Analyse
 

MEDIEALARM 1

www.mediefokus.dk

Om den fabrikerede britiske regeringsrapport, Colin Powell skamroste i FN

Se også Peter Kofods brev på vej til Bagdad

______________________________________

Kære DR Tv-avisen, DR Nyheder International & DR-redaktionen,

Mit navn er Carsten Sloth Hansen. Følgende er skrevet på vegne af Peter Kofod, (den første danske frivillige til at melde sig som menneskeligt skjold), og undertegnede.

Peter og jeg er gået sammen for at starte initiativet Mediefokus. Et initiativ hvis mål er at stille skarpt og stille kritiske spørgsmål, når medierne fortier fakta. Fortielser der desværre har vist sig aktivt at hjælpe med til at legitimere en krig mod Irak.

Vi agter at dokumentere dette brev samt det svar I giver eller undlader at give på hjemmesiden www.mediefokus.dk, når denne åbner d. 15.02.03. Vi håber I vil svare tilbage på clsh@ruc.dk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under sin fremlæggelse den 05.02.03 i sikkerhedsrådet udtalte Colin Powell: "I would call my colleagues' attention to the fine paper that the United Kingdom distributed . . . which describes in exquisite detail Iraqi deception activities."

Rapporten Powell henviste til bærer titlen "Iraq - its infrastructure of concealment, deception and intimidation". Rapporten fylder i alt 19 sider og blev offentliggjort af den britiske regering d. 30.02.03. (Rapporten kan findes på: http://www.ukonline.gov.uk//Images/img213573.pdf
Samt på http://www.number-10.gov.uk/output/Page7111.asp)

I den engelske avis "The Guardian" kunne man imidlertid fredag d. 07.02 læse et afgørende vidnesbyrd fra Glen Rangwala, lektor i politik ved Cambridge Universitet. Glen Rangwala kunne således dokumentere at den britiske rapport i virkeligheden blot består af en sammensætning af 3 akademiske afhandlinger som embedsmændene havde udnyttet uden at kontakte ophavsmændene.

I rapporten anvendes ordrette passager fra disse 3 afhandlinger:

1) Ibrahim al-Marashi, "Iraq's Security and Intelligence Network: A Guide and Analysis", Middle East Review of International Affairs, September 2002,
(se http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue3/jv6n3a1.html)

2) Ken Gause, "Can the Iraqi Security Apparatus save Saddam?", Jane's Intelligence Review, November 2002, pp.8-13.

3) Sean Boyne, "Inside Iraq's Security Network, Part One," Jane's Intelligence Review, Vol. 9, No. 7 (July 1997), and No. 8 (August 1997)

Den mest udnyttede af de 3 kilder i rapporten er al-Marashis "Iraq's Security and Intelligence Network: A guide and Analysis". Problemet med at anvende kilden til at fastslå nødvendigheden af en krig er: Afhandlingen handler om Iraks sikkerhedstjenestes aktiviteter i Kuwait august 1990-januar 1991. Al-Marashis hovedkilde i afhandlingen er derfor dokumenter skaffet fra 1991 fra "the Iraq Research and Documentation Project." Dette betyder med andre ord, at en del af de oplysninger der bruges i rapporten til at dokumentere et brud på resolution 1441 og dermed fremprovokere en krig er mere end 11 år gamle.

Den britiske rapport udlægger selv: "This report draws upon a number of sources, including intelligence material." Rapporten nøjes dog ikke med at kopiere et antal dokumenter, den forfalsker direkte konklusionerne fra de 3 afhandlinger.

Siderne 15-16 udgør således en næsten ordret gengivelse af passager fra Boynes afhandling. Den eneste forskel er at Boyne anslår "Fedayeen Saddam"'s personnel til at være mellem 18.000-40.000 mens den britiske rapport blot har opgraderet tallene til mellem 30.000-40.000.

Udover at justere ved tallene rettes der også ved de ord der anvendes i rapporten.

På side 9 ændres al-Marashi's formulering "monitoring foreign embassies in Iraq" til i den britiske rapport at hedde "spying on foreign embassies in Iraq".

Samtidig ændres beskrivelsen af Mukhabarats aktivitet fra formuleringen:
"aiding opposition groups in hostile regimes" til:
"supporting terrorist organisations in hostile regimes".

Endvidere ændres beskrivelsen af "Fedayeen Saddam"'s oprindelige gruppering fra:
"some 10,000-15,000 'bullies and country bumpkins.'" til at hedde:
"some 10,000-15,000 bullies."

Glen Rangwala kommenterer selv på disse retoriske ændringer, at angrebsparterne tydeligvis har haft større interesser i at beskrive sikkerhedstyrkerne som terrorister end som "bondetampe".

Undermineringen af rapporten rystede fredag d. 07.02 de britiske medier. BBC havde således allerede kl. 13:14 britisk tid en artikel omhandlende kritikken af dokumentet fremlagt på deres hjemmeside. (se: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2735031.stm)
Sagen blev taget op gentagne gange i BBC's nyhedsudsendelser i løbet af dagen. Der er derfor ingen reel mulighed for, at DR's redaktion ikke har været fuldt bevidst om den højt aktuelle underminering af dokumentet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi vil på denne baggrund gerne stille DR følgende spørgsmål:

- Hvorfor fandt Danmarks public service station DR TV ikke "plads" til så meget som at nævne undermineringen af dokumentet i hverken 18.30 eller 21-Tv-avisen? (30 sekunders beskrivelse af sagen i Deadline kl. 23 synes ikke at tage højde for sagens afgørende karakter.)

- Hvorfor nævner I ikke i de to Tv-aviser med ét ord at det dokument som "bevisføreren" Powell ved sin domstol omtalte som "the fine paper that the United Kingdom distributed . . . which describes in exquisite detail Iraqi deception activities." er definitivt dokumenteret som bestående af uautoriseret brug af 3 af hinanden forskellige akademiske afhandlinger?

- Hvorfor stiller I ikke spørgsmål ved udsigten til, at vi er ved at kaste verden ud i en krig
som den britiske efterretningstjeneste kun kan retfærdiggøre ved at bruge disse kilder, hvoraf hovedkilden, hovedsageligt har sine data om det irakiske sikkerhedssystem fra kalenderåret 1991?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En krig med uoverskuelige menneskelige konsekvenser er en meget reel trussel. Den kommer ikke til umiddelbart at ramme os herhjemme, hverken os foran eller bagved TV-skærmene. Men for den irakiske civilbefolkning bliver det desværre en meget virkelig krig.
Det irakiske folk er allerede uhyggeligt forarmet. Det irakiske folk har levet mere end tre årtier under diktatoren Saddam Hussein. De har gennemgået en lang og optærende krig mod Irak. De har gennemgået uhyre intensive bombninger under golfkrigen. De har gennemgået 12 års folkedrab under FN-sanktionerne og de har især siden december 1998 været ofre for eskalerende ulovlige amerikansk - britiske bombninger i de såkaldte "flyveforbudszoner".
Endnu en menneskelig tragedie truer nu det irakiske folk.
Et lækket dokument dateret 10.12.02 fra FN med titlen "likely humanitarian scenarios" udmaler således et frygtindgydende scenarie: "It is estimated that there will eventually be some 900,000 Iraqi refugees requiring assistance, of which 100,000 will be in need of immediate assistance"
(se: http://www.casi.org.uk/info/undocs/war021210.pdf)

Med sin tavshed fredag d. 07.02 har public service stationen DR TV aktivt ført det danske folk bag lyset og rykket det uskyldige irakiske folk én dag tættere på Bush's kyniske dom. "Game Over."

Håber på et menneskeligt svar
venlig hilsen

Mediefokus
Peter Kofod & Carsten Sloth Hansen.

+Appendix:

Glen Rangwala har konstrueret en oversigt over sammensætningen af den 19-siders britiske rapport. Rangwalas oversigt med tilhørende kommentarer om subsistens gengives kort herunder:

For at se Glen Rangwalas analyse se:
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/2003/0205plagiarism.htm

s. 1: Referat af dokumentet

s. 2-5: Repetition af Blix's rapportering af de besværligheder våbeninspektørerne har været mødt med samt fremlægning af udokumenterede påstande om al-Mukhabarat's aktivitet.

s. 6: Simplificeret version af model om Saddams sikkerhedssystem taget fra Marashi's afhandling.

s. 7: Den øverste del om det præsidentielle sekretariat er taget fra Gause, mens den nederste del af siden om det nationale sikkerhedsråd er taget fra Boynes afhandling.

s. 8: Denne side, der omhandler det nationale sikkerhedsråd, er i fuldstændighed kopieret fra Boyne.

s. 9: Kopieret fra Marashi, bortset fra den nederste del der er ikke er substantiel.

s. 10: Er fuldstændigt kopieret fra Marashi, bortset fra den sidste del der ikke er substantiel.

s. 11: Er fuldstændigt kopieret fra Marashi (om Special Security) bortset fra den øverste del (om General Security), der ikke er substantiel.

s: 12 Er fuldstændigt kopieret fra Marashi (om Special Security)

s. 13: Er kopieret fra Gause (om Special Protection) og Marashi (om Military Intelligence).

s. 14: Er fejlagtigt kopieret fra Boyne (om Military Security) og fra Marashi
(om Special Republican Guard.)

s. 15: Er kopieret fra Gause og Boyne (om al-Hadi projekt/ projekt 858)

s. 15-16: Er kopieret fra Boyne (om Fedayeen Saddam).

s. 17-19: Angiveligt for hovedparten englændernes eget materiale.

- End -