Frihedskamp er ikke terror
 

Heksejakt i Danmark

Af Lars Akerhaug
Komiteen for et Fritt Irak, Norge

Foreningen Opprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for Kolombianske Farc og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt, i et siste steg i heksejakten fra krigsforbrytenrne i den danske regjeringen.

Komiteen for et Fritt Irak, Norge
Klik på logo

Ifølge Oprør ble "Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden."

Tiltalen kommer på en bakgrunn allerede drapert med beskydlinger mot de i Danmark som støtter frigjøringskamper. Selv om det nå er mer alvorlig er ikke dette de første angrepene på foreningen. Målet for Oprør har alltid vært å provosere og bryte grensene satt av terrorlovene. Med å samle inn penger til Kolombianske FARC og
palestinske PFLP har de åpent utfordret EUs terrorlover. Tidliger har anklager blitt frafalt til tross for publiseringen av bilder der foreningen gir penger til geriljasoldater fra FARC, avbildet blant dem Colombia's mest ettersøkte, geriljens Ivan Marquez.

Dette kommer på bakgrunn av et generelt misbruk av den politiske situasjonen fra de danske myndighetene etter angrepene i London. Det første tegnet var skrittene for å illegalisere Hizb-ut-tahrir, en radikal og utradisjonell islamistfløy som er forbudt i mesteparten av midtøsten, Afrika og Asia selv om gruppen aldri har tatt til våpen mot sine undertrykkere.

Tidligere har man i dekke av krigskliamet i Danmark blant annet anklaget de som støtter den irakiske motstandskampen. Etter krigen mot Irak ble Awn-al-Kalsemji, fra den Irakiske Patriotiske alliansen, på bakgrunn av sine modige standpunkt før og etter okkupasjonen, til støtte for det irakiske folkets rett til motstand, etterforsket, mistenkt for å ha "rekruttert" motstandsfolk mot USAs aggresjon. Senere har han blitt nektet adgang til Storbritania, utvilsomt av de samme grunnene.

Heksejakten har tidligere også rammet Komiteen for et Fritt Irak i Danmark, med profilerte personligheter også fra venstrefløyen i Danmark som har bedt etteretningen etterforske komiteen. Situasjonen i Danmark viser behovet for å påpeke, slik Oprør gjør, at nå er det "høyst nødvendig å forsvare retten til å kjempe for frihet, også med våpen hvis nødvendig". EUs terrorlister og "krigen mot terror" forsøker å svartmale alle motstandsformer som en og samme ting, og å
stemple en rekke opposisjonelle grupper osm terrorister. Men frihetskamp er ikke det samme som terrorisme.

Foreningen Oprør oppfordrer samtidig til å åpent utfordre de begrensingene som blir innført mot ytringsfriheten og andre grunnleggende demokratiske rettigheter som nå skjer i skyggen mot "krigen mot terror".

De virkelig skyldige er ikke Oprør men de danske krigsmyndighetnee, som deltar i Irak og gjør danske soldater, gutter og jenter til legitime mål for den irakiske motstandskampen. De som i dag virkelig kjemper for fred og demokrati er de som går mot brutale okkupasjoner, angrep på demokratiske rettigheter og ytringsfrihet i hele verden. Selv om det eksisterer forskjeller på venstresiden og i solidaritetsmiljøene om hvilke organisasjoner man bør støtte og hvordan man kan bekjempe det amerikanske verdenshegemoniet må vi nå huske å stille spørsmålet "hvem er de neste"?

Originalartikel

Engelsk udgave

- End -