Info
 

Referat fra møde om
"Ingen krig mod Irak"

Medborgerhuset Blågården, 12.9.02

Meddelelser
Afbud fra SUF, som er positivt interesseret, men desværre ikke kunne deltage.
Internationalt Forum beslutter evt. deltagelse på deres stormøde tirsdag.

Debatten
Det blev fastslået, at datoen - 26. oktober - står fast og kan publiceres.
Det blev ligeledes fastslået, at der er én hovedparole: "Ingen krig mod Irak".

Ligeledes blev konceptet for demonstrationen bekræftet: Vi arbejder for et bredt arrangement. Både i den forstand at vi gerne ser så mange organisationer som muligt som medarrangører/anbefalere, og i den forstand, at der skal være en bred vifte af talere dækkende bl.a. den politiske, den faglige og den kunstneriske verden. Det kan så godt betyde, at talerne vil have forskellige - og måske endda modsatrettede - bud på, hvad løsningen (og måske også problemet) er. Det samme gælder (selvfølgelig) også demonstrationsdeltagerne: Der vil være parolefrihed og deltagerne opfordres til at synliggøre mangfoldigheden i modstanden.

Der var en længere diskussion om, hvorvidt man skulle have en parole med om "Frit Palæstina" (el. lign.), samt om hvorvidt/hvordan man skulle udtrykke, at man ikke kunne tages til indtægt for at støtte Saddam Hussein.

Diskussionen nåede ingen konklusion, men alle udtrykte megen vilje til at finde en løsning. Der var enighed om at der tages endelig beslutning om paroler og en kort grundlagstekst næste gang.

Det blev diskuteret, hvad man skulle gør, hvis der starter en egentlig krig inden 26. oktober. Der var enighed om at "gen-aktivere" parolen: "Vi samles på Rådhuspladsen den nærmeste kl. 20 efter at den første bombe er faldet." Desuden var der forslag om så at ændre hovedparolen til "Stop krigen mod Irak" samt at tilføje "Nej til dansk krigsdeltagelse". Endelig beslutning om dette næste gang.

Savage Rose
har tilbudt at spille + holde tale ved demonstrationen. De vil evt. involvere andre kunstnere i en egentlig fredskoncert ved afslutningen af demonstrationen. Tilbuddet blev modtaget med glæde. Dog skal den økonomiske side afklares inden endelig accept. (De skal ikke have honorar, men udgifter skal naturligvis dækkes + der kræves mere lydanlæg m.v.)

Navn: Vi hedder Initiativet "Ingen krig mod Irak".

Demonstrationsrute: Vi forestiller os, at vi starter ved den amerikanske ambassade med nogle talere, herefter gås til Christiansborg, hvor resten af talerne vil tale + evt. koncert.

Talere: Der blev bl.a. foreslået Mogens Lykketoft, Hanne Reintoft, Thomas Koppel, Jan Øberg, Anne Marie Helger, Hardy Hansen. Man må gerne lægge hovedet i blød til næste gang - og evt. indhente forhåndstilsagn. "Nogen" lovede at tage kontakt til nogle af de foreslåede inden næste gang.

Næste møde: Tirsdag den 24. september kl. 17, Medborgerhuset Blågården.

Vi fortsætter med at sende referater og indbydelse til møderne bredt ud - så må folk koble sig på, når de har diskuteret i deres respektive organisationer.

Andre aktiviteter

Torsdag den 19. sept. kl. 17-ca. 18: Demonstration mod A. P. Møller under parolerne: Ingen krig mod Irak - Ingen dansk krigsdeltagelse - Ingen krigsprofit.
Arr.: DKU, ISU, Rød Ungdom, SUF.
Se mere om demoen her

Lørdag den 21. sept. kl. 13.15 ved Arkitektskolen, Ph. de Langes Allé 10 på Holmen:
Demonstration "Mennesker før profit - Kasserolledemonstration mod de multinationales udemokratiske magt".
Rute: Til Udenrigsministeriet (Strandgade) over ISS (Bredgade) til A. P. Møller (Esplanaden).
Demonstrationen er i anledning af ASEM-topmødet, men anti-krigs-markeringer vil være naturlige specielt i f.m. A. P. Møller.
Medbring selv kasseroller, grydelåg o.l.
Arr.: Attac - Anbefalere: Initiativet for et andet Europa, Enhedslisten, SFU, ISU m.fl.
Se mere om demoen her

På mødet var følgende organisationer repræsenteret:
APK, Den Irakiske Menneskerettighedsforening, DKP, DKU, DKP/ML, Fredsvagtens Venner, IS/ISU, SFU, Stop sanktioner og krig mod Irak, Stop Terrorkrigen.

Referat: Jørn Andersen, tlf. 40300210

Referat fra første møde kan læses her

- End -