Info
 

Referat fra møde om

"Ingen krig mod Irak"

Demonstration 26. oktober København

Medborgerhuset Blågården 4.9.02

På mødet blev der diskuteret muligheden for at lave en protestdemonstration mod den krig USA er ved at forberede mod Irak.

Der var enighed om, at med den udbredte og stigende internationale modstand mod krigen er der en historisk chance for faktisk at stoppe krigen, inden den går i gang.

Der var enighed om, at en protestdemonstration skal have et bredt grundlag. Dels i den forstand, at den skal give så mange som muligt mulighed for at udtrykke deres modstand. Derfor var der udbredt enighed om ikke at have et grundlag med 117 punkter, som ville udelukke nogen, som måske blot var uenige i sekundære paroler.

Der var enighed om at samles om én hovedparole: "Ingen krig mod Irak" (eller lign.). Nogle foreslog supplerende underparoler: "For et selvstændigt Palæstina" (el. lign.) samt "Nej til dansk krigsdeltagelse". Desuden gav nogle udtryk for, at man i sit materiale klart måtte signalere, at krigsmodstanden ikke kan opfattes som en støtte til Saddam Hussein.

Endvidere var der enighed om at demonstrationen skal sikres et bredt grundlag ved at sikre end grundig forberedelse, herunder at flere organisationer inddrages i forberedelsen. Enkelte andre organisationer havde på forhånd erklæret sig positive over for initiativet, men var forhindret i at deltage.

Det blev derfor besluttet at 28. september var for kort frist (og desuden kolliderer med andre beslægtede arrangementer). I stedet satses på 26. oktober. Det er en dag hvor den amerikanske fredsbevægelse opfordrer til international aktionsdag mod krigen. Dagen kolliderer ikke med kendte anti-EU-aktiviteter.

På den baggrund indkaldes til et nyt forberedelsesmøde torsdag den 12. september kl. 17, Medborgerhuset Blågården. Indbydelse hertil sendes bredt ud.

Der blev desuden udtrykt bred opbakning til at lave mindre ambitiøse manifestationer i perioden inden 26. oktober. Der arbejdes bl.a. med en protest mod en af krigens købmænd, AP Møller. Hvis andre planlægger aktiviteter af lignende karakter, opfordres man til at inddrage hinanden bredt.

Endvidere blev der luftet muligheden for at afholde informations-/debatmøder om forskellige aspekter ved situationen.

På mødet var følgende organisationer repræsenteret:

Enhedslisten (dog uden mandat), APK, Fredsvagtens Venner, DKP, Stop Terrorkrigen, Den Irakiske Menneskerettighedsforening, IS/ISU.

Referat: Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10

-End-