Fredspolitik
 

INGEN KRIG IMOD IRAK!
Stop terrorkrigen!

Nej til dansk krigsdeltagelse!
Stop terrorkrigen!

Hvad bør der gøres?
Hvad kan du gøre?

Overalt udvikler modstanden sig imod USA's forestående krigsaggression imod Irak og "krigen imod terror" generelt. Kæmpemæssige demonstrationer finder sted i de krigsførende lande selv. London 400.000. New York 200,000. Firenze 1.000.000+.
I hundreder af byer verden over - København, Århus, Odense, Esbjerg indbefattet - blev der demonstreret den 26. oktober.
Danmark er for nærværende formandskabsland i EU, og dette giver os anledning til at markere overfor hele Europa og resten af verden, at vi klart siger "Ingen Krig imod Irak" og "Stop Terrorkrigen" - uanset at Fogh regeringen fungerer som USA's medløber og har sagt ja til dansk krigsdeltagelse, som et stort flertal er imod

Kun kombinationen af at USA løber ind i problemer i sin krigsførelse og en konsekvent modstand imod denne verden over, vil kunne bremse dem.

*Deltag hver lørdag formiddag kl. 12.00 på Kultorvet i København, i Stop Terrorkrigens uddeling af løbesedler

*Deltag i at markere krigsmodstanden under EU-topmødet - ikke mindst ved demonstrationen d. 13. december mod terrorkrig, Irak-krig og dansk/europæisk krigsdeltagelse. Start: Axeltov 15.30. Arrangør : København 20002 - Copenhagen 2002. www.copenhagen2002.dk

*Få tilsendt materialer imod krigen mod Irak og "krigen imod terror" generelt, som du kan udbrede på din arbejdsplads, dit uddannelsessted, i dit kvarter, osv.

*Gå med i eller giv et bidrag til Stop Terrorkrigen (vi afholder Stormøde, der er åbent for alle, hver 2. og 4. mandag i måneden).

* Kom på Rådhuspladsen kl. 20 den dag krigsaggressionen indledes.


Med afsæt i begivenhederne den 11. september sidste år, lancerede USA-imperialismen og dets allierede den såkaldte "krig imod terror". Først gik det ud over Afghanistan, dernæst Filippinerne og nu står Irak for tur. Men hvad gemmer der sig bag disse begivenheder?


Spørgsmål og forsøg på svar
om krigen imod Irak og "krigen imod terror"

Er Irak en fare for USA?
Eller er det USA, der er en fare for Irak?

På trods af at Bush-administrationen har måttet opgive sine ihærdige forsøg på at forbinde Irak med 11.september-begivenhederne og anthrax-sagen, truer USA Irak med ny krigsaggression. Påskuddet er at Irak besidder masseødelæggelsesvåben og at Irak ikke efterkommer de FN's resolutioner, landet blev påtvunget efter golfkrigen.

Irak behandles uretfærdigt. Ikke nok med at landet reelt er blevet delt og påtvunget alvorlige sanktioner. Som det er blevet dokumenteret, ødelagde USA under golfkrigen med fortsæt det irakiske vandsystem. Kombinationen af mangel på rent drikkevand og sanktioner, har resulteret i at omkring 1 mio. irakere er døde, herunder mindst en halv mio. irakiske børn. Med andre ord: USA har forøvet et folkemord!

Efter mange års krig i 80'erne, efter golfkrigen, delingen af landet, sanktionerne og de daglige bombardementer, er Irak i dag ikke en trussel for sine egne naboer og slet ikke for USA. Når det gælder besiddelsen af masseødelæggelsesvåben, er det tværtimod supermagten USA, der er en trussel for Irak og for hele verden. USA har de største besiddelser af både A-våben, kemiske våben og biologiske våben. Og USA har ikke blot historisk vist sig parat til at anvende dem (husk på Hiroshima og Nagasaki eller brugen af Agent Orange i Vietnamkrigen). Nej, Bush-administrationen truer aktuelt med at anvende sin atomvåben offensivt, at "slå først" imod sine fjender.

Hvilken rolle har våbeninspektørerne spillet i Irak?
Vil en FN-resolution legitimere krigen imod Irak?

Ifølge den tidligere chef for FN's våbeninspektører i Irak, amerikaneren Scot Ritter, har Irak ikke besiddet masseødelæggelsesvåben siden starten af 90'erne, da Irak blev afvæbnet. Alligevel forblev våbeninspektørerne i Irak og de har spillet en åbenlys politisk rolle. Det er velkendt at våbeninspektørerne har været kraftigt infiltreret af CIA og er fremkommet med diverse påskud for aggression overfor Irak, når det har være opportunt for USA.

Samme Ritter beretter: "Lad os huske på at grunden til at våbeninspektørerne ikke længere befinder sig i Irak, ikke er at irakerne smed dem ud, men snarere at de blev beordret til at forlade landet af USA, efter at USA havde manipuleret inspektionsprocessen for at skabe en konfrontation, som førte til Operation Ørkenræv. USA anvendte på daværende tidspunkt efterretningsmateriale inspektørerne havde indsamlet, for at angribe Irak…"

De masseødelæggelsesvåben det hævdes at Irak besidder, er blot et påskud for den forestående krigsaggression. Hvis det ikke var tilfældet, ville USA jo også skulle "afvæbne" Israel, hvis besiddelse af atomvåben er en offentlig hemmelighed. Af samme grund vil en evt. FN-resolution der "legitimerer" en krigsaggression imod Irak, heller ikke afspejle at krigen er berettiget, blot at USA er i stand til at gennemtvinge sin vilje i FN.

Hvilke mulige scenarier rummer en krigsaggression imod Irak for Mellemøsten?
Hvad vil krigsaggressionen betyde for Palæstina, for Iran, m.fl.?

USA har gennem årtier enten set gennem fingre med eller direkte tilskyndet Israels besættelse af Palæstina og dets krig imod det palæstinensiske folk. USA's forsvarsminister, Rumsfeld, betegner den dag i dag de områder som Israel besatte i 1967, som de "såkaldt besatte" områder. Der består en reel fare for at Bush og Sharon planlægger at gennemføre en "endelig løsning på det palæstinensiske problem", i ly af den forestående krigsaggression imod Irak. Blandt de muligheder som de stærkt zionistiske ledere opererer med i Israel, er en såkaldt "forflyttelse", dvs. en etnisk udrensning, af den palæstinensiske befolkning. En mulig destination er Nordirak.

En succesrig krig imod Irak, set fra USA's synspunkt, vil give Bush endnu mere blod på tanden. Bush og hans administration har allerede gjort det klart at de er villige til at slå til imod andre lande i Mellemøsten, herunder ikke mindst lande som Iran, Syrien og Libyen.

Hvad er de bagvedliggende grunde til at Bush og USA forbereder krig imod Irak?
Hvad er de bagvedliggende grunde til USA's "krig imod terror"?

USA ønsker at kontrollere verdens oliereserver. Kontrollen med en sådan strategisk ressource, gør at USA opnår kontrol med mulige rivalers energiforsyning. Det giver ikke blot USA en stor økonomisk magt, det giver også USA en endnu større militær magt, end den USA besidder i dag.

Men USA tilstræber ikke blot at dominere verden økonomisk og militært, også politisk. Derfor må enhver vedholdende opposition til USA, trædes under fode. De lande der ikke underkaster sig USA, er de første der står for tur. Det gælder især Irak og de såkaldte "slyngelstater". Men det vil ikke forblive derved. USA plejer sine egne interesser over hele verden, opbygger militære baser, dominerer verdenshavene, gennemfører sine tilsigtede "regimeskift" gennem statskup eller intervenerer direkte og militært. USA er en imperialistisk supermagt, der tilstræber verdensherredømme.

"Krigen imod terror" rammer ikke blot undertrykkende regimer, såsom Talebans eller Saddam Husseins. Den rammer sociale bevægelser over hele verden. En af dens udløbere, terrorlovgivningen, der også er blevet indført i Danmark, undergraver ytringsfriheden og kan potentielt anvendes imod alt lige fra demonstrationer til arbejdskampe.

Det er hvad der gemmer sig bag den såkaldte "krig imod terror", som USA og dets allierede fører. Og Bush-administrationen lægger ingenlunde skjul på disse ting. Den har netop forfattet og udgivet sit doktrin betitlet "Den Nationale Sikkerhedsstrategi". I dette dokument bekræftes det at "krigen imod terror" er en permanent krig, at USA ser sig berettiget til at træde ethvert lands nationale suverænitet under fode, udenom enhver international ret eller konvention, for at sikre egne interesser. Det slås fast at USA agter at "slå først" og gennemføre såkaldt "præventive krige" overalt i verden. Det slås fast at USA ikke blot ønsker at militarisere og kontrollere hele kloden, tilmed også rummet, alt sammen for at sikre "den nye verdensorden", pax-americana, USA's verdensherredømme.

STOP TERRORKRIGEN
Vølundsgade 3
2200 København

email: stopterrorkrigen@ofir.dk

: www.stop-terrorkrigen.dk