Fredsbevægelse
 

ASEM-topmøderne er en vigtig del af EUs supermagtsbestræbelser

Tale Stop Terrorkrigen
ved demonstrationen mod ASEM 23. september 2002

Lige nu, i Bellacenteret ikke langt herfra, mødes regeringslederne fra EU, med regeringsledere fra ti asiatiske lande. Disse såkaldte ASEM-topmøder, er pakket ind i det flotteste gavepapir. Således hedder det sig fra officielt hold, at der er tale om "et forum for uformelle drøftelser mellem stats- og regeringschefer, for at forbedre relationerne mellem Asien og Europa". Samtidig afholdes et hav af pompøse kulturarrangementer, for at skønmale en formodet samhørighed mellem Europa og Asien - alt sammen tilvejebragt af ASEM-topmødet.

Men, det er bestemt ikke gaver til folket, der drøftes og besluttes ved ASEM-topmøderne. Tværtimod, det er i virkeligheden et helt igennem anti-folkeligt topmøde, der er pakket ind i en jernring af pigtråd, politi og sikkerhed, hvor imperialisterne i samarbejde med deres marionetregimer, planlægger hvordan de kan fortsætte og forøge udbytningen og undertrykkelsen af det asiatiske folk. Hvis ASEM-topmødet virkelig var en gavebod til folket, ville det så være nødvendigt at omdanne Bellacenteret og dele af Amager til en adgang-forbudt-fæstning? Nej, overhovedet ikke. Det er fordi de udmærket ved, at hvad der foregår derude står i modsætning til folkets interesser, og derfor skaber det vrede og modstand.

Hvad er det så egentlig der finder sted ved disse ASEM-topmøder? Hvad findes der bag den prangende, glansfulde indpakning?

ASEM-topmøderne er en vigtig brik i EU's supermagtsbestræbelser. Som bekendt er Asien den mest folkerige verdensdel, med et kæmpe arbejdsmarked, forbrugsmarked og råstofmarked. Derfor er det yderst vigtigt for EU at gøre dets indflydelse gældende her, hvilket finder sted i skarp rivalisering med USA, Japan og Kina. Derfor er dagsordenen for mødet i København, bl.a. at åbne de asiatiske markeder endnu mere op for EU. Dette er allerede blevet meget konkret i dagene op til topmødet, hvor Dansk Industri har været vært for møder mellem ledere af store virksomheder fra Europa og Asien.

Konsekvenserne ved det, som i smarte vendinger kaldes "øget samarbejde", er at Asiens undertrykte nationer vil blive fastholdt i et slaveforhold, at arbejderne, at folket dér, vil fortsætte med at leve et kummerligt liv i dyb fattigdom, pga. de store monopolers griske udplyndring af både råstoffer og arbejdskraft. Det er grotesk når man tænker på at lande som f.eks. Filippinerne og Indonesien er meget rige på råstoffer og sagtens kunne være lande med udbredt velstand. Men sådan er det ikke for Asiens 3. verdens lande, når de med tusinde tråde er fanget i imperialismens spin, gennem institutioner som WTO, Verdensbanken og IMF, når de reelt er frataget deres selvbestemmelse og selvstændighed. Og når de regeres af marionetregimer som Arroyo-regimet i Filippinerne, der repræsenterer en lille herskende klasse, der er blevet stenrig på folkets blod, sved og tårer.

Vi må ikke tage fejl af at det er denne situation, denne dybt uretfærdige verdensorden, som ASEM-topmødet ønsker at fortsætte og uddybe. Men det ønsker vi ikke! Derfor rejser vi parolen:

EU - FINGRENE VÆK FRA ASIEN!

Udover økonomien, er "krigen imod terror" et andet helt centralt punkt på dagsordenen ved ASEM-topmødet. Her har EU-landene, inklusive Danmark, fra dag ét været dybt involveret. Terrorkrigen blev indledt med en forbryderisk krigsaggression imod Afghanistan, forsøgt legitimeret af begivenhederne 11. september 2001, og fremført som "det godes kamp imod det onde". Men bag dette gemmer sig USA-imperialismens arrogante ambitioner, om at opretholde og udbygge sin position som verdens politibetjent og den førende supermagt, der sigter efter at udbrede sin dominans til en stadig voksende del af kloden og opnå verdensherredømme.

EU har i ledtog med USA koblet sig på terrorkrigen og deltager aktivt i denne. Men på samme tid forfølger EU egne mål om at kunne komme til at spille en global politisk rolle, der svarer til dets økonomiske styrke. Dette kræver at EU opbygger en stærk hær, derfor ser vi opbygningen af en ny udrykningsstyrke på 60.000 soldater og en baggrundsstyrke på 250.000. Alt sammen for at tage kampen op med USA om verdensherredømmet.

Når ASEM-topmødet behandler hvad der kaldes "de nye sikkerhedsspørgsmål", så kan vi være sikre på at det ikke handler om at skabe fred og sikkerhed for det asiatiske folk. Det handler derimod om hvordan terrorkrigen, med alle dens elementer, kan udvides endnu mere i Asien. Lige fra ny "anti-terror lovgivning" - med udleveringsaftaler, indskrænkning af demokratiske rettigheder, forøget overvågning, indefrysning af bankkonti m.m - til konkrete militære interventioner, som den der allerede finder sted i Filippinerne. Her er et ganske godt eksempel på hvad terrorkrigen i virkeligheden sigter mod. Først gik USA's styrker, med godkendelse fra Arroyo-marionetregimet, ind i Filippinerne under påskud af at ville bekæmpe en mindre islamisk gruppe. Nu rettes der store militære offensiver imod forskellige folkelige kampe, og det forventes at de ca. 1000 amerikanske tropper her i oktober vil blive forøget til 5000. Den spændte situation i Filippinerne, og forfølgelsen af filippinere i EU-lande, vil vi naturligvis høre mere om når filippinske kammerater senere i dag vil holde tale.

Terrorkrigen vil komme til at slå hårdere ned på det asiatiske folk, såvel som på det arabiske folk - hvor det nu er tydeligt for enhver, at Bush og hans kumpaner med vold og magt og trods EU's skepsis vil have krig med Irak. Og hvor Israels uhæmmede krigsaggressioner får lov at fortsætte. Terrorkrigen vil også slå hårdere ned på det latinamerikanske folk, under dække af "krigen imod narko" i Peru, Bolivia, Ecuador og Colombia. Og terrorkrigen vil slå hårdere ned på folket i USA og i Europa selv, bare tænk på den reaktionære terrorpakke folketinget vedtog før sommerferien - det er et angreb på vores demokratiske rettigheder og et stort skridt ind i overvågningssamfundet og politistaten. Af alle disse grunde er den USA-ledede terrorkrig en krig imod verdens folk. Og derfor rejser vi parolen:

STOP TERRORKRIGEN!

Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget. Terrorkrigen har blæst nyt liv i folkets kampe verden over. Det er også højst nødvendigt i disse tider hvor krigsmagere som Bush, Blair, Putin og Sharon slår sig løs og hvor Danmark, med den amerikansk logrende skødehund Anders Fogh i spidsen, er en velvillig deltager og agerer som en aggressiv og krigerisk magt. Vi her i Danmark, bærer et stort ansvar i dette halvår, hvor Danmark besidder formandskabet i EU. Det er op til os at vise at kæden af kraftfulde demonstrationer og manifestationer imod imperialisternes topmøder, ikke stopper her, præcis som vi gør det i dag. Og vi må i de næste måneder gøre alt hvad vi kan for at bidrage til at EU-topmødet i december, kulminerer i mægtig modstand imod imperialisternes union, globalisering og krig.

EU - FINGRENE VÆK FRA ASIEN!

STOP USA's TERRORKRIG I FILIPPINERNE!

NED MED ARROYO-MARIONETREGIMET I FILIPPINERNE!

STØT FOLKETS KAMP I ASIEN!