Fredspolitik
 

Udtalelse fra Fredskonferencen

28.-29. september 2002

Fredskonferencen i TiB, Valby, indkaldt af Stop Terrorkrigen, vedtog følgende udtalelse:

Løfterne og håbet om en fredelig verden er forsvundet og permanent krig er blevet sat på den globale dagsorden i form af George W. Bush' og USA's 'krig mod terror'.
Efter den 11. september 2001 har oprustning og militarisering sat nye rekorder. Aldrig har verdens førende militærmagt USAs krigsbudget været større. Milliarder og atter milliarder af dollars bruges på udviklingen af nye våben af enhver art for at sikre USAs militære overlegenhed som verdens eneste supermagt, indbefattet en ny generation af atomvåben, de såkaldte 'mininukes'. Med det såkaldte 'missilskjold' søger det at beherske verdensrummet militært.

USAs regering har udviklet en ny militærdoktrin, som vil tillade det at angribe ethvert land, det måtte ønske, med lammende slag. Brugen af atomvåben udelukkes ikke. Samtidig har USA opsagt hidtidigt gældende våbentraktater.

Verden er blevet et farligere sted. Oprustningsbølgen trækker sine spor overalt. Atommagter som Indien og Pakistan har stået på atomkrigens rand. Efter den 11. september angreb USA Afghanistan for at vælte regimet der og indsætte sin håndplukkede regeringschef. 'Krigen mod terror' er blevet udbredt til lande som Filippinerne og Colombia, hvor fredsforhandlinger med oprørsbevægelser afløses af intensiveret borgerkrig.

USA, med Storbritanniens Tony Blair og Israels Ariel Sharon som følge, bevæger sig hastigt hen imod en ny storkrig mod Irak, der skal udskifte Saddam Hussein og indsætte en irakisk ledelse efter USAs valg.
En sådan krig vil være i dyb modstrid med international ret og FNs charter. Den vil være en katastrofe for den irakiske befolkning og for en nation, som allerede er i knæ. Mere end 1 million mennesker er blevet dræbt som følge af USAs og FNs sanktioner, heraf mere end ½ million børn.
Der er samtidig grund til at frygte, at en sådan aggressionskrig af Israel vil blive benyttet til at cementere den ulovlige besættelse af de palæstinensiske områder i strid med FNs resolutioner og til at knuse forhåbningerne om en fri og uafhængig palæstinensisk stat.

Vi opfordrer til at slutte op om bestræbelserne for at gøre den internationale aktionsdag den 26. oktober til en landsdækkende manifestation for det klare flertal af danskerne, som er modstandere af en krig, under parolen 'Ingen krig mod Irak'.
Bryder krigen ud, slutter vi op om opfordringen til, at protesten samles den nærmest påfølgende aften kl. 20 foran rådhuset i byerne landet over - og vil bidrage til at udvikle en massiv antikrigsbevægelse gennem ikke-voldelig folkelig mobilisering og civil ulydighed.

Et særligt fokus vil freds- og solidaritetsbevægelserne sætte på Dødens købmænd, som profiterer på krigene - som Terma, der leverer dele til F16-fly, som bruges af Israel mod palæstinenserne, og A.P. Møller, som har indgået en milliardkontrakt med Pentagon om fragt af våben i forbindelse med en ny Irak-krig.

Spørgsmålet om at forhindre dansk krigsdeltagelse er centralt. Det betyder modstand mod enhver form for direkte eller indirekte dansk støtte til en krig mod Irak eller andre dele af 'krigen mod terror': politisk, militær, økonomisk, materiel - og beslutsom modstand mod udsendelsen af danske tropper under enhver form.

I forhold til udsigten til en ny krig mod Irak rejser vi følgende krav over for den danske regering:

* At en krig mod Irak bliver uden dansk deltagelse, militært, økonomisk og politisk.

* I dette efterår, hvor Danmark har formandskabet i EU, kræver vi, at den danske regering arbejder for at få EU til at advare Bush mod at begynde en ny krig!

* Den danske regering må virke for at FN får stoppet denne ulovlige krig.
En krig mod Irak vil være i strid med international ret og et groft brud på FNs charter. Hvis FNs sikkerhedsråd under amerikansk pres sanktionerer en militæraktion vil det fuldstændig undergrave FNs autoritet for fremtiden.

* * *

Vi, deltagerne på Fredskonferencen fra forskellige freds- og solidaritetsbevægelser, forpligter os også til at forstærke vores samarbejde og i videst muligt omfang koordinere aktiviteterne, i respekt for forskelligheden og mangfoldigheden. Den ny fredsbevægelse, som vokser frem i Danmark og internationalt, består af en mangfoldighed af politiske og sociale bevægelser, med forskellige ideologiske udgangspunkter og målsætninger. Et samarbejde på den bredest mulige basis omkring konkrete aktioner og kampagner er en nødvendighed for at sikre den størst mulige udvikling af den folkelige modstand.

Deltagerne på Fredskonferencen vil arbejde for en sådan ny, bred og effektiv modstand mod oprustning og militarisering, mod en ny krig mod Irak og mod den 'krig mod terror', som udgør det største og farligste angreb på verdensfreden og udviklingen af en mere retfærdig og bedre verden.

København den 29. september 2002

Underskrevet af bl.a

Mathilda Feldthaus
Kvinder i Sort-Netværk

Tom Vilmer Paamand
Aldrig Mere Krig

Bo Richardt
FredsVagtens Venner

Grete Møller
Kvinder for fred

Dorte Grenå
Stop Terrorkrigen

Josephine Høegh
Filippinsk Solidaritets Komité

Sammi Jawad
Stop sanktioner og krig mod Irak

Jørgen Manniche
Helsingør Fredsgruppe

Jan Nielsen
Stop krigen-Netværket, Odense

Mogens Hansen
Palæstina-Initiativet Odense

Peder Pedersen
Århus mod krig og terror

Bodil Gravsholt
Esbjerg Fredsbevægelse

Lisbet Nielsen
Freds- og solidaritetsgruppen
Gladsaxe-Herlev

Ron Ridenour
Journalist

Raymond Swing
DKP

Lis Marita Eltvik
Socialpædagog

Suzanne Rasmussen
Fredsvagt

Anna Rasmussen
Fredsvagt

Martin Nielsen
Fredsvagt

Bernhelm Boos-Bavnbek
RUC

Christian Schønbeck
Fredsvagt

Benjamin Gottberg
Stop Terrorkrigen

Klaus Riis
Arrangørgruppen Fredskonferencen