs ottende rum.

Vi har intet udestående med irakiske kunstnere eller intellektuelle, eller det irakiske folk, der allerede har lidt i uhyrlig målestok under det 12 år lange folkemord, som stadig foregår hver eneste dag.

Kære venner og kolleger. I USA er ballonen ved at revne. Hver dag melder nye organisationer mod krigen sig; familier til udsendte soldater; militærnægtere; veteraner fra den første Golfkrig.... I Los Angeles alene foregår hver uge omkring 20 demonstrationer mod krigen. I lørdags alene med over 30.000 deltagere. Det virkelige Amerikas ansigt begynder at vise sig!

Følg eksemplet fra 100 faglige ledere i USA, der for få dage siden startede U. S. LABOR AGAINST THE WAR og allerede nu repræsenterer over 2 millioner amerikanske arbejdere imod krigen.

De amerikanske kunstnerorganisationer er i fuld aktivitet. Både Martin Sheen fra skuespillerforbundet og formanden for forfatterforbundet talte brandtaler på demonstrationen i lørdags. De 52 kunstnere, vi var da NOT IN OUR NAME erklæringen udsendtes i juni 2002, er nu blevet til over 40.000. Det er umuligt her at nævne alle de individuelle kunstnere....se selv (link nederst på siden). Selv i de officielle meningsmålinger er krigstilhængerne under 27% og hastigt faldende. Konservative republikanere indrykker annoncer i Washington Post for at stoppe Bush!

Og Bush-regeringens fundament, de store korporationer som Enron o. l., drukner i korruptionsskandaler og tyverier oppefra. Vi står netop nu ved et skæringspunkt.

Krig og fascisme er kunstens modsætning. Vi må kræve stop for krigen; stop for dansk deltagelse; stop for degraderingen af FN; stop for folkemordet under dække af sanktioner; stop for nedskæringer i velfærd og kulturliv til fordel for bevillinger til krigsindustrien; stop for forvrængning i medierne. Vi ønsker at den danske regering skal repræsentere befolkningen og demokrati, og ikke en udenlandsk aggressiv voldsmagt.

Lad os stå solidariske med kunstnere i alle lande. De ønsker det samme. Lad os række hånden ud til den forpinte befolkning i Amerika, som med sit blod blandt andet har givet verden stor, folkelig, demokratisk og progressiv kunst. Vi er alle de samme. Befri kunsten, befri kærligheden. Stop krigen.

Annisette & Thomas

Om demonstrationerne 15. februar, se
http://www.stop-terrorkrigen.dk/ samt http://www.nejtilkrig.dk/index.htm

U. S. LABOR AGAINST THE WAR http://www.kclabor.org/trade_unionists_launch%20USLAW.htm

NOT IN OUR NAME erklæringen og de over 40.000 underskrivere: http://www.nion.us/SIGNERS.htm

- End -