Fredspolitik
 

Ellsberg fra ´Pentagon Papers´ ser Deja Vu i Irak

af Jane Sutton

Reuters 24 nov. 2002


Da den amerikanske embedsmand, Daniel Ellsberg, der afslørede The Pentagon Papers, skrev en ny memoirebog, der redegør for hans beslutning om at lække hemmelige US- militær dokumenter, der blotlagde officielle løgne om Vietnam krigen, havde han ingen anelse om, at De Forende Stater snart ville være i krig med Irak.

En uge efter udgivelsen af hans bog, "Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers," oktober 2002, bemyndigede kongressen præsident George W. Bush til om nødvendigt at føre krig for at afvæbne Baghdad.

Ellsberg er nu travlt beskæftiget med at gøre det han ønsker han havde gjort tidligere under Vietnam krigen - slå alarm!

"Jeg ville give alt, hvad jeg har, for at undgå denne krig, alt hvad der er troværdigt og ikke-voldeligt for at undgå denne krig, som jeg mener vil være en katastrofe, og som vil indvarsle en katastrofernes tidsalder," fortalte Ellsberg Reuters under et weekend besøg på Miami Book Fair.

"Fremtiden er mørk, men ikke håbløs. Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for i det mindste at advare folk. Risikoen er for stor."

Ellsberg´s syn på den mulige fremtid er i sandhed mørk.

Hvis Osama bin Laden´s al Qaeda netværk udløser et "spektakulært" terrorangreb på de Forenede Stater således som FBI har advaret om, vil det udløse en US invasion af Irak selv om Bagdhad ikke er indblandet, forudser han.

Hvis der ikke kommer et angreb snart, vil de Forenede Stater provokere Irak til at nedskyde et af dets fly i "no-fly" zonerne i det sydlige og nordlige Irak, sagde han.

"Hvis Saddam ikke har held til at nedskyde et af vore fly, vil de flyve lavere og lavere," sagde Ellsberg.
"Vi vil være i krig med Irak allerede inden jul."

Saddam vil i så fald bruge giftgas imod amerikanske tropper og udløse et amerikansk gengældelsesangreb på hans bunkers med earth-penetrating atomvåben, hvilket uvægerligt vil forårsage civil massedød og "fremkalde hundredetusinder af nye rekrutter til selvmordstræning," sagde han.

"Jeg tror den (den amerikanske regering) er meget smart. Den ville være meget dum hvis den tror, at dette vil reducere chancerne for terrorisme. Den vil stige brat."

Saddam vil gøre sine massedestruktionsvåben tilgængelige for al Qaeda, hvilket sætter dem i stand til at iværksætte angreb, der vil tilintetgøre Israel og mange af dets naboer, og foranledige hære med sympati for islamistisk sag til at overtage Pakistan og Indonesien og igangsætte aktioner for at få fat i Pakistan´s atomvåben.

En ny barbariets tidsalder?

"Det vil gøre det umuligt for disse lande, hvis samarbejde i jagten på al Qaeda celler er absolut essentiel," sagde Ellsberg. "Vi vil ikke længere være i stand til at reducere al Qaeda´s styrke. .... Osama vil blive en helt for den muslimske verden i de næste tusinde år."

Slutresultat: En ny barbariets tidsalder." sagde han. "Verden kommer i sidste instans til at se ud som Afghanistan udenfor Kabul."

Andre har opstillet den slags dommedagsscenarier, men i Iraks tilfælde er de Forenede Staters militære overlegenhed vokset så overvældende siden golfkrigen i 1991, at selv NATO er ladt bagude. Irak´s militær er meget mindre end det var. Amerikanske embedsmænd har sagt, at de ikke har nogen intention om at bruge atomvåben imod Saddam, men de har advaret om at hvis han udløser biologiske eller kemiske våben, bortfalder alle forbehold.

Som grundlag for sine forudsigelser har Ellsberg udsædvanlige forudsætninger, omend fra en anden tidsalder og i en anden konflikt.

Den tidligere marineofficer og ex-Pentagon embedsmand var medlem af en forsvars tænketank, der skrev et hemmeligt studiemateriale om USA´s politik i Vietnam. Det 7.000 sider store arbejde, der blev kendt som the Pentagon Papers, afslørede, at fire præsidenter konstant havde løjet overfor offentligheden og kongressen om den amerikanske krig i Sydøstasien.

Desillusioneret lækkede Ellsberg den til pressen i 1971 og udløste dermed en fuore, der medvirkede til at bane vej for USA´s tilbagetrækning fra Vietnam.

Ellsberg blev fængslet for spionageanklager der blev opgivet i 1973, og siger at han kun fortryder, at han ikke slog alarm tidligere.

"Det værste jeg nogensinde gjorde, var at medvirke til at bombardementerne begyndte" i Vietnam, sagde han.

Han skrev sin bog, sagde han, fordi den indeholder en tidløse lære om "the folly of self-delusion." (selvbedragets tåbelighed)

Den indleder med Ellsberg´s opdagelse, at det formodede nordvietnamesiske angreb på et amerikansk flådefartøj i Tonkinbugten i 1964 sandsynligvis aldrig fandt sted, og at præsident Lyndon Johnson vidste det, da han brugte det angivelige angreb til at overtale kongressen til at bemyndige amerikansk militær magt i regionen.

Ellsberg kalder bemyndigelsen til Irakkrigen "Tonkinbugt II" og tilføjer: "Jeg har studeret denne regerings beslutningsproces i 44 år. Jeg kender ikke disse specifikke personer, men jeg kender nogle af deres rådgivere. Jeg forstår denne tænkning.

"Denne krig vil se meget, meget slem ud få måneder efter at den er udbrudt," sagde han. "Denne krig er en afskyelighed som ikke må finde sted."

Copyright 2002 Reuters Ltd

Se også:

Ellsberg: Stadig på færde Af Danit Lidor

Daniel Ellsberg: My private Vietnam - What I had to do

- End -