Fredspolitik
 

Officielt: USA olje ligger til grund for Irak krisen

af Neil Mackay

The Sunday Herald (Scotland) 6 oktober 2002

Præsident Bush´s kabinet indrømmede i april 2001 at ´Irak stadig har en destabiliserende virkning på oljetilførslen til internationale markeder fra Mellemøsten´, og at da dette indebærer en uacceptabel risiko for USA, er militær intervention nødvendig.

Vicepræsident Dick Cheney, der er formand for the White House Energy Policy Development Group, har bestilt en rapport om ´energisikkerhed´ fra the Baker Institute for Public Policy, en tænke-tank oprettet af James Baker, den tidligere udenrigsminister under George Bush Sr.

Rapporten, Strategiske udfordringer for energipolitikken i det 21. årh., konkluderer:

´De Forenede Stater er stadig udsat for sit energidilemma. Irak har fortsat en destabiliserende virkning på ... tilførslen af olje til de internationale markeder fra Mellemøsten. Saddam Hussein har også demonstreret sin villighed til at true med at bruge oljevåbnet, og til at bruge sit eget eksportprogram til at manipulere oljemarkedet.
Derfor bør USA iværksætte en omgående politisk nyvurdering vedrørende Irak omfattende militær, energi og politisk/diplomatiske vurderinger.

De Forenede Stater bør derefter udvikle en integreret strategi med vigtige allierede i Europa og Asien, og med vigtige lande i Mellemøsten for at genformulere mål med hensyn til Irakpolitikken og for at genoprette en sammenhængende koalition af vigtige allierede. ´

Baker, som overgav anbefalingerne til Cheney, den tidligere chef-administrator for Texas oljefirmaet Halliburton, blev rådgivet af Kenneth Lay, den belastede forhenværende direktionschef for den amerikanske energi gigant Enron, der gik fallit efter at have gjort sig skyldig i massiv bogføringssvindel.

De andre rådgivere for Baker var: Luis Giusti, en Shell ikke-administrerende direktør; John Manzoni, regional præsident for BP og David O´Reilly, direktionsforman for Chevron Texaco. Et andet navn med tilknytning til dokumentet er Sheik Saud Al Nasser Al Sabah, den tidligere Kuwaitske oljeminister og medlem af Baker Instituttet.

Præsident Bush har også tætte forbindelser til den amerikanske oljeindustri og var engang indehaver af oljekompagniet Spectrum (7).

Bakerrapporten fremhæver det massive underskud i verdens oljeforsyninger, der nu konfronterer USA med en hidtil ´uhørt energi pris labilitet´og som har ført til gentagne elektricitetsudfald i områder som Kalifornien.

Rapporten refererer til virkningen af brændsstofmangler på vælgerne. Den anbefaler en ´ny og levedygtig amerikansk energipolitik som afgørende for Amerika´s indenrigsøkonomi og for nationens sikkerhed og udenrigspolitik´.

Irak, siger rapporten, ´åbner og lukker sine haner, når skønner at det er i dets strategiske interesse at gøre det´, og tilføjer, at der er "en mulighed for at Saddam Hussein kan tænkes at trække den irakiske olje ud af markedet for længere tid" med henblik på at påvirke priserne.

Rapporten siger også, at Cheney bør integrere energi og sikkerhed for at stoppe ´manipulationer af markeder fra en hvilkensomhelst stat´, og foreslår at Cheney´s Energy Policy Group kommer til at omfatte ´repræsentation fra forsvarsdepartementet´.

Medmindre De Forenede Stater påtager sig en ledende rolle i udformningen af nye spilleregler,´ siger rapporten, vil amerikanske virksomheder, amerikanske forbrugere og den amerikanske regering [komme til at befinde sig i] en svagere stilling.´

(Report on 'energy security' from the Baker Institute for Public Policy, a think-tank set up by James Baker, the former US secretary of state under George Bush Sr.: www.rice.edu/projects/baker/)

- End -