Fredsbevægelse
 

Bush optræder som krigsopvigler

Af Bjørn Elmquist
Advokat, tdl. MF Det Radikale Venstre

Kort uddrag af talen foran den amerikanske ambassade ved demonstrationen 'Ingen krig mod Irak' den 26. oktober 2002

Nogle vil beskylde os for at være anti-amerikanske og pro Sadam Husein.
Men det er vi ikke. Med de mange forskellige synspunkter, der er repræsenterede
her i dag, har vi ét til fælles: vores protest mod og kritik af USAs præsidents krigspropaganda.

Jeg er helt kommet til at længes efter en bestemmelse, vi indførte i den danske straffelov - og mange andre lande gjorde det samme - på FNs anbefaling lige efter den 2. verdenskrig: forbud mod krigsopvigleri.

Selve det ord siger nok ikke ret mange noget. Det betyder ophidselse eller opæggen til krig.

Bush optræder som en krigsopvigler.

Men krig løser ingen problemer. Krig betyder ulykke, død og lemlæstelse blandt civilbefolkningen. Sjældent hos de store leder.

Bush vil redde "American values". Jeg synes, det bør dreje sig om universelle værdier dvs. demokrati, fred, stabilitet, tryghed og individuelle menneskerettigheder.

I Danmark afskaffede vi krigsopviglerparagraffen for godt og vel en snes år siden, for vi forestillede os simpelthen, at menneskeheden efterhånden var blevet for klog til at lade sig friste.

I dag beklager jeg som sagt, at paragraffen blev afskaffet.