Analyse
 

Powells Irak-billeder beviser ... ingenting

Pressemeddelelse

En dansk ekspert har foretaget en analyse, der tilbageviser de billedmaterialer, som den amerikanske udenrigsminister Colin Powell fremlagde for FN's Sikkerhedsråd sidste uge som dokumentation for, at Irak skjuler masseødelæggelsesvåben.

Analysen er foretaget af Rasmus Ole Rasmussen, som er lektor på Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Han beskæftiger sig med Nordatlantiske Regionalstudier (NORS) og hans interesseområder omfatter bl.a. "remote sensing", hvor man foretager videnskabelige analyser af satellit- og flybilleder.

Rasmussen påpeger, at det er Powells ord som i realiteten har bragt budskabet, medens billedmaterialet blot har fungeret som et sideløbende illustrationsmateriale eller staffage. Den amerikanske udenrigsministers billeder udgør altså ikke utvetydig dokumentation for hans påstande mod Irak.

Dels er billedkvaliteten så ringe at der er mange detaljer, som ikke kan skelnes. Dels drejer det sig i nogle tilfælde om tegninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer noget som helst, der findes i den virkelige verden.

Der er intet der tyder på at satellitbillederne er blevet manipulerede eller på anden måde bearbejdet med henblik på at fremme argumentationen. Til gengæld kan indholdet af fotobillederne fortolkes på mange forskellige måder.

Køretøjer, som skulle være til fjernelse af forurening ved en række bunkers med kemisk ammunition, kunne lige så godt være en hvilken som helst anden type køretøjer. Om køretøjerne bringer eller fjerner produkter, mandskab, medarbejdernes frokost, en kasse kolaer eller hvad det måtte være, er det umuligt at afgøre. Et billede, som angiveligt viser en træningslejr, hvor terrorister med forbindelser til Osama bin Laden fremstiller gift og eksplosiver, kunne lige så godt være en feriekoloni for irakiske skolebørn eller en virksomhed der producerer tørmælk eller damesko, påpeger Rasmussen. Fantasien er grænseløs.

Der er flere af billederne som utvivlsomt kan bruges som udgangspunkt for den videre våbeninspektion, foreslår Rasmussen - hvis de ellers får lov til at gå dem efter i sømmene. Men et meget stort spørgsmål er, hvorfor USA ikke allerede for længe siden har givet våbeninspektørerne de brugbare billeder.

Billederne kan under alle omstændigheder ikke uden videre anvendes til at retfærdiggøre et angreb mod Irak.

Hele analysen kan læses her:
"Som De ser, ser De absolut ingenting!"
- Den illustrerede krigserklæring

Af Rasmus Ole Rasmussen
Nordatlantiske Regionalstudier, Roskilde Universitetscente

Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

- End -