Fredsbevægelse
 

Forstærk protesterne mod en ny krig

Ingen krig mod Irak
Pressemeddelelse 13.11.02

Initiativet 'Ingen krig mod Irak' - en koalition af 43 organisationer, partier og bevægelser, der arrangerede den store demonstration mod en ny Irak-krig i København den 26. oktober - opfordrer de danske krigsmodstandere til at forstærke protesterne mod en ny krig.

- Vedtagelsen af en ny resolution om våbeninspektion i FNs sikkerhedsråd og den republikanske valgsejr ved midtvejsvalget gør ikke sandsynligheden af en ny krig mod Irak mindre, siger initiativet i en udtalelse fra sit møde:

- Den amerikanske regering har nu offentliggjort en angrebsplan, som omfatter indsættelse af op til 250.000 amerikanske tropper, der skal besætte Irak og fjerne Saddam Hussein. England har meddelt at ville indsætte 15.000 soldater.

Samtidig har den amerikanske regering meddelt, at den ikke vil "vente på FNs sikkerhedsråd for at godkende et angreb på Irak, hvis dette ikke fuldt og helt samarbejder med våbeninspektionerne." Ifølge The Guardian (11.11.02) sagde Det Hvide Hus' stabschef Andrew Card, at "FN kan holde møder og diskutere, men vi har ikke brug for deres tilladelse". Colin Powell sagde til CNN: "Vi vil bede FN om at autorisere alle nødvendige midler, og hvis FN ikke er villig til det, vil USA sammen med nationer af samme indstilling gå ind og afvæbne ham med magt".

Initiativet 'Ingen krig mod Irak' opfatter faren for en ny krig som akut, og fordømmer en sådan krig som en nøgen aggressionskrig i strid med FNs charter. Initiativet opfordrer derfor det store flertal af danskere som er imod en krig mod Irak og imod enhver form for dansk krigsdeltagelse til at forstærke protester og aktiviteter imod den.

Det kan bl.a. ske ved over hele landet at markere krigsmodstanden med lokale aktionsdage fredag den 28 og lørdag den 29. november - med møder på skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser, og med aktioner og oplysningsvirksomhed rundt om i byerne.

Samtidig opfordrer det til at vise modstanden mod en Irak-krig under EU-topmødet i København den 12-14. december - herunder mod dansk
krigsdeltagelse og enhver form for EU-deltagelse i denne krig. Under de
afsluttende demonstrationer lørdag den 14. december indgår initiativet i
særlige fredsblokke.

Til brug for de landsdækkende aktiviteter udsender initiativet en uddelingsavis, som vil foreligge omkring den 20. november.

Initiativet
INGEN KRIG MOD IRAK

Kontakt og yderligere oplysninger:
Jørn Andersen - Tlf. 40 30 02 10 - email jorn.a@email.dk
Dorte Grenaa - Tlf. 35 42 26 86 - email dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen - Tlf. 33 93 33 24 (Enhedslisten) - email ELLAND@ft.dk

- End -