Fredsbevægelse
 

Stor og vellykket demonstration mod Irak-krig i København

Pressemeddelelse 26. oktober 2002
Stop Terrorkrigen

Se også

Billedserie fra demonstrationen

Billeder fra Fredskoncerten med Savage Rose

Henved 3000 deltog i lørdagens fredelige demonstration i København mod de amerikanske planer om en krig mod Irak ved den amerikanske ambassade, der efter en march til Christiansborg fortsatte foran folketinget.

 

Marchen på vej fra Den amerikanske ambassade til Christiansborg

Klik og forstør

 

 


I silende regnvejr ved den amerikanske ambassade opridsede fredsforskeren Jan Øberg i en tale, der var stærkt kritisk overfor USA, en positiv plan til løsning af konflikten uden krig, som han mente Danmark som EU-formandsland burde gå i brechen for.
Se !i-punktsplanen: Konfliktløsning, ikke krig, med Irak. (TFF)

Jan Øberg talte ved den amerikanske ambassade

 

Den konservative folketingskandidat Lone Skov Al Aawssi fastslog betydningen af et bredt samarbejde for at gøre indtryk på politikerne: 'Danmark og USA har en lang tradition for venskab', sagde hun. 'Men til det hører også, at man må fortælle sine venner, når de tager fejl. Det gør USA nu, hvor det planlægger en krig mod Irak, som den irakiske civilbefolkning vil blive de første ofre for'.
Se talen her

Lone Skov Al Aawssi

 

Den tidligere radikale folketingsmand Bjørn Elmquist beklagede, at Danmark for en ti år siden havde sløjfet en lov, der forbød 'krigsopvigleri'.
Den ville der være brug for i dag, sagde han med henblik på den amerikanske præsidents stadige krigsretorik.

Bjørn Elmquist: 'Vi troede ikke der ville være brug for en lov om krigsopvigleri. Gud bedre det!

 

Bomb ikke min farmor!
Pige med skilt foran Christiansborg
Klik og forstør

Hind Kjær fra komiteen 'Lad Iraks folk leve' beskrev virkningen af de nuværende sanktionerne mod Irak, der har kostet halvanden millioner irakere livet, heraf mindst en halv million børn, og understregede at USA aldrig har stoppet Golfkrigen, men fortsat med flyangreb frem til i dag.
(Se hele talen her)


Thomas Koppel på scene som taler - senere spillede Savage Rose

Læs talen her

Foran Christiansborg holdt komponisten og musikeren Thomas Koppel en skarp tale mod den amerikanske 'krig mod terror', som han betegnede som en plan for permanent og endeløs serie af krige for at opbygge et amerikansk verdensherredømme, befæstet af supermagtens enorme militære styrke.
'Der er allerede 40 millioner amerikanere, der lever under fattigdomsgrænsen, for udgifterne til krig og oprustning betales af de almindelige amerikanere'.


Pernille foran Christiansborg

Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten kritiserede en USA's plan om at vælte diktator Saddam Hussein uden at involvere det irakiske folk og for at ville installere et regime, der skulle sikre de amerikanske olieinteresser i Irak.

 


 

Hardy: Den globale skævhed

Den tidligere forbundsformand for SiD og fhv. socialdemokratiske folketingsmedlem Hardy Hansen fordømte dobbeltmoralen hos USA, der kræver Iraks fuldstændige overholdelse af FNs resolutioner, mens Israel uden konsekvenser gennem 35 år har overtrådt dem og brutalt undertrykt palæstinenserne.

1.8 mia. af menneskene i verden lever for under 7 kroner om dagen, sagde Hardy Hansen, mens der nu udløses den ene krig efter den anden for at opretholde denne skæve tilstand i verden til gavn for de rige i den rige verden.

 

Demonstrationen ved Christiansborg


Der blev lyttet til talerne
Klik og forstør

 

Flere af talerne understregede den kendsgerning, at et stort flertal i den danske befolkning og i de øvrige europæiske lande siger klart nej til en krig mod Irak - men at det tilsyneladende overhøres af Fogh-regeringen, og at en synlig folkelig protest derfor er nødvendig.


Demonstrationen afsluttedes med en koncert foran Christiansborg med Annisette og Savage Rose som hovednavn (Klik for at se billedreportage fra koncerten). De indledte med nummeret STOP THE CRAZY MAN - til udelt begejstring - og sluttede (før ekstranummer) med en splinterny antikrigssang NOT IN OUR NAME.

Desuden spillede Flamenco Passion, Stig Møller og The Movement med Lukas Scherfig.

The Movement med Lukas Scherfig afsluttede Fredskoncerten

Klik og forstør

Også i Århus, Odense, Esbjerg og Holstebro gennemførtes demonstrationer mod en ny krig mod Irak. I Århus deltog 350, mens der kom 150 til protesten ved Flakhaven i Odense.

Bag demonstrationen og koncerten i København stod initiativet 'Ingen krig mod Irak', en koalition af 43 organisationer, fagforeninger, bevægelser og partier. Det bebudede, at den vil blive fulgt op af flere manifestationer i de kommende år og opfordrede til dannelse af lokale fredsgrupper mod en Irak-krig landet over og på uddannelsessteder og arbejdspladser.

Arrangementet var led i den internationale aktionsdag mod en Irak-krig. Der demonstreredes samtidig eller i løbet af weekenden også i Washington, San Francisco og mange andre amerikanske byer, i Berlin, Holland, Sverige, Norge, Mexico, Sydkorea, Spanien og adskillige andre lande.

Se også:
Hilsen til arrangementet fra Ulla Røder

- End -