Europa
 

Ukrainekrisen:
Ny kold krig i Europa

Af Stop Terrorkrigen
Den notoriske krigsløgner, krigsforbryder og militarist Anders Fogh Rasmussen, der er NATO’s generalsekretær i stedet for i fængsel, gør sit for at piske en ny kold krig op i Europa.

Under et besøg i Washington DC for at forberede næste måneds NATOI-topmøde med den amerikanske udenrigsminister John Kerry, krigsminister Chuck Hagel og den nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice erklærede han, at ’den russiske intervention i Ukraine  udgør den mest alvorlige trussel mod Europas sikkerhed siden afslutningen på Den Kolde Krig’

- Det her et wake-up call, sagde han. -  For det euroatlantiske fællesskab. For Nato. Og for alle dem, der støtter et helt Europa, frit og i fred, siger han.

Sådanne fine ord brugte han også, da han sendte Danmark i krig mod Irak med løgnen om dets masseødelæggelsesvåben som påskud.

Han fremmanede et billede af, at Rusland er parat til militære overfald på Ukraine og på sigt andre lande:
-  Vores store bekymring lige nu er, hvorvidt han (Putin) vil fortsætte ud over Krim, hvorvidt Rusland til intervenere i de østlige dele af Ukraine.

- Hvis man kigger på det, kan man se en overordnet russisk strategi.  Det tjener deres langsigtede strategiske interesser om at bevare ustabilitet i regionen, der kan bruges, blandt andet til at forhindre landene i området mod at søge euro-atlantisk integration.


NATO: Militær opslugning af Ukraine

Fogh holdt den 17. marts et mode i Bruxelles med den fascistiske ukrainske kup-regerings udpegede udenrigsminister Andrii Deshchytsia.

Dette møde bekræftede Ukraines og NATO’s hensigt om at forstærke det militære samarbejde og udvikle Ukraines militære potentiale.

- Dette partnerskab omfatter udvikling af forbindelsen med det ukrainske militær og en udvidelse af antallet af fælles militærøvelser. Desuden vil NATO mere aktivt involvere Ukraine i dets multinationale projekter om udviklingen af de militære kapaciteter, sagde Fogh Rasmussen efter mødet.

Hele NATO’s forhold til Rusland og det begrænsede militære samarbejde, der eksisterer, er under overvejelse, hedder det.


NATO's ekspansion i Europa


NATO blæser med andre ord til en ny kold krig og forstærket militær oprustning på det europæiske kontinent – i direkte konfrontation med Rusland. Det amerikansk-installerede ’missil-forsvar’  som opbygges omkring Rusland, og som USA og NATO har ’garanteret’ aldrig vil blive anvendt til angreb på Rusland, og slet ikke er rettet mod Rusland, får måske alligevel adresse på raketterne.

Hvad NATO’s generalsekretær betegner som  Ruslands forsøg på at skabe ustabilitet ’ for at forhindre landene  i området mod at søge euro-atlantisk integration’ dækker over USA’s. NATO’s og EU’s opslugning af alle de tidligere øst- og centraleuropæiske lande, der enten var tilknyttet det nu opløste Sovjetunioneneller var erklæret neutrale under den tidligere kolde krig – fra Sverige og Finland og de baltiske lande, over Polen, Ungarn osv. til Ukraine ved Sortehavet.  

Den ’euro-atlantiske integration’ handler om en fælles amerikansk-EU blok, med NATO som militær arm, der skal dele og beherske verden og holde alle potentielle supermagtskonkurrenter – som Rusland og Kina – nede.

Siden Sovjetunionens opløsning i 1991 er den militære frontlinje i Europa rykket hundreder af kilometer mod øst. Det ene land efter det andet er optaget i Nato eller har indgået partnerskabsaftaler, der integrerer dem i Nato’s (USA’s og EU’s) militære strategi.

I baltiske lande macherer  nazister i gaderne, der hylder krigen mod det daværende so9cialistiske  Sovjetunionen, i Ukraine har USA, EU og NATO støttet et kup med nazister i front og støtter en kup-regering, hvor halvdelen af ministrene tilhører fascistiske partier.


Den gamle fjende og den ny kolde krig


I stedet for at udlægge  integrationen af Krim i Rusland efter folkeafstemningen på halvøen som begyndelsen på russisk militær ekspansion i Europa, og som en akut trussel om angreb på Nato-lande eller associerede lande, må det geopolitisk ses som et klart signal til ’euro-atalntiske’ alliance om, at Rusland har trukket en grænse for den militære omringning ved Krim og adgangen til Sortehavet.  Hertil – og ikke længere!

Det kapitalistiske og imperialistiske Rusland har foreløbigt langt fra  styrken til gå i krig med NATO og EU ved at besætte Ukraiine eller andre af dets naboer. Foghs koldkrigsdemagogi er svindel – endnuy engang.

Men Ukraine-krisen er også en lektion i. at de gamle koldkrigsmekanismer bare er skjult under overfladen. Fra der blev udskrevet folkeafstemning på Krim om halvøens og det russiske flertals fremtidige tilhørsforhold, som førte til optagelse af Krim i Rusland, stod politikere og medier på ryggen af hinanden for at ophidse til krig.

NATO har fået sin gamle fjende tilbage. Og EU-politikkerne skjuler militariseringen af unionen under slagordet om, at EU sikrer freden i Europa.


Se også Stop Terrorkrigens udtalelse om Ukraine

Hænderne væk fra Ukraine !Baggrund

Den utrolige historie om hvordan Krim blev foræret til Ukraine

Af Klaus Riis

Crisis in Ukraine: Russia Extends its Control over the Black Sea and Strategic Waterways

Af Prof Michel Chossudovsky

Ukraine: The Sovereignty Argument, and the Real Problem of Fascism
Af Gary Leupp

The New Great (Threat) Game In Eurasia

Af Pepe Escobar

 

- End -