Fredspolitik
 

INGEN KRIG MOD IRAK!

Tale af Sammi Jawad, 'Stop sanktioner og krig mod Irak',
ved protestdemoen mod A.P. Møller den 19. september

Vi er samlet her for at protestere mod A.P. Møller koncernen, der har underskrevet kontrakter med Pentagon om at transportere USA's krigsmateriel til Golfen. Vi protesterer mod at A.P. Møller engagerer sig i USA's krigsmaskine og tjener penge på andres fred og blod. Man kan godt tjene penge på en lovlig og menneskelig måde, som andre i det danske erhvervsliv har allerede gjort gennem FNs olie-for- mad program.

Den amerikanske administration begrunder sin krig mod Irak med 'masseødelæggelsesvåben' og 'demokrati'. Argumenter som verdenssamfundet ikke er enig i og heller ikke tror på. Der er en bred modstand fra EU-lande med Frankrig og Tyskland i spidsen, fra Latinamerika, fra Afrika, fra hele Mellemøsten (som USA taler 'på vegne af' ), og ikke mindst fra befolkningerne - også i USA og Storbritannien.

Det internationale Atom Energi-Agentur i Wien har sidste uge afvist Bush-regeringens påstand om masseødelæggelsesvåben og erklæret, at Irak ikke udgør en atomar trussel. 95 % af Iraks såkaldte masseødelæggelsesvåben er allerede blevet destrueret i 1993-95. Dette faktum har de tidligere FN- våbeninspektører i Irak, amerikaneren Scott Ritter og svenskeren Rolf Ekéus, dokumenteret gennem deres våbeninspektion i Irak. Rolf Ekèus kommenterede i sidste uge USA's krig i BBC og sagde at "krig mod Irak er en politisk dagsorden, som har ikke noget at gøre hverken med masseødelæggelsesvåben eller tilbagevenden af FNs våbeninspektører".

Den folkelige modstand af en krig mod Irak må ikke glemme FNs destruktive og altomfattende sanktioner mod Irak. FNs sanktioner mod Irak er faktisk en slags krig mod det irakiske folk. Den tidligere FN-chef i Irak Denis Halliday har kaldt FN-sanktionerne et folkemord mod det irakiske folk:
"Vi fører krig gennem FN mod det irakiske folk med frygtelige resultater, som er modstridende med Genéve-konventionen. Vi rammer direkte den civile befolkning".

FNs sanktioner har slået over en million mennesker ihjel - ifølge UNICEF var 500.000 af dem børn. FNs sanktioner har gjort ca. 10 mill. irakere arbejdsløse og har ført landet ud i en elendig humanitær og økonomisk tilstand. Disse forhold er blevet dokumenteret af FNs folk, der har arbejdet i Irak.

USA's forventede krig mod Irak skal sættes i det rette perspektiv. Vi står ikke overfor en ny verden. Der er det samme gamle spil. USA skifter bare skrækscenario fra kommunismens trussel "ondskabens imperium" til masseødelæggelsesvåben og terrorismens trussel. Der er en tæt sammenhæng mellem det amerikanske imperium og den forventede krig mod Irak.
Denne krig handler ikke om Iraks våben, men om den irakiske enorme olieressourcer og en ny geopolitisk kort-opdeling af Mellemøsten. Det er en illusion at tro, at USA vil stabilitet og demokrati i Irak eller andre steder i Mellemøsten. USA anvender demokrati- argumentet til at fastslå sit herredømme globalt.

USA's udenrigspolitik er stadigvæk den samme, den er styret af USA's økonomiske interesser overalt i verden, gennem udbytning af 3. verden og ufortrøden støtte til militærdiktatorer i Latinamerika, Afrika og Asien som i Chile, i Guatemala, apartheid i Sydafrika og i Pakistan, Washingtons seneste militærdiktator.

Vi må se på hvilken orden USA opretholder i Mellemøsten i dag. Sharons utallige massakrer på palæstinensere fik slet ikke Bush til at fremkomme med blot en enkel kritisk sætning i sin tale til FNs generalforsamling. Sharon skjuler ikke sin politik: hans mål er en omfattende etnisk udrensning (såkaldte "overførsel") af palæstinensere fra Vestbredden.
Siden september 2001 er over 100.000 palæstinensere flygtet til Jordan, som konsekvens af Sharons systematiske fordrivelse af det palæstinensiske folk. Denne yderste farlige koalition mellem højre- republikanere i USA og militære eventyrere/ højrefløj i Israel er den reelle trussel mod verdensfreden - og ikke Irak.

USA eliminerer FN som organisation ved at stille ultimatum til FNs sikkerhedsråd: enten vedtages en krigsresolution eller vi går enegang. USA tager reelt dermed FN og Verdenssamfundet som gidsel.
En krigsresolution fra FN´s Sikkerhedsråd ville være uretfærdig og illegitim. Den ville krænke FNs charter og miskreditere hele FN.

Det er nødvendigt at Verdenssamfundet og FN presser en fredelig/ politisk løsning på den nuværende konflikt igennem.
EU og den danske regering skal støtte den igangværende dialog mellem FN og Irak og forhindre, at USA sætter hindringer op for forhandlingerne.
Den danske regering har i kraft af sin EU's formandskab en unik position for at få EU til at forhindre USA's krig mod Irak og ikke støtte USA's linje.*

Den danske regering skal ikke deltage i USA's krig og skal i stedet lytte til befolkningen, der ikke ønsker krig mod Irak. Seneste meningsmåling her hjemme viser at 53% den danske befolkning er modstander af USA's krig mod Irak.

Vi opfordrer den danske regering til at få EU til at advare Bush mod at starte en ny krig mod Irak.
Det irakiske folk har allerede lidt alt for meget af Golf-krigen i 1991.

Der er en stigende vrede og tegn på uroligheder i snart sagt hver eneste hovedstad. Hele regionen kan meget vel bryde i brand, hvis USA krig mod Irak indledt. Som Forbundskansler Gerhard Schröder sagde forleden: "Mellemøsten har brug for fred og ikke for en ny krig".

I forhold til Irak skal den politiske løsning indebære, at den irakiske regering og irakiske oppositionsgrupper (ikke USA's støttede grupper) indleder en saglig politisk dialog. En dialog der skal føre til en reel forsoningspolitik og demokratiske reformer i landet.

Hvad kan vi gøre for at stoppe USA's krig: vi opfordrer den offentlige opinion i Danmark til at gøre det klart for regeringen at USA's krig mod Irak er uretfærdig og prisen i menneskeliv bliver høj. En folkelig mobilisering mod krigen på arbejdspladser, i fagbevægelsen, på universiteter og ikke mindst i medierne er nødvendig.
Som Goethe engang sagde i sit valgsprog:
" Verden går kun fremad på grund af dem, som gør modstand mod den".

INGEN KRIG MOD IRAK og NEJ TIL DANSK DELTAGELSE I KRIG

LAD IRAK I FRED! OPHÆV SANKTIONERNE MOD IRAK NU!

JA TIL EN HUMAN OG SOLIDARISK VERDEN!

-End-