Fredsbevægelse
 

Til regering og folketing

Udtalelse fra Fredsmarchen i København den 20. april 2002


Vi siger Nej til George Bushs og Ariel Sharons 'krig mod terror'.
Vi siger: Bekæmp fattigdommen i verden - ikke verdens fattige.

Danmark må skifte kurs fra krigspolitik til fredspolitik:

Den danske krigsdeltagelse i Afghanistan må ophøre! Soldaterne skal hjem!

Danmark må afbryde de militære, politiske, økonomiske, sportslige og kulturelle forbindelser med terrorstaten Israel og tilslutte sig BOYKOT ISRAEL.

Danmark skal ikke deltage i en ny storkrig mod Irak - men arbejde for at de dræbende sanktioner mod Irak ophæves!


Vedtaget ved Christiansborg af Fredsmarchen 20. april 2002