Frihedskamp er ikke terror
 

Ret og retfærdighed:
Dom bør ændre terrorlovene

Protest foran Københavns Byret ved 'retssagen' mod Horserød-Stutthof Foreningen og Den faglige Klub

Den 72-årige formand for Horserød­-Stutthof Foreningen, Anton Nielsen, er idømt seks måneders fængsel for terrorstøtte til den palæstinensiske befrielsesbevægelse PFLP.

Fire af månederne er gjort betingede: den aldrende formand skal to måneder i fængsel.

Anklageren havde krævet otte måneders ubetinget fængsel til Anton Nielsen, fordi han som formand for Horserød-Stutthof Foreningen stod bag indsamlingen af 17.700 kroner til PFLP, der står på EU's terrorliste.

Dermed bryder han terrorloven, vurderede justitsministeren og rejste tiltalen.

Jeg skulle have været frifundet

Anton Nielsen mener selv, at indsamlingen var til støtte PFLP's humanitære arbejde, og at det er "skrupforkert" at beskrive pengegaven som en støtte til terror.

Han havde derfor krævet frifindelse i Københavns Byret. Men sådan endte det ikke.

"Det bryder jeg mig selvfølgelig ikke om. Det er klart. Hvis man sætter det i forhold til anklagerens første ønske, er det en delvis sejr for de synspunkter, vi har fremlagt på foreningens vegne. Stod det til mig, skulle vi have været frikendt," siger Anton Nielsen.

Også talsmanden Viggo Toften-Jørgensen fra sammenslutningen Den Faglige Klub i København var tiltalt i sagen for at indsamle 10.000 kroner til den colombianske frihedsbevægelse FARC. Han blev ligesom Anton Nielsen idømt seks måneders fængsel, men i modsætning til den meddømte blev hele hans straf gjort betinget.

Retten og retfærdigheden

I forbindelse med domsafsigelsen antydede retsformand Ulrik Finn Jørgensen, at dommen ikke var den nemmeste at afsige.

"Nogle gange er der forskel på retten og retfærdigheden. Og her lægger vi vægt på retten," sagde han i forbindelse med domsafsigelsen.

En af sagens tre dommere stemte imod at gøre straffen til Anton Nielsen ubetinget.

Ud over fængselsstraffen skal Anton Nielsens forening betale 20 dagbøder af 500 kroner. Også her var flertallet 2-1, da den sidste dommer mente, at det var tilstrækkeligt med en enkelt, symbolsk dagbøde på en flad tikrone.

Tidligere er aktivister fra Fighters + Lovers og Patrick Mac Manus fra Foreningen Oprør idømt betingede straffe for at sende penge til organisationer, der står opført på terrorlister.

Byrettens dom over den 72-årige Anton Nielsen understreger endnu engang, at terrorloven bør laves om.

Frihedskæmper eller terrorist?

At Horserød­-Stutthof Foreningen er grundlagt til ære for 150 danske kommunister, som led 18 måneder i koncentrationslejr under Anden Verdenskrig, understreger det vanvittige i dommen.

- Det er absurd, at en repræsentant for de danske frihedskæmpere, der i sin tid også blev kaldt terrorister, nu skal i fængsel på grund af den danske terrorlovgivning, udtaler Enhedslistens retsordfører Line Barfod.

Terrorloven skal laves om

Sagen viser, at Enhedslistens advarsler mod de terrorlove, der blev vedtaget i al hast efter angrebene på Twin Towers, var berettiget. Derfor vil Line Barfod endnu engang opfordre de øvrige partier til at tage lovgivningen op til revision.

- Lovens definition af terror er så bred, at ingen kan vide sig sikker, hvis de støtter oppositionsbevægelser i udlandet økonomisk, forklarer Line Barfod.

- Og selvom vi i Enhedslisten ikke selv vil støtte fx PFLP, så mener vi principielt, at det er afgørende for demokratiet at kunne udføre solidaritetsarbejde med oppositionsbevægelser i diktaturstater.

NÅR URET BLIVER RET BLIVER MODSTAND TIL EN PLIGT!

Fra Patrick MacManus

- End -