Fredspolitik
 

Operation befri Iraks olie

Af Arne Hansen

Tale ved fredsdemonstrationen i Frederikshavn den 22.03.2003

Jeg studsede i morges da jeg hørte speakeren i radioavisen brugte udtrykket ”de allierede styrker” om de bomber der nu falder over Bagdad. Men Danmark er jo i krig. Og vi har jo også hørt en anden radio konsekvent betegne krigen med Bush’s betegnelse ”Operation befri Irak”. Det kan være svært at bevare fatningen og tænke selvstændigt når krigspropagandaen prøver at hjernevaske os.

Det er også kompliceret at gennemskue.

Men vi Frederikshavnere gør her vores del af hele verdensbefolkningens - inklusive fredelige amerikaneres -arbejde for at få stoppet denne ulovlige kortsigtede militaristiske løsning med mange uskyldige civile irakiske ofre. Angrebskrigen er udelukkende den nationalistiske og fundamentalistiske amerikanske regeringsklikes værk.

Operation befri Irak hedder krigen.

Ja USA må jo også være de nærmeste til det , da de i perioden 1979-1990 var Saddam Husseins allierede i krigen mod Iran.

Saddam Husseins giftgasangreb på Halabja foregik jo med amerikanske helikoptere. Men dengang holdt USA hånden over Saddam Hussein så anklager mod krigsforbrydelser blev afvist. ”Javel Saddam Hussein er en slyngel, men det er vores slyngel” sagde Cheeny (var det vist) dengang .

Er Fogh også ville til at følge Bush næste gang han laver en sådan beskidt alliance ?

Men i 1990 troede den amerikanske troldmands irakiske lærling Saddam Hussein at han også kunne invadere Kuwait som han havde gjort ved Iran. Men så blev Saddam Hussein skåret ned til den størrelse der passede amerikanerne. For de ville ikke støtte senere planlagte attentatforsøg på Saddam Hussein.

Det er åbenbart først nu hvor Bush–kliken er kommet til magten og vil have lov at styre Iraks olieressourcer for at hans tilhængere kan fortsætte forbrugsfrådseriet, at Saddam Hussein er kommet i vejen for Bush’s genvalg.

Så operationen burde snarere hedde Operation befri Iraks olie.

Selvfølgelig skal Irak ikke have A-våben Men Sikkerhedsrådsresolution 687 fra 1991om Mellemøsten som atomvåbenfri zone bør realiseres konsekvent og også gælde Israel. Vi har en ikke-spredningsaftale fra 1968 som siger at de lande som har A-åben skal afruste mod at de der endnu ikke har skal frasige sig retten til at udvikle A-våben.

Altså har USA også forpligtet sig til atomafrustning og skal vel også leve op til sine aftaler. Foreløbigt har vi ventet i 35 – 3 gange den tid Bush-kliken ville give Sadam Hussein før det var bombetid. Så det må jo være på tide at vi begynder at blive utålmodige med USA og i det mindst begynder våbeninspektioner. (Vi skal nok love at gøre dem færdige inden vi fælder nogen dom…)

Vi er nu på vej mod en mere ustabil verden med USA's manglende respekt for internationale aftaler og retsorden og andre kulturer. USA kræver nu ret til at bruge våben også A-åben mod ikke A-våbenmagter - også som forebyggelse, hvis blot man tror andre er på vej til ad åre at skaffe sig A-våben..

USA og England planlægger faktisk brug af A-våben i Irak, hvor halvdelen er børn under 16 år. Det kan kun vække afsky og burde være permanent forsidestof i medierne.

Og så konkrete eks på Krigsmagernes hykleri og utroværdighed

Bush, Blair og Fogh går i krig, FN og andre forventer at deres krig skaber millioner af nødstedte irakiske krigsflygtninge - men den krigeriske danske regering vil ikke lave beredskab til at tage imod nogle af de mest behandlingskrævende krigsflygtninge, - men vil opretholde lukkede grænser, og nedlægger oven i købet asylcentre på
stribe i disse krigsdage – Det kan jeg ikke finde andre ord for end Militarisme og befæstning af den Globale apartheidspolitik

Efter at have fået afslag med påbud fra Haarder om at udrejse til Irak i løbet af 14 dage (til krig!) forsøgte en irakisk flygtning her i byen for få dage siden, at sige helt farvel – netop på samme tid som regeringens folk siger de vil gå i krig for irakernes skyld – Det er Topmål af Kynisk Hykleri og bedrageri

Danmark udviser flygtning til Irak selv om han står til indkaldelse til den irakiske hær - samtidig med at Fogh vil angribe den samme irakiske hær som beskyldes for at huse og uddanne terrorister. – Inkonsekvens skaber utroværdighed.

En irakisk flygtning sagde til mig onsdag aften mens han bekymret sad
og afventede at Bushs krigshelvede ville bryde ud i Bagdad, hvor hans
forældre stadig bor:

Både Saddam Hussein og Bush er parat til at slå uskyldige irakiske civile ihjel for egen vindings skyld, - så Bush og Saddam Hussein må være af samme kaliber.

Den irakiske flygtning sagde også. ”Jeg vil gerne have Saddam væk, og jeg ønsker at kunne vende tilbage til Bagdad. Men jeg kan ikke bygge min lykke på, at et folk skal dø under en krig”

I Danmark drejer det sig nu frem for alt om at få vist vores modstand, så resten af verden får at vide at statsministeren kun taler på en minoritet af danskeres vegne mens flertallet er enige med de andre nordiske lande og Tyskland og næsten hele resten af verden. Og det gælder om at fortælle alle vi møder at er en del af den verdensopinion som nu er den eneste der kan gå op imod Bush verdensherredømme.

Se også
http://www.arnehansen.net/

- End -